Sisu 2.11 RC1-RC3 on julkaistu 6.3.2023 demo- ja testiympäristöt
Sisu 2.11 RC4 on julkaistu 16.3.2023 demo-, testi- ja stagingympäristöt; 20.3.2023 tuotantoympäristöt
Sisu 2.11 Fix1 on julkaistu 3.4.2023
Sisu 2.11 Fix2 on julkaistu 28.4.2023 demo-, testi- ja stagingympäristöt; 3.5.2023 tuotantoympäristöt
Sisu 2.11 Fix3 on julkaistu 4.5.2023 demo-, testi- ja stagingympäristöt; 10.5.2023 tuotantoympäristöt
Sisu 2.11 fix4 on julkaistu 23.5.2023 demo-, testi-, staging- ja tuotantoympäristöt
Sisu 2.11 fix5 on julkaistu 6.6.2023 stagingympäristö; 7.6.2023 tuotantoympäristöt
Sisu 2.11 fix6 on julkaistu 14.6.2023 staging- ja tuotantoympäristöt


Sivu sisältää Sisu 2.11 version uudet ominaisuudet.

Lisäksi haitareista löytyy Sisu 2.11 -version uudet ominaisuudet tiketteinä, jotka on kirjattu kehityksen Jiraan. Lisäksi edellisissä versioissa havaitut bugit raportoidaan kahdella tasolla: Korjatuissa virheissä on korkeakoulujen ja Funidatan havaitsemat virheet, jotka on korjattu Sisu 2.11 -versioon. Tunnetuissa virheissä luettelossa on havaittuja virheitä, joita ei ole vielä korjattu.

Sisu-alkuiset tiketit viittaavat korkeakoulujen Sisu-Jirassa raportoimiin bugeihin. OTM-alkuiset bugit ovat joko Sisu-bugien klooneja kehityksen Jirassa tai kehityksen samasta asiasta kirjaamia virheitä.

Opiskelija

Uudet ominaisuudet

Opiskelija voi täydentää korvaavuus-, sisällyttämis- ja henkilökohtaisen suorituksen hakemusta. Opiskeluajan kulumisen näkymä on uudistettu saavutettavaksi.

Avoimen tarjonnassa näytetään tulevaisuudessa myyntiin tulevat tuotepaketit. Avoimen tarjonnassa huomautetaan, jos tuotepaketilla ei ole vapaita paikkoja.


Hakemukset

OTM-28101 STUDENT: Lisätään opiskelijan hyväksilukuhakemuksille muokkausnäkymä

OTM-28468 STUDENT: Lisätään opiskelijan henkilökohtaisen suorituksen hakemukselle muokkausnäkymä

OTM-28102 STUDENT: Lisätään opiskelijan hyväksilukuhakemuksille notifikaatio palautetusta hakemuksesta

OTM-28200 STUDENT / ORI: Viestin lähettäminen opiskelijalle palautetusta hakemuksesta

OTM-27593 STUDENT: Opintojaksoesitteen routejen angularisointi

OTM-27631 COMPONENTS: Opiskeluajan kulumisen näyttäminen opiskeluoikeusnäkymässä

Avoin

 OTM-27954 AVOIN, STUDENT: Avoimen myyntiin tuleva opetus näkyviin

 OTM-27262 AVOIN, STUDENT: Täysien tuotepakettien korostaminen avoimen tarjonta -välilehdellä

 OTM-28353 AVOIN, STUDENT: Lisätään avoimen välilehdelle otsikko ja yhtenäistetään perustiedot

 OTM-28114 AVOIN, STUDENT: Jatka opintojen hakua -linkin kohteeksi avoimen haku

 OTM-27836 AVOIN, STUDENT: Estetään avoimen ostojen tekeminen väärän korkeakoulun Sisusta

 OTM-27102 AVOIN, STUDENT: Tarkistetaan ja korjataan avoimen tarjonnan modaali yhteensopivaksi ostoputken kanssa

 OTM-27485 AVOIN, STUDENT: Ei näytetä hallintohenkilön nimeä opiskelijalle suoritusoikeuden muutoslokissa

 OTM-28326 AVOIN, ILMO, STUDENT: toteutetaan maksupalvelun ohitus, kun opinnot ovat maksuttomia

 OTM-28081 AVOIN, STUDENT, ILMO: mikäli suomi.fi tunnistautuminen vanhenee, ohjataan käyttäjä tunnistautumaan uudelleen

OTM-28207 AVOIN, STUDENT: Näytetään käyttäjälle ilmoitus, jos anonyymi sessio on vanhentunut käyttäjän ollessa maksupalvelussa

 OTM-28477 AVOIN, STUDENT: Virheilmoitus ilmoittautumisen vahvistuksen epäonnistuessa

 OTM-28225 AVOIN, STUDENT, ILMO: Kysytään Virtaan tarvittavat lisätiedot ilmoittautumisen yhteydessä

Ilmoittautumisen uusi näkymä

Toiminnallisuudet eivät ole tulossa käyttöön Sisu 2.11:ssä, ja ne ovat oletuksena piilotettu käyttöliittymästä. Korkeakoulukohtaisissa asetuksissa (UniversitySettings) on asetus, josta toiminnallisuudet saa näkyviin.

OTM-28293 STUDENT/ORI: Ostettujen tuotepakettien näyttäminen Valitse opetus -sarakkeessa

OTM-27495 STUDENT: Opiskeluoikeusvalitsin ja suunnitelman mukaisten opintojaksojen näyttäminen Valitse opetus -sarakkeessa

Muut

SISU-33500 FuniLab-käyttöönotto (fix4)


SISU-31969 & OTM-28127 Opintokalenterissa opetusryhmän alasvetovalikon kohdalla ylimääräinen valkoinen palkki

SISU-31970 & OTM-28188 Opiskeluoikeuden koulutuspolun tekstit eivät pysy laatikon sisällä

SISU-31975 & OTM-28281 Ilmoittautumisen lisätietokysymykset ilman kysymystekstiä aiheuttavat turhan järjestelmävirheen

SISU-31964 & OTM-28197 AVOIN: Vahvista yhteystiedot -nappi ei tee mitään

SISU-32015 & OTM-28334 Opiskelija tai hallintohenkilö ei saa luotua vapsu-hakemusta

opiskeluoikeuden tilassa passiivinen-opiskeluaika päättynyt

 SISU-32023 & OTM-28357 STAFF/STUDENT: Ristiriitaiset alertit lisätessä virheellistä liitettä hakemukselle

 SISU-32015 & OTM-28334 TUTOR/STUDENT: Jos opiskelijan opiskeluoikeus on päättynyt, ei voi tehdä vapsua

OTM-28132 STUDENT: Kohdistetusta kommentista opiskelija saa väärän viestin

SISU-32684 & OTM-28534 Lisäaikahakemuksella suunnittellut opinnot kohdassa tulostuu otsikkotiedot ilman välilyöntejä

OTM-28538 AVOIN, STUDENT: Virheellinen vahvistusmodaali ilmoittautumisen vahvistuksessa

SISU-31941 & OTM-27944 AVOIN, STUDENT: Näytetään käyttäjälle virheviesti maksutapahtuman alustamisen/käsittelyn epäonnistuessa

SISU-32019 & OTM-28385 STUDENT/STAFF: Tuplaklikkaus synnyttää kaksi valmistumishakemusta (RC4)

OTM-28583 AVOIN, STUDENT: Karuselli ei näytä tuotepaketteja (RC4)

OTM-28588 AVOIN, STUDENT: Roskis-ikoni näkyy Osto suoritettu -näkymän haitarissa (RC4)

OTM-28584 STAFF/STUDENT: Lisäaikahakemuksella Suunnitellut opinnot -osiossa opintopisteet asemoitu väärin (RC4)

SISU-33260 & OTM-28594 STUDENT: Palautettua korvaavuushakemusta täydentäessä "Edellinen" napista ei tapahdu mitään (RC4)

OTM-28580 SIS-COMPONENTS: Haun skrollaus listan ylälaitaan ei toimi aina oikein (RC4)

OTM-28549 STUDENT / SAAVUTETTAVUUS: Uuden opintojaksolaatikon headerin kontrastit eivät täytä vaatimuksia (RC4)

SISU-33224 & OTM-28633 PAINO: Opiskeluoikeuteen vahvistetun opinnon nimi ei mahdu tulosteelle (fix1)

SISU-33325 & OTM-28691 STUDENT: Opintosuoritusotteella rivitetään tarkentava valinta (fix1)

OTM-28683 PAINO: Turha tavuviiva englanninkielisen suoritusotteen opintojen koontiosiossa (fix1)

OTM-28737 PAINO: Opintosuoritusotteen ja opiskelutodistuksen perustiedoissa lukuvuosi-ilmoittautumiset näkyvät väärin (fix1)

OTM-28652 STUDENT: Hakusivun rajausehdot eivät sulkeudu ilman sivun päivittämistä (fix1)

SISU-33258 & OTM-28786 STUDENT: Ajoituksessa näytetään lukukausia liikaa (fix1)

SISU-33238 & OTM-28639 AVOIN/STUDENT, ILMO: Avoimen opetusryhmien valinta ei toimi, jos toteutuksella asetus, ettei opiskelija voi tehdä ryhmävalintoja (fix1)

SISU-33290 & OTM-28669 AVOIN, STUDENT: Toisen korkeakoulun opintoja koskeva notifikaatio näytetään opiskelijalle virheellisesti (fix1)

OTM-28709 AVOIN, STUDENT: Henkilötietojen vahvistamisessa käytössä väärä komponentti kansalaisuuden valinnassa (fix1)

OTM-28707 AVOIN, ILMO: Jos opiskelijalla toinen sähköpostiosoitteista on virheellinen, ei viesti lähde toiseenkaan (fix1)

SISU-28680 & OTM-28680 VIVI: Sähköpostien otsikoiden räätälöinti ei toimi (fix1)

OTM-28739 AVOIN, STUDENT: Siirtyminen myynnissä nyt ja myöhemmin välillä lagaa (fix1)

OTM-28749 AVOIN, STUDENT, VIVI: vahvistussähköpostin lisätietoja-linkki ohjaa väärin (fix1)

OTM-28653 AVOIN, VIVI: audit-lokitus ei toimi VIVIssä (fix1)

OTM-28630 AVOIN, STUDENT: sanitoidaan Ceepokselle lähtevät käyttäjän antamat tiedot (fix1)

OTM-28741 AVOIN, ORI: Ilmoittautumisen vahvistus epäonnistuu jos osa tuotepaketin toteutuksista on jo päättynyt (fix2)

OTM-28804 ILMO: Useampi maksuyritys aiheuttaa virheen ostoputkessa (fix2)

OTM-28807 ILMO, ORI: Eidas-tunnistus kaatuu (fix2)

OTM-28715 PAINO: Opinnäytetyön tiedot väärin AMK-tutkintotodistuksen liitteessä (fix2)

SISU-33363 & OTM-28833 STUDENT: Opiskelija ei voi luoda lisäaikahakemusta kahdesta eri opiskeluoikeudesta (fix2)

OTM-28842 AVOIN, STUDENT, ILMO: Maksun alustus avoimen ostoputkessa epäonnistuu ajoittain tuotantoympäristössä (fix2)

OTM-28789 STUDENT: Kaksivaiheisen koulutuksen ajoituksessa tutkinto-ohjelmien palkki kasvanut (fix2)


Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.  

SISU-5866 & OTM-18306 Vapsuhakemus ei näytä ehdotettujen suoritettujen opintojen laajuutta, vaan ehdotetun suoritetun opintojakson idean alkuperäisen laajuuden + koosteeseen yhteispistemäärä 

SISU-11367 & OTM-18917 Hyväksilukutieto näkyy opiskelijalla virhemerkinnän jälkeen 

SISU-13011 & OTM-20567 Opintosuunnitelman kohdistetun kommentin rakenneikkuna generoi osassa koulutuksista maisterin ennen kandia 

SISU-15511 & SISU-15457 & OTM-20006 & OTM-21478 Opiskelijan opinnoista kertova graafi näyttää väärän tutkinnon tietoja 

SISU-16870 & OTM-22078 STUDENT: Opintokalenterin sivupalkki yrittää vierittää kalenteria sivupalkin mukana ja jää lagittamaan paikalleen 

SISU-17566 & OTM-22540 STUDENT: Opintokalenterin ilmoittautumisaikojen päivälyhenteet suomeksi EN-käyttöliittymässä 

SISU-20193 & OTM-23296 STUDENT: Opintokalenteri päivittyy ilmoittautumisen jälkeen viiveellä (väärä teksti) 

SISU-20772 & OTM-23337 Opiskelija voi sijoittaa suunnitelmaansa vanhan ops-kauden jakson hakutoiminnon ja muistilistan avulla 

SISU-21387 Ilmoituspalkit menevät yläreunassa päällekkäin

SISU-21493 Opintokokonaisuuden valintasäännön ohjetekstin avaaminen tuottaa virheilmoituksen

SISU-24895 & OTM-25446 STUDENT: Alerttia opiskeluoikeuden laajentavan valinnan vahvistamisesta ei synny opintosuunnitelmassa

SISU-22544 & OTM-24374 Hyväksyjä-tieto ei näy oikein kaikissa näkymissä

SISU-23807 & OTM-24333 Opintosuunnitelman ohjeteksti Lue lisää... teksti

SISU-23850 & OTM-24951 Viikkonumerot poikkeavat FI / EN versioissa opintokalenterissa

SISU-24634 & OTM-25300 Student: Vapsuhakemuksen voi tehdä ilman muutoksia kaikissa sääntöjen vastainen -tilaisissa kohdissa

SISU-29354 & OTM-27022 STUDENT: Hakutoiminnossa opetuskieli rajaustekijänä palauttaa opintojaksoja, joille ei ole suunniteltua opetusta

SISU-30165 & OTM-27178 STUDENT: Kun valitsee vastaavuuden ja valitsee takaisin oletustilaan, ei pääse siirtymään hyväksilukuhakemukseen

SISU-31864 Opintojen rakenteen laskureissa ja etusivun graafissa liikaa pisteitäOpettaja

Uudet ominaisuudet

Parannuksia csv-tiedostoihin ja ilmoittautumiseen. Toteutuksen ilmoittautumisen paikkamäärä ei ole pakollinen tieto.


OTM-27194 TEACHER: Toteutushakuun oletukseksi päälle filtteri kuluva lukuvuosi

 OTM-26865 TEACHER: Jälki-ilmoittautumista ja perumisen lisäaikaa yksittäiselle toteutukselle asetettaessa kalenteri oletuksena toteutuksen alkuun

 OTM-25853 PAINO: Toteutuksen CSV-tiedostoissa opiskelijat aakkosjärjestykseen

 OTM-27190 TEACHER: Toteutukselle ilmoittautuneiden tiedoista linkitys opiskelijan suoritustietoihin

OTM-26840 PAINO: Ilmoittautuneiden CSV-tiedostoon lisää tietoja

 OTM-28384 PAINO: Ilmoittautuneiden CSV-tiedostoon suorituskieli

 OTM-27188 TEACHER: Arviointien tuonnissa CSV:llä virheilmoitukseen näkyviin opiskelijat, joilla on jo vahvistettu suoritus

OTM-27378 TEACHER/STUDENT: Toteutuksen ilmoittautumisen paikkamäärä ei pakolliseksi ja opiskelijan käyttöliittymän opintojaksoesitteeseen ja kalenteriin teksti "ei määritelty" (RC4)


SISU-31938 & OTM-31995 Syntyy kaksi arviointia, jos tuplaklikkaa vahvista-painiketta arvioinnissa

OTM-28363 TEACHER: Opetukseni - toteutuksen piilotusikoni laatikon ulkopuolella (RC4)

OTM-28577 ILMO: Ilmoittautumisen opiskeluoikeusviitteen muokkaaminen ei onnistu, jos toteutuksella on kiintiö (fix1)

Lista järjestelmän virheistä, jotka on havaittu, mutta niitä ei ole vielä korjattu.

SISU-23851 & OTM-25008 Englanninkielisessä kalenterinäkymässä kuukaudet suomeksi

SISU-26762 & OTM-26000 Ryhmiin sijoiteltujen opiskelijoiden tarkastelu antaa virheviestin

SISU-26754 & OTM-25982 Sisussa roolin vaihto bugittaa

SISU-30236 & OTM-27384 Useamman opintojakson toteutus näkyy Opetukseni -näkymässä hassusti

Palveluhenkilö

Uudet ominaisuudet

Hakemuksille voi asettaa käsittelijän. Opiskelijalle voi palauttaa täydennettäväksi korvaavuus-, sisällyttämis- ja henkilökohtaisen suorituksen hakemuksen. Parannuksia opintosuoritusotteeseen ja opiskelutodistukseen. Tietomallimuutoksia ammattikorkeakoulujen toimintoja varten. Ohjaajalle näytetään opiskelijan suunnitelmassa huomautus, jos opiskeluoikeus ei ole aktiivinen tai lukuvuosi-ilmoittautuminen puuttuu. Parannuksia avoimen toimintoihin, mm. tuotepaketille voi asettaa luokittelutekijän ja tuotepaketin ostajalle voi lähettää vahvistussähköpostin uudestaan ja lisäksi sähköpostiosoitetta voi muokata.


Hakemukset

OTM-28080 STAFF: Käsittelijän asettamismodaali

OTM-28097 STAFF: Palauta hyväksilukuhakemus täydennettäväksi modaali

OTM-28098 STAFF: Palauta hyväksilukuhakemus käsiteltäväksi modaali

OTM-28079 ORI: Laajennetaan käsittelijän asettamista

OTM-28099 STAFF: Lisätään käsittelyhistoria pop-up ja ikoni hakemuksen näkymään

OTM-28103 STAFF/ORI: Hallintohenkilön asiointi haku tukemaan palautettu täydennettäväksi tilaa

OTM-28105 ORI: Hakemusten palauttaminen täydennettäväksi

OTM-28106 ORI: Hakemusten palauttaminen haettu tai käsittelyssä tilaan

OTM-28109 ORI: Täydennetyn hakemuksen lähetys

OTM-28116 ORI: Lisätään WorkflowApplication:ille LocalId

OTM-28117 ORI: Käsittelyhistorian tietomallin toteutus

OTM-28118 ORI: Käsittelyhistorian GET-rajapinta hallinnolle

OTM-28075 ORI: studyRightId arvo ei tallennu Workflow.study_right_id sarakkeeseen kaikissa hakemuksissa

OTM-28276 ORI: Refaktoroidaan hakemusten muutoshistorian toteutus (WorkflowAction -> WorkflowDataChange)

OTM-28287 ORI: Hakemuksen palautuksen perustelut GET-rajapinta opiskelijalle

Tulosteet

OTM-27615 PAINO/GRAPHQL: Muutoksia opiskelutodistukseen perustietoihin

OTM-27616 PAINO: Muutoksia opintosuoritusotteeseen perustietoihin

OTM-28238 PAINO: Tulosteiden ylätunnisteeseen kutsumanimen tilalle kaikki etunimet

AMK-ominaisuudet

OTM-28256 KORI: Lisätään koulutukselle tietomalliin luokittelutieto "Monimuotokoulutus" (ei näy vielä käyttöliittymässä)

OTM-28377 ORI: Opinnäytetöiden tietomalliin tieto siitä, onko se hankkeistettu (ei näy vielä käyttöliittymässä)

OTM-28149 ORI: Suorituksen tietomalliin TKI-pisteet

OTM-28408 ORI: TKI-pisteiden validaatioon muutos, sallittuja arvoja ovat null tai suurempi kuin 0

OTM-28157 TUTOR: TKI-pisteet näkyviin suorituksen tarkempiin tietoihin

SISU-33423 Uusi termi suuntautumisen koodistoon (fix4)

Muut

 OTM-27196 TUTOR: Opiskelijan opintosuunnitelmaan huomautus opiskeluoikeuden puuttumisesta/lukukausi-ilmoittautumisen puuttumisesta

OTM-27575 ILMO: Ilmo laskenta kestää pitkään AttainedCreditRangeRule säännöllä

 OTM-27679 TUTOR: Opiskelijahaun koulutussuodatin käyttämään uutta hierarkista checkbox-valikkoa

 OTM-28347 TUTOR: Opiskelijahaun koulutussuodattimeen koulutukset aakkosjärjestykseen ja päivämäärän näyttämisen muutos

OTM-28121 STAFF: Kirjoitetaan arviointikohteen luomismodaali uudelle angularille

SISU-33351 & OTM-28847 Lisätään JY:n logo heidän tutkintotodistuksen diplomisivulle (fix3)

SISU-33500 FuniLab-käyttöönotto (fix4)

SISU-33416 Uusi yliopisto ulkomaisten yliopistojen koodistoon (fix4)

SISU-33354 Uusi korkeakoulu ulkomaisten korkeakoulujen koodistoon (fix4)

Avoin

Ilmoittautuminen

 OTM-27687 AVOIN, STAFF: Lisätään toteutukselle ilmoittautuneet -välilehdelle vahvistamattomien ostojen tilausnumero

 OTM-28195 AVOIN, ILMO: Lisätään tiedot kiintiökohtaisista ilmomääristä luokkaan EnrolmentAllocationCounts

 OTM-28209 AVOIN, ILMO: Suunnitellaan, miten tuplailmoittautumiset käsitellään, päällekkäisten suoritusoikeuksien oston tapauksessa

Opiskeluoikeus

 OTM-27939 AVOIN, STUDENT/TUTOR: Suoritusoikeus alkamaan ilmoittautumisen vahvistuspäivästä mikäli tuotepaketille määritelty suoritusaika on alkanut jo aiemmin

 OTM-27827 AVOIN, ORI: Opiskeluoikeutta luotaessa tulee myös vahvistaa koulutuspolun ensimmäinen vaihe

 OTM-28245 AVOIN, COMPONENTS: Lisätään suoritusoikeudelle tilat ei alkanut ja päättynyt

 Luokittelutekijä

OTM-28306 KORI, GRAPHQL, COMPONENTS: Toteutetaan tuotepaketin luokittelutekijöiden tietomallimuutokset

OTM-28309 COMPONENTS: Luodaan yleiskäyttöinen luokittelutekijöiden muokkauskomponentti

OTM-28308 TUTOR, STAFF, STUDENT, COMPONENTS: Muunnetaan CustomCodeUrnsComponent yleiskäyttöiseksi

 OTM-28246 AVOIN, STAFF: Lisätään tuotepaketille luokittelutekijät

Avoimen muut

 OTM-27943 AVOIN, STAFF: avoimen opetusta ostaneen sähköpostiosoitteen muokkaaminen ja sähköpostin uudelleenlähettäminen

OTM-27952 AVOIN, ILMO: Suomi.fi/anonyymi sessio: readme päivitys

OTM-28192 AVOIN, ILMO: opintojen aktivoinnissa liitetään ilmoittautumiset henkilölle jota ei saada luotua oriin

 OTM-28196 AVOIN, ILMO, STAFF, STUDENT: Optimoidaan avoimen paikkalaskentaa

 OTM-28203 AVOIN, ILMO: Päivitetään avoimen paikkalaskentarajapintojen paluuarvon muotoa

OTM-28204 AVOIN, KORI: Lisätään KORI:n toteutushakurajapintaan Cacheable-määre

OTM-28219 AVOIN, ORI, COMPONENTS: Legacy-rajapinta suoritusoikeuksien tuontiin

OTM-28244 AVOIN, ILMO: parannetaan maksurajapintojen virhesietoisuutta

OTM-27971 AVOIN, ILMO, GATLING: Ilmoittautumisen vahvistamisen suorituskykytesti

OTM-28497 KORI: Varnish avoimen yliopiston toteutushakuun

OTM-28556 ILMO: poistetaan taxCoden asettaminen Ceepos-maksuista


SISU-31982 & OTM-28211 TUTOR: Maksuvelvollisuusjakson muokkaustilassa ei näy tehdyt muutokset

SISU-33126 & OTM-28551 STAFF: väliotsikko rikkoo opintokokonaisuuden arvioinnin, jos epäsuoria valintoja

OTM-28537 STUDENT/TUTOR: Opiskeluoikeuden kulumisessa lisäajan näyttämisessä epäloogisuutta (RC4)

OTM-27984 STAFF: Opiskeluoikeuden lisääminen päättyneeseen koulutukseen tuottaa järjestelmävirheen (RC4)

SISU-33103 & OTM-28490 STAFF: Opintojaksojen nimitietojen näyttäminen rikki kokonaisuuden arviointinäkymässä (RC4)

OTM-28574 STAFF: Opinnäytetyön tietoja ei voi tallentaa/muokata jos kyseessä AMK-oppari (RC4)

OTM-28576 TUTOR: Eto-opiskelijoilta puuttuu läsnäolotiedot (RC4)

OTM-28606 AVOIN, STAFF: Tuotepaketin palauttamisesta luonnokseksi tulee kasa notifikaatioita (fix1)

SISU-33234 & SISU-33233 & OTM-28651 STAFF: Arviointikohteen luomisessa turhia virheherjoja, jotka johtuvat ristiriidasta korkeakoulun virallisten kielten ja arviointikohteen tyyppien nimien välillä (fix1)

OTM-28790 AVOIN, STAFF: Tuotepaketin luominen ei onnistu, jos arviointikohteissa ei ole toteutuksia tai ne ovat päättyneet (fix2)

SISU-33373 & OTM-28849 TEACHER/STAFF: Massatentin toteutuksen nimen muokkaus aiheuttaa jumin (fix2)

SISU-33793 & OTM-29226 PAINO: Jos henkilön nimessä on erikoismerkkejä, ei todistusta voi ladata (fix6)


SISU-9121 & SISU-15496 & SISU-256530 & OTM-21178 & OTM-25490 Opintopistemäärä tuplaantuu suunnitelmassa jos rakenteessa kaksi "vapaasti valittavaa" kokonaisuutta peräkkäin valintaryhmissä.

SISU-9619 & OTM-18707 Deletoidun kokonaisuuden rulet

SISU-15136 Suoritusotteelle tulostuva lisätieto on pakollinen, vaikka toisin vihjataan

SISU-16715 & SISU-17583 & SISU-18085 & OTM-21661 STAFF: Opintokokonaisuuden kautta luotu luonnostilainen opintojakso tai -kokonaisuus ei löydy hausta, ellei lisää rajaustekijäksi "tekninen tila/luonnos"

SISU-16774 DP:n voi hyväksyä ilman koulutusalaa, mutta valmistuminen vaatii sen

SISU-16840 & OTM-21971 Toteutuksen opetusaikojen tarkistus antaa virheellistä viestiä

SISU-16865 & OTM-21956 Staff: siirtyminen eri opetussuunnitelmakausien välissä aiheuttaa järjestelmävirheen

SISU-17587 & OTM-22184 Erilliskirjaus ei huomioi desimaaleja arviointikohteiden laajuuksissa

SISU-17979 & OTM-22338 Rakenteen luonnissa poistetun opintojakson tila ei muutu jos se palautetaan, mutta sitä ei ole valitulle OPS-kaudelle

SISU-18124 & OTM-22469 Suoritus näkyy Sisussa kahdesti

SISU-19148 & OTM-22683 Opintokokonaisuuden esikatselu näyttää väärää opintopistemäärää kohdassa "valittu"

SISU-19174 & OTM-22465 Poistetun kokonaisuuden näkyminen tarkentavana valintana koulutuksen rakenteessa

SISU-21312 & OTM-23682 Kokonaisuuden arviointipyynnön käsittelijä: hakemusnäkymässä ei käsittelijätietoa tai asettamismahdollisuutta

SISU-21324 Opiskeluoikeuden muutoksen vahvistusnäkymässä uusi organisaatio onkin vanha organisaatio

SISU-21474 & OTM-24371 Sisällyttämishakemuspäätöksen tulosteessa on hakemuksen tiedot mutta ei päätöksen tietoja

SISU-22719 & OTM-24707 Vaikka toteutuksen ilmoittautumisajat eivät ole muokattavissa voi ilmoittautumisajaksi asettaa tänään

SISU-23461 & OTM-24642 Opetussuunnitelmakausien poisto ruksista johtaa ongelmiin

SISU-23809 & OTM-24430 Siirtotiedot näkyvät tuplasti

SISU-23866 & OTM-22984 Arviointikohteen versioita tarkastellessa näkyy eri version vastuuhenkilöt

SISU-23900 Kaikki tulevat toteutukset eivät näy Hallinto-käyttäjäroolilla

SISU-23904 & OTM-25336 Hallinnon tulevissa toteutuksissa näytetään toteutuksia poistettujen opintojaksojen alla

SISU-23786 & OTM-24793 Avoimen suoritustapamatriisi ilmestyy tutkaripuolen tallennettuun näkymään, mutta katoaa

SISU-24624 & OTM-25231 Jos toteutus päättyy periodin päättymispäivänä se näyttää jatkuvan seuraavalle periodille

SISU-26750 & OTM-26014 Toteutushaku löytää vain toissijaisella koodilla jos toteutus kiinnitettu useampaan arviointikohteeseen

SISU-28374 & SISU-26570 & OTM-26570 STAFF: Kokonaisuuden vastuuhallintohenkilö ei voi käsitellä kokonaisuuden väliotsikkotason vapsua

SISU-29183 & OTM-26989 STAFF: Koulutukset/ Kouluttautumismahdollisuuksien nuolikaavio ei päivity

SISU-30202 & OTM-27250 Opetussuunnitelmakauden lisääminen opinnon versiolle ei toimi EN ja SV käyttöliittymissä

SISU-30203 & OTM-27197 Poistettua opintojaksoa ei pysty palauttamaan, jos opintojaksolla ei ole koodia

SISU-31105 Sisu antaa hyväksyä arviointikohteen vaikka sillä ei ole nimeä käyttöliittymässä näkyvillä kielillä
Ripa

Uudet ominaisuudet

Huom. Ripaa ei ole tarkoitus vielä käyttää tuotantoympäristöissä. Korkeakoulu voi määrittää ympäristökohtaisesti, näkyvätkö ristiinopiskelutoiminnallisuudet opiskelijan käyttöliittymässä.

Uudet ominaisuudet opiskelijan käyttöliittymässä

Opiskelija näkee toisen korkeakoulun opintojakson esitettä tarkastellessaan Ristiinopiskelu-välilehden, jossa kerrotaan ristiinopiskelumahdollisuuksista, joita korkeakoulun opiskelijoilla on tähän opintoon.

Opiskelija näkee suoraan ilmoittautumisen tilasta, jos ristiinopiskeluilmoittautuminen on epäonnistunut. Opiskelija voi yrittää ilmoittautumista uudestaan.

Opiskelija näkee ilmoittautumisen tilasta, että ilmoittautuminen on opetuksen järjestävän korkeakoulun käsiteltävänä.

Uudet ominaisuudet palveluhenkilön käyttöliittymässä

Kotikorkeakoulun palveluhenkilö näkee suoraan ilmoittautumisen tilasta, jos ristiinopiskeluilmoittautuminen on epäonnistunut.

Kotikorkeakoulun palveluhenkilö näkee ilmoittautumisen tilasta, että ilmoittautuminen on opetuksen järjestävän korkeakoulun käsiteltävänä.

Uudet ominaisuudet pääkäyttäjän käyttöliittymässä

Muihin asetuksiin on lisätty Ristiinopiskelu-välilehti, jossa pääkäyttäjä näkee ristiinopiskeluverkostot, joihin korkeakoulu on liitetty. Pääkäyttäjä voi ylläpitää verkoston kohdekorkeakouluasetuksia, eli tietoja siitä, minkälainen oikeus myönnetään verkoston kautta ilmoittautuvalle.

Muut uudet toiminnallisuudet ristiinopiskelun tukeen liittyen

Sisu päivittää automaattisesti kotikorkeakoulun verkosto-oikeuksia verkostolle asetetun kohderyhmämäärittelyn mukaan. Korkeakoulu voi asettaa kohderyhmämäärittelyn rajapinnalla.


OTM-27806 STUDENT: Sisu-RIPA kaksi uutta tilaa ilmoittautumiseen

OTM-27807 TUTOR: Sisu-RIPA kaksi uutta tilaa ilmoittautumiseen

OTM-27970 RIPA / KORI: Mapataan henkilöviittauksettomat vastuuroolit RIPA -> SISU

OTM-27125 ORI/RIPA: Opiskeluoikeuden verkosto-oikeuksien muodostaminen kohderyhmillä

OTM-27287 RIPA/KORI: Ristiinopiskeluverkoston kotikorkeakoulukohtaiset asetukset

OTM-27307 RIPA: Ristiinopiskeluverkostojen listaus

OTM-27308 RIPA: Ristiinopiskeluverkoston tarkempien tietojen tarkastelu - perustiedot

OTM-27309 RIPA: Ristiinopiskeluverkoston tarkempien tietojen tarkastelu - asetukset

OTM-27406 ILMO/RIPA: Sisu-RIPA kaksi uutta tilaa ilmoittautumiseen

OTM-28047 RIPA/KORI: Muutos ristiinopiskeluverkoston opiskeluoikeuden myönnettävien lukukausien määrän laskentaan

OTM-28123 RIPA [TIMEBOXED]: RIPA-testausta Peppi-korkeakoulun kanssa

OTM-28006 ADMIN: Ristiinopiskeluverkoston tarkempien tietojen tarkastelu - asetusten muokkaaminen

OTM-28044 STUDENT: Sisu-RIPA epäonnistuneen ilmon uudelleen yritys ja peruminen

OTM-28294 RIPA/ ORI: Opiskeluoikeuksien haut kohderyhmiä varten

OTM-28273 KORI: Sallitaan ilmoittautumisaika opetusajan aikana External validaatiossa

OTM-27537 STUDENT/KORI: Ristiinopiskelu-tiedon näyttäminen opintojaksoesitteellä (RC4)

OTM-27503 RIPA: Sisu-RIPA-Sisu, kotikorkeakoulun arvioinninkohteelle muodostuu vastuuhenkilöitä, joita kohdekorkeakoulun arvioinninkohteella ei ole (fix1)

OTM-28475 RIPA: Muuttumattomien entiteettien tuonti tekee turhan importin (fix1)


OTM-28575 RIPA: Ripasta hyväksiluettavalle suoritukselle ei synny hyväksilukutietoja (fix2)


Pääkäyttäjä

Uudet ominaisuudet

Uusia koodistoarvoja (erityisesti ammattikorkeakoulun käyttöä varten).

Lukuvuoteen liittyvät toiminnot

OTM-26604 ADMIN: Kirjoitetaan yksittäisen henkilön käyttöoikeuksien hallinta uusiksi Angularilla

OTM-26605 ADMIN: Kirjoitetaan lukuvuosi-ilmoittautumisvaatimusten ylläpito uusiksi Angularilla

OTM-26606 ADMIN: Kirjoitetaan lukuvuosi-ilmoittautumisaikojen ylläpito uusiksi Angularilla

Koodistot

OTM-27739 CODES: Koodistoon uusia toteutuksen tyyppejä

OTM-27740 CODES: Opintosuoritusten VIRTA-raportointi

OTM-27828 CODES: Koodistoon uusia tutkintonimikkeitä - migraatiotarpeet

OTM-28202 CODES: Sisuun pitäisi saada uusi koulutustyyppi: erikoiseläinlääkäri

OTM-28305 CODES: Lisätään uusi Luokittelutekijä-scope: OpenUniversityProduct

OTM-28236 CODES, VIRTA: Päivitetään oppilaitoskoodisto, pätevyyskoodisto ja virta-koodisto

OTM-27854 AMK/CODES: Liikkuvuusjakson uudet opiskeluoikeuden tyypit (mobilitystudyrighttype) ammattikorkeakoulututkinto ja ylempi ammattikorkeakoulututkinto

OTM-28354 CODES: Koulutuksen tyyppien nimien korjaaminen

OTM-28595 CODES: Lisätään AMK-tutkintoasetus (RC4)

OTM-28618 CODES: Yksi uusi yliopisto ulkomaisten yliopistojen koodistoon ja korjaus yhden yliopiston nimeen (RC4)

OTM-28619 CODES: Lisätään maakoodistoon Etelä-Sudan (RC4)

OTM-28626 AMK/CODES: Lisätään puuttuvat tutkintonimikkeet (RC4)

OTM-28742 CODES: Lisätään ulkomaisten yliopistojen koodistoon Universidade Federal do Pará (fix1)

OTM-28891 CODES: Uusi pätevyyskoodi vle Sisuun ja Virtaan (fix2)

OTM-29191 CODES: Uusi yliopisto ulkomaisten yliopistojen koodistoon: ISCTE Instituto Universitário de Lisboa (fix5)


OTM-28608 ADMIN: Opiskelijan tietojen katselu ja opiskelijan tietojen käsittelijä oikeudet ei toimi oikein (RC4)

SISU-33369 & OTM-28843 ADMIN: Opiskeluoikeuden päättymispäivämäärää ei lasketa, jos oikeus vahvistetaan käsin (fix2)


SISU-30212 & OTM-27579 SUUNNITTELU/ADMIN: Pätevyyksien ylläpito / hitautta suoritustavan lisäämisessä pätevyydelle


Muut

Uudet ominaisuudet

Saavutettavuus

  • Avoimen opintojakson haitarin rakenne on korjattu niin, että se voidaan lukea ruudunlukijalla
  • Avoimen lomakkeilla näytetään ohjelmallisesti kenttien pakollisuudet
  • Opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman esitteen header-komponentti ja versiovalitsin (kehitys jatkuu 2.12)
  • Omien tietojen suorituksien välilehtien aria-controls attribuutit
  • Omien tietojen henkilötietojen yhteystietoihin saavutettavuusparannuksia (kehitys jatkuu 2.12)
  • Saavutettavuusparannuksia hakujen rajaustekijä-komponentteihin


Virta

OTM-27638 VIRTA: Henkilötunnuksiin uusia välimerkkejä

OTM-27840 VIRTA: Opiskeluoikeuden luokittelu Aikuiskoulutus (Monimuotokoulutus)

OTM-27842 VIRTA: Avoin AMK huomointi opintosuorituksen luokittelussa

OTM-28167 VIRTA: TKI-pisteiden raportointi

OTM-28378 VIRTA: Hankkeistetun opinnäytteen raportointi VIRTAan opintosuoritukset-tiedostossa

OTM-28068 VIRTA: Opiskeluoikeus.Jakso.koulutusmoduulitunniste id:ksi

Saavutettavuus

OTM-28526 AVOIN, STUDENT: Opintojakson haitarin rakenne voidaan lukea ruudunlukijalla

OTM-28507 AVOIN, STUDENT: Lomake-kentiltä puuttuu ohjelmallisesti merkitty tieto pakollisuudesta

OTM-27729 COMPONENTS: Saavutettavuusparannuksia hakujen rajaustekijä-komponentteihin

OTM-27895 STUDENT, Saavutettavuus: Uusi header komponentti ja versiovalitsimen lisäys opintokokonaisuusesitteelle

OTM-27915 STUDENT, SAAVUTETTAVUUS: Opiskelijan yhteystietojen edit-mode

OTM-27927 SAAVUTETTAVUUS, STUDENT: Omien tietojen, suorituksien välilehtien aria-controls attribuutteihin muutos

OTM-27957 Course unit (opintojakso) -komponentti ver.1

OTM-27958 Course unit (opintojakso ja opintokokonaisuus) -komponentin lisätoiminnot 1

OTM-27972 Course unit realisation (toteutus) -komponentti ver.1

OTM-27974 Course unit realisation (toteutus) -komponentin lisätoiminnot

OTM-27975 Study module (opintokokonaisuus) -komponentti ver.1

OTM-28095 Course unit (opintojakso ja opintokokonaisuus) -komponentin lisätoiminnot 2

OTM-28364 Study-box & Study-box-relation-komponentille notifikaatio-komponentti

OTM-28365 Study-box-realisation: Toiminto-komponentti: Poisto-toiminto

OTM-28527 SIS-COMPONENTS: Opintojaksolaatikoiden refaktorointi (RC4)

Muut

OTM-28407 Poistetaan tarpeettomia käännösavaimia

OTM-27092 COMMON: Päivitetään ng-bootstrap 11 -> 12 (Bootstrap 4 -> 5)

OTM-27094 Java-riippuvuuksien päivitys

OTM-27863 SIS-COMMON: Tee transpilerit käännösten sisältämän HTML-muotoisen formatoinnin käsittelyyn

OTM-28096 Course unit (opintojakso) -komponentin vastaavuus-lisätoiminto versio 1 (RC4)


OTM-28629 COMMON: Argon2 salasanojen rinnakkainen tarkistus aiheuttaa OOM virheen (RC4)


  • No labels