Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Staging-ympäristöt asennettu ja data kopioitu 24.8.2021
Sisu 2.4 RC1-2 on julkaistu 6.9.2021 (demo, testi- ja staging-ympäristöt)
Sisu 2.4 RC3 on julkaistu 9.9.2021 (demo, testi- ja staging-ympäristöt)
Sisu 2.4 RC1-3 15.9.2021 (tuotantoympäristöt)
Sisu 2.5 fix1 11.10.2021 (kaikki ympäristöt)

Storyt

Opiskeluoikeus

OTM-25211 ORI: Opiskeluoikeuden tilahistoriaan perustuvat validaatiot

OTM-25212 ORI: Opiskeluoikeuden nykytilan päivittäminen

OTM-25215 VIRTA/GRAPHQL: Opiskeluoikeuden tilahistorian käyttäminen

OTM-25218 ORI: Opiskeluoikeuden snapshot käsittelyn siivous

OTM-25763 VIRTA: poistetaan vanha tila logiikka opiskeluoikeuksilta

OTM-25975 STAFF/TUTOR: Snapshot-kohtaisen tilan siivoaminen opiskeluoikeusnäkymästä

OTM-26050 VIRTA: Viimeisen opiskeluoikeuden Tila jakson loppupäivämäärää ei tulisi asettaa

Muut

OTM-25996 STAFF/PAINO: Tutkintotodistuksen suoritusotteelle ja tutkinnon koostamisessa tulostuvat opinnot satunnaisessa järjestyksessä

OTM-25977 OILI: Mahdollistetaan tietojen siirtyminen Oilista vaikka kansalaisuustieto puuttuu

OTM-26050 VIRTA: Viimeisen opiskeluoikeuden Tila-jakson loppupäivämäärää ei tulisi asettaa (Sisu 2.4 fix1)

OTM-26073 PAINO: Lut Diploma Supplement -pohjien päivitys (Sisu 2.4 fix1)

Bugikorjaukset

Opiskeluoikeus

OTM-25994 STAFF/TUTOR: Opiskeluoikeusnäkymän tilabadget näkyy nullina useimmilla oikeuksilla

OTM-26084 ORI: Opiskeluoikeuksien ensisijaisuuksien päättely hajoaa NOT_STARTED tilaiseen opiskeluoikeuteen (Sisu 2.4 fix1)

SISU-27420 & SISU-27444 & OTM-26091 TUTOR/STUDENT: Opiskelijahaun tuloksissa puutteita opiskeluoikeuden tilan käännösavaimissa (Sisu 2.4 fix1)

Ilmoittautuminen

OTM-25909 TEACHER: Suoran vahvistuksen ilmoittautumisessa luonnostilaisen toteutuksen ilmoittautumisajan päättymisestä tulee virheellinen validaatioherja

OTM-26045 ILMO/ORI: Ilmoittautumislaskenta epäonnistuu opiskeluoikeushakuun (Sisu 2.4 RC3)

SISU-26775 & OTM-26037 STUDENT/ILMO: Opiskelija ei näe, mitkä perusvaatimukset hänellä ei täyty kirjautumatta ulos (Sisu 2.4 fix1)

Muut

OTM-25399 STUDENT/STAFF/TUTOR: huoltokatkoilmoitus latautuu näkyväksi vain mökkisivulla (Sisu 2.4 RC3)

OTM-25917 ORI: AutomaticGroupMembershipUpdateTask suorituskyky ongelma, part 3

SISU-26761 & OTM-26067 VIRTA: Suorituksen nimen merkkimäärä ylittää Virran maksimimerkkimäärän (Sisu 2.4 fix1)

SISU-26071 & OTM-26071 ARTO, PAINO, TEACHER: Toteutuksen arviointitiedoston muodostaminen ei onnistu toteutuksen vastuuopettaja/opettaja roolilla (Sisu 2.4 fix1)

OTM-26085 VIRTA: Ensimmäisen vaiheen valmistuminen tilan vaihtumispäivänä aiheuttaa virheellisen tilajakson (Sisu 2.4 fix1)


  • No labels