Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Julkaisutiedote 3/2021 

Sisu 2.3 RC1 on julkaistu 5.7.2021 (demo- ja testiympäristöt)
Sisu 2.3 RC2 on julkaistu 8.7.2021 (demo- ja testiympäristöt)
Sisu 2.3 RC3 on julkaistu 22.7.2021 (demo- ja testiympäristöt)
Sisu 2.3 RC4 on julkaistu 4.8.2021 (demo- ja testiympäristöt) ja 5.8.2021 (tuotantoympäristöt)

Käyttöliittymien toiminnallisuudet  

Tässä on lueteltu käyttöliittymien toiminnot lyhyesti sekä Sisu 2.3 version uudet ominaisuudet. Lisäksi Sisun käyttämiä käyttöliittymäkirjastoja on päivitetty uudempiin versioihin. Tarkempi kuvaus toiminnoista löytyy toiminnallisuuksien dokumentoinnista https://confluence.funidata.fi/display/OTM/Toiminnallisuuksien+dokumentointi 

Opiskelijan käyttöliittymä  

Opiskelijalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot: 

 • Opiskeluoikeuden tarkastelu ja siihen tarkentavien valintojen tekeminen 
 • Opintojen rakenteen mukaisen suunnittelu 
 • Sivuaineen vahvistaminen opiskeluoikeuteen 
 • Poikkeavan kokonaisuuden tekeminen suunnitelmaan ja sen hyväksynnän hakeminen 
 • Opintokokonaisuuden koostamisen hakeminen 
 • Hyväksilukemisen hakeminen 
 • Hyväksilukuhakemuksiin voi lisätä liitteitä 
 • Erikseen hyväksymistä vaativan kokonaisuuden hyväksynnän hakeminen 
 • Opintojen ajoittaminen 
 • Malliajoituksen käyttöönottaminen 
 • Opetuksen suunnittelun opintokalenteriin 
 • Opetukseen ilmoittautuminen 
 • Opintojen tarkennettu haku 
 • Muistilista opinnoille 
 • Omien tietojen tarkastelu 
 • Varmennetun opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen tulostaminen 
 • Opintosuunnitelman ja opintojen tilannetieto graafisesti esitetty etusivulla 
 • Lisäajan hakeminen 
 • Valmistumispyynnön tekeminen 
 • Suostumusten määrittely yhteystietojen luovuttamiselle 
 • Yhteystietojen asettaminen salaiseksi 
 • Tieto siitä, mihin kohde- ja ohjausryhmiin hän kuuluu 
 • Ohjauksen pyytäminen koulutuksiin, joihin hänellä on opiskeluoikeus 
 • Opintoluonnoksen lisääminen suunnitelmaan ja suorituksen hakeminen opintoluonnoksesta 
 • Jälki-ilmoittautuminen opetukseen 
 • Ilmoittautuminen jatkuvan ilmoittautumisen toteutukseen 

Opiskelijan uudet toiminnallisuudet 

Opiskelija voi valita opintosuoritusotteelle tulostettavaksi joko tietyn opiskeluoikeuden suoritukset tai kaikki suoritukset. Opiskelija voi vaihtaa opetusryhmiä vahvistetussa ilmoittautumisessa.  

Opettajan käyttöliittymä  

Opettajalla on tällä hetkellä käytössään seuraavat toiminnot: 

 • Omien opintojen selailu 
 • Omien toteutuksien selailu 
 • Ilmoittautuneiden hallinnointi 
 • Toteutusten arviointi 
 • Ohjausryhmän opiskelijoiden tietojen ja opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi 
 • Opintosuunnitelman luominen ja muokkaaminen opiskelijalle  
 • Rakenteen vastaisten valintojen tekeminen opiskelijan opintosuunnitelmaan 
 • Poikkeavan kokonaisuuden hyväksymisprosessi 
 • Erikseen hyväksyttävän kokonaisuuden hyväksymisprosessi 
 • Opetuskalenteri 
 • Opiskelijan tekemän opintojaksojen ajoituksen tarkastelu 
 • Opintoluonnoksen tarkastelu opiskelijan suunnitelmassa 
 • Opintojakson suorituksen automaattinen koostaminen 
 • Opintojakson suorituksen automaattinen korottaminen 
 • Opintojakson suorituksen erilliskirjaus 
 • Poikkeavien aika- ja paikkatietojen asettaminen toteutuksen aikasarjan yksittäiselle tapahtumalle 
 • Opiskelijan suorituksen keskeyttäminen 
 • Toteutuksen CSV-tiedoston muodostaminen 
 • Toteutuksen osallistujille viestiminen manuaalisesti 
 • Toteutuksen automaattiviestit 
 • Toteutuksen arvioiminen csv-tiedostona 

Opettajan uudet toiminnallisuudet 

Ohjaaja voi tehdä opiskelijan suunnitelmaan tutkintorakenteen sääntöjen vastaisia valintoja. Ilmoittautuneista saa csv-tiedoston, johon voi viedä toteutuksen arvioinnit. Toteutuksella voidaan sallia opiskelijalle vahvistetun opetusryhmän vaihtaminen. 

Palveluhenkilön (hallinto) käyttöliittymä  

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot: 

 • Opiskelijoiden haku 
 • Opiskelijan henkilö-, opetukseen ilmoittautumis- ja suoritustietojen tarkastelun sekä perustietojen muokkaaminen 
 • Opiskeluoikeuksien luominen ja hallinnointi, ml. opiskeluoikeuden peruuttaminen, luopuminen sekä siirto-opiskeluoikeudet 
 • Opiskeluoikeuteen koulutuspolkujen määrittely 
 • Opiskeluoikeuden koulutuksen muuttaminen (ajoitettu muutos) 
 • Opiskelijan koulutuspolun henkilökohtaistaminen 
 • Opiskelijan opiskeluoikeuden muutoshistorian tarkastelu 
 • Opiskeluoikeuteen voi lisätä liikkuvuusjakson saapuvalle ja lähtevälle vaihto-opiskelijalle 
 • Opiskeluoikeuden voi merkitä yhteistyötutkinnoksi 
 • Opiskeluoikeuteen voi täsmentää opintojaksoja ja opintokokonaisuuksia 
 • Lukukausimaksuvellisten opiskeluoikeuksien hallinnointi 
 • Läsnäolotietojen hallinnointi 
 • Opetussuunnitelmatyö: Palveluhenkilö voi ylläpitää koulutuksia, tutkinto- ja opintokokonaisuusrakenteita ja opintojaksoja. Ylläpitotoiminnot sisältävät perustietojen ja rakenteiden käsittelyn sekä versioiden määrittelyn ja hyväksynnän eri opetussuunnitelmakausille. Lisäksi palveluhenkilö voi ylläpitää opintojaksojen suoritustapoja ja vastaavuuksia. 
 • Opetuksen toteutusten hallinnointi 
 • Massatenttien hallinnointi 
 • Opetuksen toteutukselle ilmoittautumisen hallinnointi 
 • Opetuksen toteutusten ilmoittautumisen priorisointisääntöjen hallinnointi 
 • Massatoiminnot opinnoille ja toteutuksille 
 • Opiskelijoiden opintosuunnitelmien tarkastelu ja kommentointi 
 • Ohjaus- ja kohderyhmien luominen ja muokkaaminen 
 • Malliajoituksen luominen ja muokkaaminen 
 • Hyväksilukuhakemusten käsittely 
 • Opintokokonaisuuksien arviointi 
 • Opintojakson suoritusmerkinnät 
 • Pätevyyksien kirjaaminen 
 • Lisäaikahakemuksen käsittely 
 • Tutkintopyynnön käsittely ja tutkinnon kirjaaminen 
 • Tutkintotodistuksen ja sen liitteiden tulostaminen 
 • Opintokokonaisuuden määrittely sivuaineeksi ja säännön määrittäminen rakenteeseen, joka sallii hakea vain sivuaineeksi määriteltyjä kokonaisuuksia 
 • Opiskelutodistuksen tulostaminen 
 • Vanhentuneen suorituksen merkitseminen toissijaiseksi 
 • Opetustarjontatulosteen muodostaminen 
 • Toteutuksen valintakriteerien päivittäminen massana 
 • Avoimen tuotepakettien luominen ja muokkaaminen 
 • Avoimen tuotepakettien massatoiminnot 

Palveluhenkilön uudet toiminnallisuudet 

Opiskeluoikeudessa näytetään opiskeluoikeuden tilahistoria. Opiskelijalle voi kirjata apurahan.  

Pääkäyttäjän käyttöliittymä 

Julkaistu versio sisältää palveluhenkilölle seuraavat toiminnot: 

 • Käytettävän vakiokoodiston määrittely 
 • Luokittelutekijöiden luominen 
 • Käyttöoikeusroolien myöntäminen 
 • Käyttöoikeusroolien luominen 
 • Pätevyyksien ylläpito 
 • Pätevyyksien automaattinen kirjaaminen 
 • Lukuvuosi-ilmoittautumisvelvollisuuden ja ylioppilaskunnan jäsenmaksutiedon asettaminen koulutustyypeille 
 • Lukuvuosi-ilmoittautumisaikojen ylläpito 
 • Luovutusehtojen ylläpito 
 • Korkeakoulu- ja organisaatiokohtaisten valmistumisohjeiden ja alumnitoiminnan tietojen ylläpito 
 • Uusien opiskelijoiden tarkastus; myös mahdollisten kaksoishenkilöiden tarkastus 
 • Uusien opiskelijoiden opiskeluoikeuden tarkastus (tarvittaessa) 
 • Organisaatioiden ylläpito 
 • Keskiarvojen tulostamisen määrittely 
 • Varmennettujen tulosteiden tulostuvien tekstien hallinta 

Kaikki käyttöliittymät 

Kaikissa käyttöliittymissä näytetään käyttökatkoilmoitus. 

Käyttöohjeet 

Pääkäyttäjätoimintojen ohjeet: Sisun käyttöohjeet

Käyttöoikeudet 

Sisussa käyttöoikeuksia säädellään rooleilla, joihin liitetään teknisiä käyttöoikeuksia, näistä tarkemmin toiminnallisuuksien dokumentoinnissa sekä Roolit ja käyttöoikeudet -taulukossa (vain asiakaskorkeakoulujen käytössä). Version asennuksen mukana tulevat oletusroolit, joten omien käyttöoikeusroolien luominen ei ole välttämätöntä. 

Testiympäristöjen asennukset ja tietosisältö  

Korkeakoulukohtaiset asennukset asiakkaiden testiympäristöihin on tehty AWS-pilviympäristöön. Yliopistot vastaavat itse tietosisällön päivittämisestä ympäristöihin sekä niiden oikeellisuudesta.   

Käyttömahdollisuudet korkeakouluissa  

Julkaistu versio on tarkoitettu asiakaskorkeakoulujen integraatiotyön edistämiseen, järjestelmässä määritellyn opetussuunnitelmatyöprosessin mukaisten tietojen tallentamiseen sekä niiden pohjalta tehtyjen opintosuunnitelmien tekemiseen ja tarkasteluun. Opettajan käyttöliittymä on tarkoitettu opetuksen toteutuksiin ilmoittautuneiden arviointiin. Soveltuvin osin korkeakoulu voi käyttää järjestelmää tuotantokäytössä.  

Asiakaskorkeakoululla on mahdollisuus ottaa versio käyttöön huomioiden toteutettujen ominaisuuksien laajuus sekä organisaation omien tietosisältöjen laatu. Korkeakoulut päättävät itse, miten käyttöönotto heidän osaltaan etenee.  

Teknistä tietoa järjestelmästä 

Teknistä tietoa järjestelmästä löytyy täältä https://confluence.funidata.fi/display/OTM/Teknisen+toteutuksen+dokumentaatiota 

Rajapintadokumentaatio  

Rajapintadokumentaatiot löytyvät sivulta: https://confluence.funidata.fi/display/FUNIDATASIS/Sisun+rajapintojen+muutosloki  (vain asiakas korkeakoulujen käytössä) 

Palaute 

Asiakaskorkeakoulujen testauspalaute 

Testauspalaute raportoidaan Jira-palveluun Sisu testauksen eteneminen. Ohjeet testitapauksien testaamisesta ja raportoinnista löytyvät sivulta: https://confluence.funidata.fi/display/FUNIDATASIS/Testaus (vain asiakaskorkeakoulujen käytössä). 

Käyttäjäpalaute 

Järjestelmän käyttämisestä voi antaa palautetta. Palautelomake löytyy järjestelmästä sivun oikeassa alareunassa Lähetä palautetta -linkin takaa. 

Ympäristöt 

Asiakas korkeakoulujen testiympäristöjen osoitteet 

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto-test.funidata.fi 

Hanken Svenska handelshögskolan: https://sis-hanken-test.funidata.fi/ 

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki-test.funidata.fi 

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu-test.funidata.fi 

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT: https://sis-lut-test.funidata.fi/ 

Asiakasyliopistojen tuotantoympäristöjen osoitteet 

Aalto-yliopisto: https://sis-aalto.funidata.fi 

Hanken Svenska handelshögskolan: sisu.hanken.fi 

Helsingin yliopisto: https://sis-helsinki.funidata.fi 

Tampereen yliopisto: https://sis-tuni.funidata.fi 

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu.funidata.fi 

Lappeenrannan–Lahden teknillinen yliopisto LUT: https://sis-lut.funidata.fi 

Asiakaskorkeakoulujen demoympäristöjen osoitteet 

Hanken Svenska handelshögskolan: https://sis-hanken-demo.funidata.fi 

Jyväskylän yliopisto: https://sis-jyu-demo.funidata.fi 

Tampereen yliopisto: https://sis-tuni-demo.funidata.fi 


Sisu 2.3 -version kehityksen raportointi 

Tässä alla on lueteltu Sisu 2.3 -version uudet ominaisuudet tiketteinä, jotka on kirjattu kehityksen Jiraan. Lisäksi tässä raportoidaan edellisissä versioissa havaitut bugit kahdella tasolla: Korjatut virheet -luettelossa on korkeakoulujen ja Funidatan havaitsemat virheet, jotka on korjattu Sisu 2.3 -versioon. Tunnetut virheet luettelossa on havaittuja virheitä, joita ei ole vielä korjattu. 

Sisu-alkuiset tiketit viittaavat korkeakoulujen Sisu-Jirassa raportoimiin bugeihin. OTM-alkuiset bugit ovat joko Sisu-bugien klooneja kehityksen Jirassa tai kehityksen samasta asiasta kirjaamia virheitä. 

Opiskelijan käyttöliittymä 

Uudet ominaisuudet 

Tulosteet 

OTM-24837 STUDENT: Opiskeluoikeuteen sidottu opintosuoritusote 

OTM-25528 STYLE, STUDENT: Opiskeluoikeuteen sidottu opintosuoritusote

OTM-25845 STUDENT/TUTOR: Esivalitaan ainoa opiskeluoikeus opintosuoritusotteiden tulostusmodaalissa 

Ilmoittautuminen 

OTM-25102 STUDENT: Opintojaksoesitteen tietoihin jälki-ilmoittautuminen ja perumisaika 

OTM-25529 STYLE, STUDENT: Opintojaksoesitteen tietoihin jälki-ilmoittautuminen ja perumisaika 

OTM-25504 ILMO: Endpoint mahdollistamaan opetusryhmien muokkaus opiskelijalle 

OTM-25505 STUDENT: Opetusryhmien muokkaaminen vahvistamisen jälkeen 

OTM-25527 STYLE, STUDENT: Opiskelijalle näkyviin toteutuksen opettajakohtainen tieto

OTM-25747 STYLE/STUDENT: Opetusryhmien muokkaus modaalin tyylittely (RC3)

Muut

OTM-25597 STUDENT: Opiskelijalle näkyviin opiskeluoikeuteen koulutusluokitus ja koulutuspaikka (RC2)

OTM-25514 STUDENT: Lukuvuosi-ilmoittautumisen notifikaatioon lukuvuosi-ilmoittautumisen päättymisen ohjeteksti (RC2)

OTM-25604 KORI: Opintojaksohaun rajoittaminen hakuehdon sanojen osalta (RC3)

OTM-25754 STYLE/TUTOR/STUDENT/STAFF: Opiskeluoikeuden tilat (RC3)

OTM-25869 STYLE: STUDENT: Opiskelijalle näkyviin opiskeluoikeuteen koulutusluokitus ja koulutuspaikka -tiedot (RC3)

Korjatut virheet 

SISU-25729 & OTM-25710 STUDENT: Ilmoittautumisen suoran vahvistuksen tekstin korjaus 

SISU-24766 ja OTM-25247 STUDENT: Hylätyn ilmon kohdalla lukee kalenterissa virheellisesti "ilmo päättynyt"

OTM-25868 STUDENT, STAFF: Opintokokonaisuuden keskiarvo ei tulostu suoritusotteelle jos käyttäjä valitsee tietyn opiskeluoikeuden (RC3)

OTM-25891 STYLE/STUDENT: Koulutuspaikkatiedoissa ylimääräinen merkki

SISU-26720 & OTM-25909 TEACHER: Suoran vahvistuksen ilmoittautumisessa luonnostilaisen toteutuksen ilmoittautumisajan päättymisestä tulee virheellinen validaatioherja (RC4)

Tunnetut virheet  

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.   

SISU-5866 & OTM-18306 Vapsuhakemus ei näytä ehdotettujen suoritettujen opintojen laajuutta, vaan ehdotetun suoritetun opintojakson idean alkuperäisen laajuuden + koosteeseen yhteispistemäärä  

SISU-11367 & OTM-18917 Hyväksilukutieto näkyy opiskelijalla virhemerkinnän jälkeen  

SISU-13011 & OTM-20567 Opintosuunnitelman kohdistetun kommentin rakenneikkuna generoi osassa koulutuksista maisterin ennen kandia  

SISU-15466 & OTM-211142 Opintojakson opintosuunnitelmaversiot, vastuuorganisaatio ei vaihdu  

SISU-15511/SISU-15457 & OTM-20006 & OTM-21478 Opiskelijan opinnoista kertova graafi näyttää väärän tutkinnon tietoja  

SISU-16720 & OTM-18766 STUDENT: Useaan saman opintojakson ST/arviointikohteeseen lainatun toteutuksen kalenteroinnissa oranssi huomioteksti on hämäävä  

SISU-16870 & OTM-22078 STUDENT: Opintokalenterin sivupalkki yrittää vierittää kalenteria sivupalkin mukana ja jää lagittamaan paikalleen  

SISU-17566 & OTM-22540 STUDENT: Opintokalenterin ilmoittautumisaikojen päivälyhenteet suomeksi EN-kälissä  

SISU-20193 & OTM-23296 STUDENT: Opintokalenteri päivittyy ilmoittautumisen jälkeen viiveellä (väärä teksti)  

SISU-17765 & OTM-22237 Hyväksynnän pyytäminen poikkeavalle rakenteelle ei onnistu - tietty koulutus  

SISU-18126 & OTM-22479 Suorituksen opintoviikot  

SISU-20772 & OTM-23337 Opiskelija voi sijoittaa suunnitelmaansa vanhan ops-kauden jakson hakutoiminnon ja muistilistan avulla  

SISU-21387 Ilmoituspalkit menevät yläreunassa päällekkäin 

SISU-21493 Opintokokonaisuuden valintasäännön ohjetekstin avaaminen tuottaa virheilmoituksen 

SISU-24895 & OTM-25446 STUDENT: Alerttia opiskeluoikeuden laajentavan valinnan vahvistamisesta ei synny opintosuunnitelmassa 

SISU-22544 & OTM-24374 Hyväksyjä-tieto ei näy oikein kaikissa näkymissä 

SISU-23807 & OTM-24333 Opintosuunnitelman ohjeteksti Lue lisää... teksti 

SISU-25686 Opiskelijalle system error arviointitietojen tarkastelussa 

SISU-25729 Ilmoittautumisessa suoralla vahvistukselle opiskelijalle kerrotaan että voi päivittää tai perua ilmoittautumisensa ilmoittautumisaikana 

SISU-23850 & OTM-24951 Viikkonumerot poikkeavat FI / EN versioissa opintokalenterissa 

SISU-24634 & OTM-25300 Student: Vapsuhakemuksen voi tehdä ilman muutoksia kaikissa sääntöjen vastainen -tilaisissa kohdissa 

Opettajan käyttöliittymä 

Uudet ominaisuudet  

Arviointi 

OTM-25393 ARTO, PAINO, TEACHER: Vahvistetuista ilmoittautuneista CSV-arviointitiedosto 

OTM-25394 ARTO/TEACHER: Toteutuksen arvioinnin CSV-tuonnin virheilmoitusten parannukset 

OTM-25395 TEACHER: Vaikka osassa CSV-tuonnin arvioinneista olisi puutteita, päästetään kunnossa olevat läpi 

OTM-25396 TEACHER: Lisää ohjeistusta toteutuksen arvioinnin CSV-tuontiin 

OTM-25410 ARTO: Toteutuksen arvioinnin CSV-tuontiin pilkku hyväksyttäväksi erottimeksi 

OTM-25501 ARTO: Toteutuksen arvioinnin CSV-tuontiin lisää kenttiä 

OTM-25535 SUUNNITTELU: Toteutuksen arvioinnin käyttöliittymän uudistaminen 

OTM-25683 TEACHER: Estetään arviointien CSV-import mikäli toteutuksen arviointi yhteispisteillä (RC3)

OTM-25767 STYLE: TEACHER: Lisää ohjeistusta toteutuksen csv-arviointiin (RC3)

Suunnitelma 

OTM-25460 TUTOR: Opiskelijan suunnitelmaan voidaan tehdä sääntöjen vastaisia valintoja  

Ilmoittautuminen 

OTM-25503 KORI: ryhmien muokkaus vahvistuksen jälkeen 

OTM-25502 TEACHER: opetusryhmien muokkauksen mahdollistaminen ilmoittautumisten vahvistuksen jälkeen

Korjatut virheet  

SISU-25658 & OTM-25483 TEACHER: Lista vahvistetuista arvioinneista ei ilmesty toteutusta arvioitaessa 

SISU-23897 & SISU-25643 & OTM-25152 TEACHER: Opiskelijan ilmoittautumista manuaalisesti lisättäessä arviointikohde-tieto ei päivity 

Tunnetut virheet 

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.  

SISU-18099 & OTM-22311 Ohjaajan ohjausnäkymässä "Tyhjä tila" 

SISU-20775 & OTM-23415 TEACHER: Virhemerkinnän lisätietokenttä ei aktivoidu heti 

SISU-23851 & OTM-25008 Englanninkielisessä kalenterinäkymässä kuukaudet suomeksi 

Hallintohenkilön käyttöliittymä 

Uudet ominaisuudet  

Opiskeluoikeus 

OTM-25214 TUTOR/STUDENT: Opiskeluoikeuden tilahistorian näyttäminen 

OTM-25445 TUTOR: Poissaoloilmoittautumisen muuttaminen läsnäolevaksi kesken lukukauden 

OTM-25754 STYLE/TUTOR/STUDENT/STAFF: Opiskeluoikeuden tilat (RC3)

Opiskelijan tiedot 

OTM-22782 STAFF: Luodaan sivu opiskelijan apurahojen hallinnoimiselle 

OTM-25544 ORI/TUTOR: Myönnetyn lukuvuosimaksuapurahan kirjaaminen opiskelijalle 

OTM-25653 TUTOR: Myönnetyn apurahan kirjaaminen (RC2)

OTM-25545 STAFF: Elinkustannus- tai muu-tyyppisen apurahan kirjaaminen opiskelijalle 

Arviointi 

OTM-25350 STAFF/ORI: Opintojakson arviointi onnistumaan niiltä, joilta onnistuu 

OTM-25563 ORI: Poistetaan kaikkien Attainmenttien privateComment kentältä katselurajoite  

Tulosteet 

OTM-25480 PAINO: Erotetaan opintosuoritusotteella tutkintosuoritukset opintokokonaisuudet-otsikon alta omaksi osiokseen, kun tulostetaan kaikkien opiskeluoikeuksien suoritukset 

OTM-25844 PAINO: Opiskelutodistuksen turhien läsnäolotietojen poistaminen 

OTM-25620 TUTOR/STUDENT/PAINO: Opintosuoritusotteessa pitäisi näyttää kaikki opiskeluoikeudet, kun valitaan tulostettavaksi kaikki suoritukset 

SISU-24792 ja OTM-25596 PAINO: Tutkintotodistuksen otsikot kun hyväksyvä organisaatio on sama kuin yliopisto (RC3)

Avoin 

Suoritustapa ja tuotepaketti 

OTM-24955 AVOIN, STAFF: Tuotepaketin muokkaus: Lisätään tooltipit esitiedoille ja kuvaukselle 

OTM-25524 AVOIN, STAFF: esivalintaan tuotepaketin wizardyssa opiskeluoikeuden organisaatio 

OTM-25637 STYLE, AVOIN, STAFF: Tuotepaketin tarkastelunäkymän localized-string info-ikonin asemointi (RC3)

OTM-25839 STYLE/STAFF/TEACHER: Avoimen paikkamäärien tyylittely (RC3)

Tuotepakettien tilamuutokset 

OTM-24318 AVOIN, STYLE, STAFF: Tyylitellään suoritustapojen kopiointitoiminto 

Ilmoittautuminen (ei vielä muutoksia käyttöliittymässä) 

OTM-24280 AVOIN, STUDENT: Avoimen yliopiston tarjonta-välilehden lisääminen opintojaksoesitteelle 

OTM-24956 AVOIN, STAFF: Raha-arvojen käsittelyn parantaminen 

OTM-25197 AVOIN, GRAPHQL: Pilotoidaan graphql:ää rikastetun tuotepaketin hakemiseen 

OTM-25230 AVOIN, STAFF, ILMO: Paikkamäärälaskennan uudelleenkirjoitus 

OTM-25344 AVOIN, ILMO: Vanhentuneiden varauksien siivoaminen 

OTM-25345 AVOIN, ILMO, ORI: Varatun ilmoittautumisen vahvistaminen 

OTM-25346 AVOIN, ILMO: Paikan varaaminen ilmoittautumisessa 

OTM-25534 KORI: Tietomallimuutos: Lisätään Education.studySelectionRequirement + EducationType.getStudySelectionRequirement() 

OTM-25541 ILMO, ORI, KORI: Opiskeluoikeuden tarkennusten vaatimukset ilmoittautumislaskennassa 

OTM-25701 AVOIN, ORI, ILMO: Avoimen ostoskorin siirtäminen ILMOon 

OTM-25705 ILMO, COMMON: Tietomallimuutos: Päivitetään ilmoittautumisen kiintiöiden tietomalli 

Hyväksiluku 

OTM-25461 SUUNNITTELU: Hakemuksettomat päätökset 

OTM-25680 COMPONENTS: Muutetaan hyväksilukupäätökselle oikaisuohje -kentän otsikko (RC2)

Muut 

OTM-25610 STYLE, STAFF: Toteutuksien massamuokkausnäkymään sorttausmahdollisuus 

Korjatut virheet 

SISU-25878 & OTM-25757 TUTOR/TEACHER: Vapaatekstinä annetun vastuuhenkilön käsittely epäonnistuu suoritusta muokattaessa 

OTM-25773 STAFF: Tutkinnon valmistumista ei voi käsitellä, jos ei-arvosteltava tarkentava valinta on hierarkiassa alempana (RC2)

SISU-26599 ja OTM-25790 TUTOR: suomenkielisessä käyttöliittymässä näytetään ruotsia (RC3)

OTM-25868 STUDENT, STAFF: Opintokokonaisuuden keskiarvo ei tulostu suoritusotteelle jos käyttäjä valitsee tietyn opiskeluoikeuden (RC3)

SISU-26563 ja OTM-25883 TUTOR: Henkilökohtaistaminen ei onnistu, kun koulutuksen rakenteessa merkittävä määrä polkuja (RC3)

Tunnetut virheet 

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.  

SISU-4897 Ohjattavani-sivujen navigointi-tekstit 

SISU-7560 Vapsu: kuvaavampi otsikko hakemuslomakkeeseen kuin kokonaisuus 

SISU-9121 & SISU-15496 & SISU-256530 & OTM-21178 & OTM-25490 Opintopistemäärä tuplaantuu suunnitelmassa jos rakenteessa kaksi "vapaasti valittavaa" kokonaisuutta peräkkäin valintaryhmissä. 

SISU-9619 & OTM-18707 Deletoidun kokonaisuuden rulet 

SISU-11396 & OTM-20309 PDF -tulosteessa vain otsikkotiedot 

SISU-12673 Hae opiskelija_Opintojen aloituslukukausi 

SISU-12852 & OTM-20390 Vapsu-hakemuksen käsittelyssä perustelut-kentän varoitustekstit ei poistu 

SISU-15136 Suoritusotteelle tulostuva lisätieto on pakollinen, vaikka toisin vihjataan 

SISU-15501 Ohjausryhmien haku toimii epäloogisesti 

SISU-16715 & SISU-17583 & SISU-18085 & OTM-21661 STAFF: Opintokokonaisuuden kautta luotu luonnostilainen opintojakso tai -kokonaisuus ei löydy hausta, ellei lisää rajaustekijäksi "tekninen tila/luonnos" 

SISU-16774 DP:n voi hyväksyä ilman koulutusalaa, mutta valmistuminen vaatii sen 

SISU-16840 & OTM-21971 Toteutuksen opetusaikojen tarkistus antaa virheellistä viestiä 

SISU-16865 & OTM-21956 Staff: siirtyminen eri opetussuunnitelmakausien välissä aiheuttaa järjestelmävirheen 

SISU-17587 & OTM-22184 Erilliskirjaus ei huomioi desimaaleja arviointikohteiden laajuuksissa 

SISU-17979 & OTM-22338 Rakenteen luonnissa poistetun opintojakson tila ei muutu jos se palautetaan, mutta sitä ei ole valitulle OPS-kaudelle 

SISU-18084 Sivuaineen vahvistaminen vaikka ei ole opiskeluoikeus 

SISU-18124 & OTM-22469 Suoritus näkyy Sisussa kahdesti 

SISU-19148 & OTM-22683 Opintokokonaisuuden esikatselu näyttää väärää opintopistemäärää kohdassa "valittu" 

SISU-19174 & OTM-22465 Poistetun kokonaisuuden näkyminen tarkentavana valintana koulutuksen rakenteessa 

SISU-19177 & OTM-22798 Opintojaksot tulostuvat opetussuunnitelmatulosteelle tutkintorakenteesta poiketen  

SISU-19437 Automaattisen arvioinnin eräajo koostaa luonnostilaisen opintojakson 

SISU-19450 Jos menee suoraan arviointien vahvistus-välilehdelle, ei yhtään opiskelijaa ole valittuna vaikka arvosanoja olisi annettuna 

SISU-20181 & OTM-23239 Massatentin haun rajaaminen ajankohdan perusteella ei toimi 

SISU-20413 Massatentin CSV-lista ei muodostu (Järjestelmävirhe) 

SISU-21312 & OTM-23682 Kokonaisuuden arviointipyynnön käsittelijä: hakemusnäkymässä ei käsittelijätietoa tai asettamismahdollisuutta 

SISU-21324 Opiskeluoikeuden muutoksen vahvistusnäkymässä uusi organisaatio onkin vanha organisaatio 

SISU-21343 Ilmoittaumisen Valintakriteerit ovat hävinneet 

SISU-21344 Opiskeluoikeuden koulutuksen muutos -näkymä tarjoaa muiden yliopistojen koulutuksia valittavaksi 

SISU-21345 Ilmoittautumisen EN-hylkäysviestissä suomea ja väärää tietoa 

SISU-21160 Opintoelementtiä hyväksyessä Sisu varoittaa vanhassa rakenteessa olevasta vapaasti valittavasta kokonaisuudesta 

SISU-21472 Massatentin luominen ei onnistu 

SISU-21474 & OTM-24371 Sisällyttämishakemuspäätöksen tulosteessa on hakemuksen tiedot mutta ei päätöksen tietoja 

SISU-22545 Opiskelijan tietojen haku - paluu hakutuloksiin ei toimi hetulla haettaessa 

SISU-22640 Uuden opiskelijan luomisessa henkilökunta-tietojen pohjalta: ei muodostu opiskelijanumeroa 

SISU-22705 & OTM-24643 STAFF: Asiointi-hakunäkymässä vapsuhakemusten otsikkotieto muuttuu käsittelijän asettamisen yhteydessä 

SISU-22719 & OTM-24707 Vaikka toteutuksen ilmoittautumisajat eivät ole muokattavissa voi ilmoittautumisajaksi asettaa tänään 

SISU-23461 & OTM-24642 Opetussuunnitelmakausien poisto ruksista johtaa ongelmiin 

SISU-23465 & OTM-24626 Koulutushaun sorttaaminen nimen perusteella jää jumiin, järjestystä ei saa vaihdettua takaisin 

SISU-23809 & OTM-24430 Siirtotiedot näkyvät tuplasti 

SISU-23866 & OTM-22984 Arviointikohteen versioita tarkastellessa näkyy eri version vastuuhenkilöt 

SISU-23900 Kaikki tulevat toteutukset eivät näy Hallinto-käyttäjäroolilla 

SISU-23904 & OTM-25336 Hallinnon tulevissa toteutuksissa näytetään toteutuksia poistettujen opintojaksojen alla 

SISU-23786 & OTM-24793 Avoimen suoritustapamatriisi ilmestyy tutkaripuolen tallennettuun näkymään, mutta katoaa 

SISU-24624 & OTM-25231 Jos toteutus päättyy periodin päättymispäivänä se näyttää jatkuvan seuraavalle periodille 

SISU-25663 Opintojakson arviointi-välilehti aiheuttaa järjestelmävirheen 

Pääkäyttäjätoiminnot 

Uudet toiminnallisuudet 

Tiedonsiirto 

OTM-25730 ADMIN, ORI: DRAFT-opiskeluoikeuksien hakunäkymään tarvitaan sivutus 

OTM-25731 ORI, OILI: Korjataan lukuvuosimaksun suuruuden päättely 

Korjatut virheet 

SISU-25764 & OTM-25633 ADMIN: Pätevyyksien hakutuloksissa näytetään aina max 50 vaikka niitä olisi enemmän 

Tunnetut virheet 

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.  

SISU-7559 & OTM-15772 Käyttöoikeudet: tutkintorakenteen muokkaus ei onnistu organisaatiokohtaisella käyttöoikeudella 

SISU-12345 & OTM-20404 Korkeakoulun käyttämien vakiokoodiarvojen valitseminen ei toimi  

SISU-16660 Sisun koodistossa virhe 

SISU-20177 Sisusta puuttuu eläinlääketieteen kandi+maisteri rajauslaki (3+3) 

SISU-25662 Vaihdetaan EL- ja EHL-koulutusten suorituslaji Virtaan 

SISU-21458 OILI rajapinta: kenttien pakollisuus Oili-dokumentin mukaiseksi 

SISU-22634 & OTM-24444 Kaksoishenkilötarkastuksessa tieto ei tule jo Sisussa olevan henkilön tiedoista kaikissa tapauksissa 

Muut 

Uudet ominaisuudet 

Virta 

Käyttökatkoilmoitukset 

OTM-25639 FRONTIT: Käyttökatkoilmoitusten criticalAlert tulee näyttää ikuisesti päättymisajan puuttuessa 

Muut 

OTM-25175 E2E: e2e-testien ajo pull requestien yhteyteen 

Korjatut virheet 

OTM-25852 ORI: Jyväskylän tuotantoympäristön ryhmäjäsenyyksien päivitysongelman korjaus (RC2)

SISU-26557 & OTM-25858 CODES: Koulutuskoodilla 772601 virheellinen selite (RC2)

Tunnetut virheet 

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.  

SISU-6846 & OTM-18480 Välimuistiongelma vaikeuttaa testaamista 

SISU-16857 & OTM-21999 Tulosteiden pitää käyttää järjestelmäasetusta tuetut kielet 

SISU-21404 GraphQL: authenticated_course_unit_realisation_search sisäinen virhe 

SISU-21460 Aallon Testi-Sisussa arviointiasteikot tuplana 

SISU-21480 Sisun käyttöliittymä palauttaa erilaisen arvosanajakauman, kuin GraphQL-rajapinta 

SISU-23853 & OTM-24931 Opiskelija näytetään käyttöliittymässä vaikka ORIPersonin documentState = DELETED 

Lisätietoja  

FUNIDATA OY  

Asiakaspalvelu asiakaspalvelu@funidata.fi 

Henkilökohtaiset sähköpostiosoitteet etunimi.sukunimi@funidata.fi 

Operatiivinen johtaja 

Pekka Äikäs  


Kehitystiimi  

TeknologiajohtajaToni Sallanmaa  

Anna Auressalmi 

Harri Helenius 

Tuukka Jurvakainen 

Jarno Kilander  

Marjut Kinnari 

Juha Lääperi  

Kristian Martin 

Tero Marttila  

Ville Myrskyneva  

Siina Pekkanen 

Lauri Rutanen  

Henri Salmela  

Tuukka Salminen 

Aleksi Suoranta 

Tero Tapio 

Mikko Torri 


Asiantuntijatiimi 

Tuotejohtaja Mari Riihiaho  

Annukka Alivaara  

Katja Arstio  

Juuli Kenkkilä  

Netta Kärki 

Annukka Lakanen 

Hanna-Leena Maunula 

Inka Paukku  

Julia Rouvinen 

Eeva Saari 

Irina Venho 


Funidata www.funidata.fi    • No labels