Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitetty  22.3.2023 Sisu 2.11
- Perumisen lisäaikaa ja jälki-ilmoittautumisaikaa lisättäessä alustetaan kalenteri sille kuukaudelle, jolloin toteutus alkaa
- toteutuksen paikkamäärä ei ole pakollinen
- lisätietokysymysten muotoilu poistettu
- opiskelijan tiedoista pääsee opiskelijan suorituksiin
- ilmoittautuneiden tiedoissa näytetään avoimen kautta paikan ostaneiden tilausnumero
- ilmoittautuneiden csv:hen lisätietokysymykset
Käyttöliittymä: Palveluhenkilö, opettaja
Sijainti: Toteutukset 
Välilehti: Ilmoittautuminen ja Ilmoittautuneet
Roolit: ops-suunnittelija, hyväksyttyjen toteutusten muokkaaja, vastuuopettaja


Käyttöoikeudet ilmoittautumiseen liittyen 

Vastuuopettaja

Toteutukselle vastuuopettajaksi toteutuksen tiedoissa merkitty saa ilmoittautumiseen liittyen ((plus) merkityt puuttuvat hallintohenkilön käyttöoikeuksista):

 • tarkastella opintoja ja toteutuksia
 • muokata ilmoittautumisaikoja
 • muokata lisätietokysymyksiä
 • muokata ilmoittautuneiden valintakriteereitä ja kiintiöitä
 • tarkastella toteutukseen ilmoittautuneen opiskelijan tietoja: perustietoja, opiskeluoikeuksia, ilmoittautumisia, suorituksia ja ryhmiä (suppeat tiedot) 
 • tarkastella ilmoittautuneita ja ilmoittautumisen tietoja (ryhmävalintoja, lisätietokysymysten vastauksia)
 • muokata opiskelijan ryhmävalintoja ennen ja jälkeen ilmoittautumisen vahvistamisen
 • muokata ilmoittautumiseen liitettyä opiskeluoikeutta
 • muokata ilmoittautuneiden tilaa: voi valita ilmoittautuneita muiden ohi ja merkitä hylättäviksi, päivittää laskennan sekä vahvistaa ilmoittautumiset (eli vahvistaa laskennan tuloksen)
 • siirtää hylättyjä ja keskeyttäneitä takaisin ehdokkaaksi
 • keskeyttää toteutukselle hyväksytyn opiskelijan suorituksen (plus)

 • arvioida toteutuksia (plus)
 • vahvistaa arvioinnin (plus)
 • toteutuksen osallistujalistan csv-tiedostoon

 • nähdä ja lähettää toteutukselta viestejä toteutuksen opiskelijoille

Hallintohenkilö

Toteutukselle hallintohenkilöksi toteutuksen tiedoissa merkitty voi ilmoittautumiseen liittyen ((plus) merkityt puuttuvat vastuuopettajan käyttöoikeuksista):

 • tarkastella opintoja ja toteutuksia
 • muokata luokittelutekijöitä
 • muokata ilmoittautumisaikoja
 • muokata lisätietokysymyksiä
 • muokata ilmoittautuneiden valintakriteereitä ja kiintiöitä
 • tarkastella toteutukseen ilmoittautuneen opiskelijan tietoja: perustietoja, opiskeluoikeuksia, ilmoittautumisia, suorituksia ja ryhmiä (suppeat tiedot)
 • tarkastella ilmoittautuneita, ilmoittautuneiden tietoja ja lisätietokysymysten vastauksia
 • muokata opiskelijan ryhmävalintoja ennen ja jälkeen ilmoittautumisen vahvistamisen
 • muokata ilmoittautumiseen liitettyä opiskeluoikeutta
 • muokata ilmoittautuneiden tilaa: voi valita ilmoittautuneita muiden ohi ja merkitä hylättäviksi, päivittää laskennan sekä vahvistaa ilmoittautumiset (eli vahvistaa laskennan tuloksen)
 • siirtää hylättyjä ja keskeyttäneitä takaisin ehdokkaaksi
 • päivittää laskennan sekä vahvistaa ilmoittautumiset (eli vahvistaa laskennan tuloksen)
 • siirtää hylättyjä ja keskeyttäneitä takaisin ehdokkaaksi
 • hyväksyä opiskelijan toteutukselle, vaikka perusvaatimukset eivät täyty (plus)
 • lisätä opiskelijan toteutukselle ilmoittautuneeksi (plus)

 • poistaa opiskelijan toteutukselta (plus)
 • saa toteutuksen osallistujalistan csv-tiedostoon

 • nähdä ja lähettää toteutukselta viestejä toteutuksen opiskelijoille

Opettaja

 • saa alustavasti arvioida toteutukseen ilmoittautuneet opiskelijat
 • näkee toteutusten perustiedot, kuvauksen ja rakenteen
 • saa nähdä ja lähettää toteutukselta viestejä toteutuksen opiskelijoille
 • saa toteutuksen osallistujalistan csv-tiedostoon

Yhteystieto

 • saa nähdä toteutuksen perustiedot
 • saa nähdä ilmoittautumisen tiedot
 • saa nähdä arvioinnin tiedot
 • saa nähdä suoritukset
 • saa nähdä ja lähettää toteutukselta viestejä toteutuksen opiskelijoille
 • saa toteutuksen osallistujalistan csv-tiedostoon

Ops-suunnittelija

Ops-suunnittelija voi muokata luonnostilaisen toteutuksen ilmoittautumistietoja välilehdillä ilmoittautuminen sekä ilmoittautuneiden valintakriteerit ja kiintiöt.
Jos ops-suunnittelijan halutaan näkevän myös ilmoittautuneita, voi hänelle antaa käyttöoikeusroolin opiskelijan tietojen katselija (tekninen oikeus: opiskelijatiedon katselu).

Hyväksytyn toteutuksen muokkaaja

Hyväksytyn toteutuksen muokkaaja voi muokata luonnostilaisen ja julkaistun toteutuksen Ilmoittautumistietoja välilehdillä ilmoittautuminen ja ilmoittautuneet sekä ilmoittautuneiden valintakriteerit ja kiintiöt.

Roolilla voi tehdä ilmoittautuneille samat tilasiirtymät kuin vastuuopettaja sekä lisäksi:

 • saa muokata ilmoittautumiseen liitettyä opiskeluoikeutta
 • saa lisätä opiskelijan ilmoittautuneeksi
 • saa poistaa opiskelijan toteutukselta
 • saa hyväksyä opiskelijan toteutukselle, vaikka perusvaatimukset eivät täyty

Ilmoittautumistavat 

Normaali ilmoittautuminen, jälki-ilmoittautuminen ja ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella

Normaalilla ilmoittautumisella tarkoitetaan perustapausta, jossa opiskelijat ilmoittautuvat (samana) ilmoittautumisaikana periodin kaikkeen opetukseen ja Sisussa perusvaatimukset täyttävät opiskelijat valitaan järjestävien kriteerien priorisoimina opetukseen. Normaali ilmoittautuminen päättyy ennen kuin toteutus alkaa, jotta opiskelijat voidaan valita opetukseen ja opiskelijat voivat tehdä oman priorisointinsa siitä, mihin opetukseen osallistuvat (jos opiskelijalle relevantit toteutukset ovat päällekkäin tms). Normaalille ilmoittautumiselle voidaan asettaa jälki-ilmoittautumisaika, jossa voidaan täyttää vajaaksi jääneet ryhmät.

Ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella (ns. jatkuva ilmoittautuminen) mahdollistaa sellaisen opetuksen järjestämisen, joka toistuu läpi lukukauden/-vuoden ja siihen voi ilmoittautua koska vaan ja saada suoritusmerkinnän riippumatta toteutuksen muusta kulusta. Esimerkiksi opintojakson (tai sen arviointikohteen) voi suorittaa esseellä, jonka aihe sovitaan opettajan kanssa ja suorituksen voi tehdä milloin vaan lukuvuoden aikana. Tai seminaarityön voi käydä esittelemässä kerran kuussa; jokaisen kuukauden ryhmään otetaan max. 4 esittelijää. Suoran vahvistuksen toteutusta ei ole syytä laittaa yli lukuvuoden mittaiseksi, sillä opiskelijan opiskeluoikeuden pitäisi olla voimassa ja samoin hänellä tulisi olla läsnäolostatus myös seuraavalle lukuvuodelle.

Suora vahvistus ja jälki-ilmoittautuminen toimivat samalla logiikalla: jos toteutuksessa (tai oikeammin sen opetusryhmissä, kaikissa niissä tai osassa) on paikkoja vapaana, voi opiskelija ilmoittautua. Laskenta tapahtuu heti (joskus voi kestää hetken). Jos opiskelija ei täytä perusvaatimuksia, hän ei voi tulla valituksi. Jos perusvaatimukset ovat kunnossa ja opiskelijan valitsemiin opetusryhmiin mahtuu, hyväksytään opiskelija toteutukseen heti. Järjestävillä kriteereillä ei ole merkitystä opiskelijoiden valinnassa, paitsi jos useampi opiskelija ilmoittautuu täsmälleen samaan aikaan. Tällöin tehdään laskenta kuten normaalissa ilmoittautumisessa eli tässä kohtaa merkitystä on myös järjestävillä kriteereillä, jos ne on asetettu, sekä opiskelijalle arvotulla numerolla (ks. opiskelijan muuttumaton numero).

Jälki-ilmoittautumisen opiskelija voi perua, jos perumisen lisäaika on käynnissä.

Suoran vahvistuksen ilmoittautumisen opiskelija voi perua, jos toteutus ei ole alkanut. Jos toteutus on alkanut, kyseessä on suorituksen keskeyttäminen. Opettaja voi keskeyttää opiskelijan suorituksen tai opiskelija voi keskeyttää sen itse.

Ilmoittautumisen perumisen lisäaika

Ilmoittautumiselle voidaan määritellä perumisen lisäaika. Ilmoittautumisen perumisen lisäaika tarkoittaa sitä määriteltyä ajankohtaa (esim. viikko toteutuksen alkamisen jälkeen), jolloin opiskelija voi vielä muuttaa mielensä toteutukseen osallistumisen suhteen eikä peruutusta lasketa keskeyttämiseksi. Tämä on käytännöllistä esim. silloin, kun kaksi toteutusta on päällekkäin ja opiskelija on ilmoittautunut molemmille, mutta ei ole varma pääseekö hän sille, jolle ensisijaisesti haluaa. Näin opiskelija voi odottaa ilmoittautumislaskennan tulosta ensisijaiselta valinnaltaan ja vapauttaa toissijaisesta opetuksesta paikan toiselle opiskelijalle, jos pääsee ensisijaisesti haluamalleen toteutukselle. 

Kuvissa ilmoittautumisen aikajana, sama pdf:nä: Ilmoittautumisen aikajana,

Ilmoittautumisasetukset 

Toteutukselle määritellään ilmoittautumiseen vaadittavat tiedot välilehdellä toteutuksen tiedot ja sen alta valitaan välilehti ilmoittautuminen. Avautuvassa modaalissa voidaan antaa paikkamäärä, ilmoittautumisen tyyppi, ilmoittautumisajat, ilmoittautuneiden valintatapa (automaattinen/manuaalinen), opetusyhmävalintojen muokkausmahdollisuus opiskelijalle sekä lisätietokysymykset.

Normaalin ilmoittautumisen asetukset

Ilmoittautumiselle annetaan ilmoittautumisen alkamis- ja päättymisaika kellonaikojen tarkkuudella. Valintatavaksi voidaan asettaa joko manuaalinen tai automaattinen valintatapa. Ilmoittautumiselle voidaan antaa perumisen lisäaika; jos sitä ei anneta, voi opiskelija perua ilmoittautumisen ilmoittautumisajan loppuun saakka. Normaalille ilmoittautumiselle voidaan antaa myös jälki-ilmoittautumisaika. Jälki-ilmoittautumisen voi asettaa päälle myös sen jälkeen kun normaali ilmoittautumisaika on päättynyt. 

Perumisen lisäaikaa ja jälki-ilmoittautumisaikaa lisättäessä alustetaan kalenteri sille kuukaudelle, jolloin toteutus alkaa (paitsi jos näitä lisätään sen jälkeen, kun toteutus on jo alkanut; silloin alustetaan kuluvalle päivälle).

Sisu suorittaa joka yö kaksi eräajoa: alustava laskenta klo 00.00 ja lopullinen laskenta klo 01.00; ks. Automaattiset ajot (vaatii kirjautumisen). Kun toteutuksen valintatavaksi on annettu automaattinen valintatapa, tekee Sisu ilmoittautumisajan päätyttyä myös lopullisen laskennan. Alustava laskenta suoritetaan kaikille toteutuksille riippumatta niiden valintatavasta.

Perumisen lisäajalle ja jälki-ilmoittautumisajalle asetetaan vain päättymispäivä. Ne alkavat automaattisesti silloin, kun ilmoittautuneet on vahvistettu toteutukselle. Jälki-ilmoittautuminen ei voi alkaa ennen laskentaa ja vahvistamista, koska vapaat paikat eivät ole vielä selvillä. Perumisen lisäaika on toteutettu samalla logiikalla, mikä voi aiheuttaa tilanteen, jossa opiskelija jo tietää, ettei aio osallistua opetukseen, mutta ei voi sitä käyttöliittymässä perua. Tästä syystä on suositeltavaa käyttää automaattista valintatapaa; tällöin se hetki, jolloin opiskelija ei voi perua ilmoittautumistaan kestää ilmoittautumisajan päättymisestä (lienee yleensä klo 23:59) automaattiseen lopulliseen laskentaan klo 03:00. Lisäksi on järkevää pitää samat ilmoittautumisajat kaikilla toteutuksilla. Jos jostain syystä toteutus on tilassa ilmoittautuminen vahvistettavana pitkään, täytyy opiskelijan ottaa yhteyttä opettajaan ja pyytää opettajaa poistamaan ilmoittautuminen.

Toteutuksen paikkamäärää ei enää ole pakko antaa. Toteutuksen paikkamääräksi ei myöskään enää voi antaa nollaa.

Kuva välilehdeltä ilmoittautuneet.

(warning) Jos toteutuksella ei ole paikkamäärää, ei sille voi myöskään asettaa kiintiöitä. Mutta tässä tilanteessa voidaan ensin luoda kiintiö ja sen jälkeen poistaa toteutuksen paikkamäärä, mikä ei ole suositeltavaa. Tässä tilanteessa kiintiöiden paikat täytetään laskennassa ensin, mutta kiintiö ei rajoita opiskelijoiden pääsyä toteutukselle. Kiintiötä ei myöskään voi tässä tilanteessa enää muokata, mutta sen voi poistaa.

(warning) Toteutuksen paikkamäärän laskennan validointi tehdään toteutuksen paikkamäärästä. Jos paikkamäärää ei ole annettu, voidaan toteutukselle ottaa rajaton määrä opiskelijoita huomioiden opetusryhmille annetut paikat. Opiskelijoita ei kuitenkaan oteta toteutukselle enempää kuin opetusryhmissä on paikkoja. Kiintiöpaikkoja ei suoraan validoida opetusryhmiä vasten, joten kiintiöillä ei ole käytännössä merkitystä, jos opiskelija mahtuu johonkin hänelle sopivaan ryhmään.

Jos toteutukselle on asetettu kiintiöitä, ei paikkamäärä voi olla kiintiöiden paikkamäärää pienempi.

Ilmoittautumistietoja voidaan muokata julkaistussa toteutuksessa ja niitä on siten mahdollista muokata ilmoittautumisen ollessa jo käynnissä. Tietoja ei voi enää muokata, kun ilmoittautuminen on päättynyt.


Toteutuksen voi myös julkaista ilman ilmoittautumisen tietoja.

Suoran vahvistuksen asetukset

 Kun valitaan ilmoittautumisen vahvistaminen suoraan, ei anneta muuta kuin ilmoittautumisajan alkamis- ja päättymispäivä, jonka pitää olla aiemmin kuin toteutuksen päättymispäivä.

Rakenne

Opetusryhmien koko määritellään välilehdellä rakenne, ksToteutukset. Tätä tietoa validoidaan ilmoittautuneiden hyväksynnässä eli opetusryhmään ei ilmoittautumislaskennassa oteta maksimimäärää enempää opiskelijoita. Lisäksi huomioidaan toteutuksen maksimipaikkamäärä, jonka yli ei valita, vaikka opetusryhmissä paikkoja olisi enemmän. Vastaavasti, jos opetusryhmissä on enemmän paikkoja kuin toteutuksella, ei Sisu kuitenkaan ota opetusryhmiin ylimääräisiä. Ts. jos luvut ovat ristiriidassa, otetaan pienimmän luvun mukaan.

Ilmoittautumisaikojen validaatio

Ilmoittautumisajoissa täytyy noudattaa seuraavaa logiikkaa:

Normaali ilmoittautuminen

 • Ilmoittautumisajan pitää päättyä ennen kuin toteutus alkaa (edellisenä päivänä eli käytännössä viimeistään klo 23:59)
 • Perumisen lisäaika ei voi päättyä ennen normaalin ilmoittautumisajan päättymistä
 • Perumisen lisäajan pitää päättyä ennen kuin toteutus päättyy
 • Jälki-ilmoittautuminen ei voi päättyä ennen normaalin ilmoittautumisajan päättymistä
 • Jälki-ilmoittautumisen pitää päättyä ennen kuin toteutus päättyy. Huom. toteutuksen käynnissäolo ilmoitetaan päivän tarkkuudella. Siksi ilmoittautumisen pitää päättyä edellisenä päivänä (viimeistään 23.59).

 

Jatkuva ilmoittautuminen eli ilmoittautuminen suoralla vahvistuksella

 • Ilmoittautumisajan pitää päättyä ennen kuin toteutus päättyy (edellisenä päivänä eli käytännössä viimeistään klo 23:59)
 • Ei voi asettaa ilmoittautumisen perumisaikaa
 • Ei voi asettaa jälki-ilmoittautumista

Ilmoittautumisen ulkoinen hallinta

Jos toteutuksen rakennetta hallinnoidaan muualla kuin Sisussa, voidaan rajapinnan kautta viedä toteutukselle tieto siitä (esim. externalEnrolmentLink ja usesExternalEnrolment) ja samalla estää rakenteen muutokset käyttöliittymässä. Käyttöliittymässä tietoa ei voi antaa eikä muokata. Sisussa ei tehdä ilmoittautumislaskentaa näille toteutuksille.

Vahvistettujen opetusryhmien muokkaamisen salliminen opiskelijalle

Välilehdellä ilmoittautuminen voidaan antaa vahvistetuille ilmoittautuneille mahdollisuus muuttaa vahvistettuja opetusryhmävalintojaan. Ryhmien muokkaaminen onnistuu kaikissa ilmoittautumisen tyypeissä (normaali, suora vahvistus, jälki-ilmoittautuminen) ja ilmoittautumisen vaiheissa, kun opiskelija on vahvistettu toteutukselle. Huom. muokkaus ei onnistu silloin kun lopullinen laskenta on käynnissä (eli ilmoittautumisaika on päättynyt, mutta ilmoittautumisia ei ole vahvistettu).

Muokkaustilassa avataan haitari opetusryhmävalintojen muokkaus ja ruksitaan opiskelija saa muuttaa ryhmävalintojaan hyväksytyn ilmoittautumisen jälkeen. Muokkaamiselle voi antaa päättymisajan; jos päättymisaikaa ei anna, voi opiskelija muuttaa opetusryhmiään toteutuksen päättymiseen asti. Päättymispäivämäärä voi olla ilmoittautumisajan alkamisen ja toteutuksen voimassaolon päättymisajan välillä.

Ks. opiskelijan ohjeet: Ilmoittautuminen#Vahvistetunopetusryhmänvaihtaminen.

Jos yksittäinen opiskelija on jo vahvistettu toteutukselle ja hän muuttaa opetusryhmävalintoja, tekee Sisu ehdokkaille uuden laskennan, ja joku ryhmään pääsemässä oleva saattaa pudota pois uudessa laskennassa.

Lisätietokysymykset

Toteutukselle voi lisätä lisätietokysymyksiä, joihin opiskelija vastaa ilmoittautumisen yhteydessä. Lisätietokysymykset voi lisätä ilmoittautuminen-välilehdellä samassa modaalissa kuin ilmoittautumisajat. 

Lisätietokysymysten lisääminen

Lisätietokysymyksiksi voidaan lisätä suorituskielen valinta sekä vapaamuotoisia kysymyksiä. Kysymyksiä voi muotoilla. Jos käyttää muotoiluja, niin käytettävissä oleva merkkimäärä vähenee, samoin rivitys vähentää käytettävissä olevaa merkkimäärää.

Suorituskieli voidaan asettaa pilleristä päälle. Valittaviksi suorituskieliksi tulee opintojaksolle merkityt mahdolliset suorituskielet sekä suomi ja ruotsi (jos ne eivät ole opintojakson suorituskieliä). Jos toteutus tai arviointikohde on käytössä useammalla opintojaksolla, näytetään opiskelijalle sen opintojakson suorituskielet, jonka esitteestä hän on toteutuksen valinnut.

Jos kyse on esimerkiksi opintojaksosta Saksan kielioppi, jonka suorituskielet ovat suomi ja ruotsi, ei kysymystä kannata ottaa käyttöön, jos halutaan, että opiskelija vastaa tenttikysymyksiin (pääsääntöisesti) saksaksi; opintojakson opetuskieli voi silti hyvin olla suomi tai ruotsi.

Jos ei haluta, että ruotsi on vaihtoehtona, täytyy suorituskieli kysyä vapaamuotoisena kysymyksenä.

Avoimia kysymyksiä lisätään lisää uusi kysymys -toiminnosta. Kysymys voidaan antaa suomeksi, ruotsiksi ja englanniksi. Opiskelija näkee kysymyksen käyttöliittymän kielellä. Kysymysten määrälle ei ole ylärajaa. Kysymys voidaan määritellä pakolliseksi, jolloin opiskelija ei voi ilmoittautua vastaamatta siihen.

Kun ilmoittautuminen on käynnissä, lisätietokysymyksiä voi muokata, luoda uusia sekä poistaa niitä. Sisu varoittaa toiminnosta.


Kysymysten muutoksista ei viestitä opiskelijalle Sisussa, jolloin opiskelijalle saattaa jäädä kysymyksiä vastaamatta. Opiskelija näkee notifikaation siitä, että kysymyksiä on muokattu ilmoittautumisen alkamisen jälkeen, jos hän menee modaaliin uudestaan. Kysymysten muokkaaminen ei vaikuta opiskelijan ilmoittautumisen tilanteeseen.

Ilmoittautumisen lisätietokysymysten asettamisessa oli bugi, jonka seurauksena niissä näkyi html-koodia opettajan käyttöliittymässä. Bugi on korjattu ja samassa yhteydessä on poistettu lisätietokysymysten muotoilutyökalu. Lisätietokysymyksissä saattaa opettajan käyttöliittymässä kuitenkin näkyä edelleen koodia, jos kysymykset on luotu ennen Sisu 2.11 asennusta.

Lisätietokysymysten vastausten tarkastelu

Lisätietokysymysten vastauksia voidaan tarkastella opiskelijakohtaisesti. Näkymä saadaan auki klikkaamalla ilmoittautuneissa opiskelijan riviä, josta aukeaa modaali. Modaalin yläosassa näytetään opiskelijanumero, ilmoittautumiseen liitetty opiskeluoikeus, opiskeluoikeuden aktiivinen vaihe, aktiivisen vaiheen taso, ilmoittautumisen tila ja ilmoittautumisaika.

Seuraavassa haitarielementissä näytetään opiskelijan opetusryhmävalinnat valintajoukoittain. Info-merkistä saa auki tooltippiin valintajoukon säännöt.

Viimeisessä haitarielementissä näytetään vastaukset lisätietokysymyksiin. Jos opiskelija ei ole vastannut kaikkiin kysymyksiin, näytetään kysymys tyhjänä; myös silloin, kun kysymys on lisätty sen jälkeen, kun opiskelija on ilmoittautunut.

Kun ilmoittautumislaskenta on päättynyt ja vahvistettu, näytetään hyväksyttyjen opiskelijoiden listauksessa suorituskielivalinta. Lisäksi linkki näytä hyväksyttyjen kielivalinnat avaa modaalin, jossa kielivalinnat on omilla välilehdillään.


Lisätietokysymysten vastaukset näytetään myös ilmoittautuneiden csv-tiedostossa. Toistaiseksi suorituskieli ei tule tähän

Opiskelijan tiedot ilmoittautumisessa

Hyväksyttyjen ilmoittautuneiden listassa näytetään avoimen kautta paikan ostaneiden tilausnumero, jolla voidaan tarvittaessa hakea vahvistamattoman oston tiedot avoimen yliopiston ostoissa, ks. tarkemmin https://confluence.funidata.fi/display/OTM/Avoimen+yliopiston+ostot. Muilla ilmoittauneiden välilehdillä tilausnumeroa ei näytetä.

Tilausnumero näytetään myös varmistusmodaalissa, kun poistetaan toteutukselta vahvistamaton osto.

Tilausnumero näytetään myös opetusryhmien ja kiintiöiden tiedoissa.

Kaikissa vaiheissa voidaan tarkastella opiskelijan ilmoittautumiseen liittyviä tietoja klikkaamalla opiskelijan nimeä.

Avautuvassa modaalissa voidaan muokata opiskeluoikeutta, joka on liitetty ilmoittautumiseen. Opiskeluoikeuden tilana näytetään nykyhetken tila. HUOM. muutos vaikuttaa myös valintakriteereihin, jossa tarkastellaan opiskelijan opiskeluoikeutta (voimassa oleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon, läsnäolo, opintojakso kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan, tutkintoon suoritetut opintopisteet ja myös kohderyhmä, jos sen rajaustekijänä käytetään koulutusta). Opiskelijan tulisikin korjata tarvittaessa opintojakso opiskeluoikeutta vastaavaan suunnitelmaan.

Linkistä avaa opiskelijan suoritukset avautuu omaan välilehteen opiskelijan tiedot →  suoritukset.

Ks. myös yllä lisätietokysymysten tarkastelu.

Havaittu bugi: opiskelijan opiskeluoikeutta ei voi muokata hallintohenkilön, vastuuopettajan tai hyväksyttyjen toteutusten muokkaajan käyttöoikeusroolilla silloin kun toteutuksella on kiintiöitä. Pääkäyttäjän oikeudella muokkaus onnistuu.

Ilmoittautuneiden valintakriteerit

 Sisun ilmoittautumisen idea on, että kaikki Sisuun kirjautumaan pääsevät opiskelijat voivat ilmoittautua ja ilmoittautumisen perusvaatimuksilla estetään niiden opiskelijoiden pääsy opetukseen, joille opetus ei ole tarkoitettu. 

 Ilmoittautumisia järjestetään kahdella tavalla:

 1. Perusvaatimukset (=opiskelijalle vaatimukset)
  Näiden on täytyttävä, jotta opiskelija voidaan ottaa opetukseen. Näitä ovat oletuksena:
  • voimassa oleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon
  • läsnäoloilmoittautuminen  
  • opintojakson kuuluminen ensisijaiseen suunnitelmaan ilmoittautumiseen kiinnitetyssä opiskeluoikeudessa
  • opintojakson pakolliset formaalit esitiedot. Toteutukseen ilmoittautumisessa valitaan ne opiskelijat, joilla löytyy suoritus pakollisesta esitiedosta.

   Lisäksi perusvaatimuksina kannattaa käyttää:


  • hyväksytty ilmoittautuminen opetukseen
  • opiskelija ei voi tulla valituksi rinnakkaiseen opetukseen

 2. Ilmoittautumisen järjestävät kriteerit (=opiskelijalle valintakriteerit)
  Näiden sääntöjen mukaan järjestetään toteutukseen valittavat opiskelijat niistä opiskelijoista, jotka täyttävät perusvaatimukset
  • Tässä vaiheessa Sisussa on oletuksena yksi ilmoittautumisen priorisoiva sääntö, opintojakson suositellut (formaalit) esitiedot; tietoa voi muuttaa. Lisäksi tähän voidaan laittaa esim. kohderyhmään kuuluminen

 

Sääntöjä voidaan asettaa järjestäviksi tai estäväksi korkeakoulun itse määrittemällä tavalla, yllä olevat ovat oletusarvoja, joita voi muuttaa. Korkeakoulu voi toteutuskohtaisesti määritellä, mitkä valintakriteerit ovat sellaisia, joiden on pakko täyttyä, jotta opiskelija voidaan ottaa toteutukseen (kuten läsnäolo) ja mitkä sellaisia, joita ei ole pakko täyttää, mutta ne opiskelijat, jotka ne täyttävät, ovat etusijalla. Valintakriteerejä voidaan myös asettaa massatoimintona Toteutukset#Toteutustenmassatoiminnot.

Opiskelijan muuttumaton numero

Kun opiskelija ilmoittautuu, arvotaan hänelle heti numero, joka ei saman toteutuksen aikana muutu, vaikka opiskelija peruuttaisi ilmoittautumisensa välillä. Jos useampi opiskelija on ilmoittautumislaskennassa tasatilanteessa, ratkaisee opiskelijan arvotut numerot sen ketkä toteutukselle pääsevät. Ilmoittautumislaskennassa tämä tarkoittaa sitä, että jos kuusi opiskelijaa kilpailee neljästä paikasta, voidaan osalle näyttää numeron perusteella jo tieto siitä, että he ovat pääsemässä opetukseen (Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan) ja lopuille taas näytetään tilaksi Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, et pääsisi mukaan.
Opiskelijan arvottu numero ei näy käyttöliittymässä eikä sitä voi muuttaa.

Valintakriteerien asettaminen

Toteutuksen valintakriteerit määritellään välilehdellä ilmoittautuneiden valintakriteerit ja kiintiöt. Valintakriteerejä voidaan myös asettaa massatoimintona Toteutukset#Toteutustenmassatoiminnot.

Oletuksena toteutuksilla on perusvaatimuksina:

 • voimassaoleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon
 • läsnäoleva
 • opintojakson versio kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan
 • opintojakson pakolliset esitiedot

Järjestävinä kriteereinä on oletuksena opintojakson suositellut esitiedot.

Muokkaa-tilassa pääsee muokkaamaan sääntöjä. Sekä perusvaatimukset että järjestävät kriteerit lisätään samassa modaalissa.Perusvaatimuksiin asetetaan vain ne säännöt, jotka opiskelijan on pakko täyttää voidakseen tulla valituksi. Jos opiskelija ei täytä perusvaatimusta (esim. ole läsnäolevana toteutuksen aikana), hän ei voi tulla valituksi.

Järjestäviin kriteereihin asetetaan ne säännöt, joilla ilmoittautuneita halutaan priorisoida. Nämä säännöt järjestävät ilmoittautuneet niin, että ensimmäiseksi asetettu kriteeri on myös valintakriteerinä ensimmäinen. Jokaiselle kriteerille laskennassa annetaan arvoksi joko kyllä tai ei; ts. sääntö joko menee läpi tai ei mene.

Ilmoittautuneissa välilehdellä ehdokkaat kunkin opiskelijan rivillä olevan numeron/käsittelyjärjestystekstin päältä saa auki tooltipin, joka näyttää miten valintakriteerit menevät opiskelijalla läpi.

Kuvan opiskelija on saanut ensimmäisestä ja toisesta kriteeristä "kyllä" (väkänen) ja kolmannesta ja neljännestä "ei" (ruksi).

Ks. laskennasta tarkemmin Normaalin ilmoittautumisen päivittäminen ja laskenta.

Järjestys + valintakriteerien täyttyminen (tooltip) näkyy myös välilehdellä ei täytä vaatimuksia; jos opiskelija esim. muuttaa poissaoloilmoittautumisen läsnäoloksi, niin voidaan nähdä mitkä valintakriteerit hän täyttää.

Voimassa oleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon

Jos opiskelijalla on useampi opiskeluoikeus, valitsee hän tarvittaessa ilmoittautuessaan, mihin niistä toteutus liitetään, ks. opiskelijan ohjeista tarkemmin. Jos opiskelijalle ei ole yhtään voimassa olevaa (tila: aktiivinen) opiskeluoikeutta, ei hän voi tulla valituksi opetukseen, mikäli perusvaatimuksissa vaaditaan opiskeluoikeutta. Opiskeluoikeuden tulee olla voimassa koko toteutuksen käynnissäolon ajan.

Tämä sääntö on oletuksena perusvaatimuksena. Säännön nimi on muutettu huomiomaan suoritusoikeuden tyyppi.

Jos opiskelijat (esim. kansainväliset vaihto-opiskelijat) saavat ilmoittautua jo edellisen lukukauden aikana, jolloin heidän opiskeluoikeutensa ei vielä ole voimassa, he saavat laskennen tulokseksi "ei täytä vaatimuksia" voimassaolevan opiskeluoikeuden vaatimuksen perusteella. Tämä status päivittyy, kun opiskeluoikeus astuu voimaan. Siten kannattaa tällaisia tapauksia varten asettaa ilmoittautumisaika päättymään vasta sen jälkeen, kun opiskeluoikeus on voimassa, jotta myös nämä opiskelijat saavat laskennasta oikean tuloksen ja voivat tulla valituksi toteutukseen.

Suoritusoikeuden tyyppi

Myös koulutukselle annettu suoritusoikeuden tyyppi vaikuttaa siihen, meneekö opiskelijalla läpi sääntö voimassa oleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon. Ks. suoritusoikeuden tyypin määrittely koulutuksille Koulutukset-ohje#Uudenkoulutuksenluominen

Jos opiskelijan opiskeluoikeuden koulutuksen suoritustyyppinä on ei edellytä opintojakson vahvistamista opiskeluoikeuteen, läpäisee opiskelija perusvaatimuksen voimassaoleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon, jos opiskeluoikeus on aktiivinen (voimassaoleva). HUOM. kaikille olemassa oleville koulutuksille on migraatiossa viety arvoksi unrestricted, ks. Sisun rajapintojen muutosloki (vaatii kirjautumisen).

Jos opiskeluoikeuden koulutuksen suoritusoikeuden tyyppinä on opintojaksot vahvistettava opiskeluoikeuteen, niin opiskelijalle ei mene läpi sääntö voimassa oleva opiskeluoikeus  / suoritusoikeus opintojaksoon (vaikka opiskeluoikeus olisi voimassa), ellei toteutukseen kiinnitettyä opintojaksoa ole vahvistettu opiskelijan opiskeluoikeuteen. Opiskeluoikeudessa on opintojakson group-id, joten ei ole väliä mihin versioon (id) opiskelijan ilmoittautuminen kiinnittyy. Jos toteutus on jaettu useammalle arviointikohteelle eri opintojaksoissa, pitää opiskelijan ilmoittautumisen olla kiinnitettynä siihen opintojaksoon, joka hänelle on vahvistettu opiskeluoikeuteen. Ks. Opiskeluoikeuksien ohje#Opintojentäsmentäminen

Jos opiskelijan opiskeluoikeuden koulutuksen suoritustyyppinä on edellyttää erillisen suoritusoikeuden ostamista, ei opiskelija läpäise perusvaatimusta voimassaoleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon, vaikka opiskeluoikeus olisi voimassa ja toteutuksen emo-opintojakso on vahvistettu opiskeluoikeuteen. Tällainen opiskeluoikeus toimii vain, jos sillä on käytössä avoimen attribuutti ja sillä on suoritusoikeus opintojaksoon, ks. Avoimen tarjonnan hallinta ja opiskeluoikeudet#Avoimenkoulutusjaopiskeluoikeudet.

Kaikilla avoimen ostoputken kautta syntyneissä opiskeluoikeuksissa on suoritusoikeuden tyyppinä on edellyttää erillisen suoritusoikeuden ostamista (tieto ei näy käyttöliittymässä).

Tuotantoympäristöissä ei kannata vielä käyttää arvoa edellyttää erillisen suoritusoikeuden ostamista. 

Läsnäoleva

Jos opiskelijalla on useampi opiskeluoikeus, valitsee hän tarvittaessa ilmoittautuessaan mihin toteutus liitetään, ks. opiskelijan ohjeista tarkemmin. Läsnäolostatus tarkistetaan tästä opiskeluoikeudesta. Opiskelijan tulee olla läsnäoleva kaikilla lukukausilla, joilla toteutus on käynnissä. Läsnäolotarkistus tehdään ainoastaan siinä tapauksessa, että koulutustyyppi on määritelty ilmoittautumisvelvolliseksi. Jos läsnäolo on vaadittu toteutuksen perusvaatimuksissa, eikä koulutustyyppiä ole määritelty ilmoittautumisvelvolliseksi (ks. Muut asetukset), täytyy opiskelijan ilmoittautumisen perusteena olevan opiskeluoikeuden kuitenkin olla aktiivinen eli voimassaoleva.

Tämä sääntö on oletuksena perusvaatimuksena.

Opintojakso kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan

Toteutukseen liittyvä opintojakso on opiskelijan ensisijaisessa suunnitelmassa siinä opiskeluoikeudessa, joka ilmoittautumiseen on liitetty. Myös opintojakson version suunnitelmassa tulee olla sama, jossa toteutus on kiinni. Lisäksi opiskelija on ilmoittautunut toteutukselle samasta opintojaksosta.

Tämä sääntö on oletuksena perusvaatimuksena.

Sääntöön on lisätty opiskelijoita helpottamaan ohjeellinen teksti  opintojakson versio kuuluu ensisijaiseen opintosuunnitelmaan; tarkista ja vaihda versio tarvittaessa opintojaksoesitteestä. Palveluhenkilö tai opettaja ei voi muuttaa versiota opiskelijan puolesta. Teknisesti käytössä on sama kieliavain, joten valitettavasti tähän ei saa eri tekstiä helposti.


Opiskelijalle näytetään näin, silloin kun opintojakson tai sen oikea versio ei ole suunnitelmassa:

Opiskelija voi suunnitelmassa vaihtaa opintojakson version.

Opintojakson pakolliset esitiedot

Opiskelijalla on oltava suoritusmerkintä opintojakson pakollisesta esitiedosta. Mikäli opintojaksolla on vaihtoehtoisia (X tai Y) esitietoja, mikä tahansa niistä kelpaa.
HUOM. Laskennassa huomioidaan sen version esitiedot, jonka kautta opiskelija on toteutuksen lisännyt kalenteriinsa. Eli jos opintojaksolla on useampi eri versio, joissa esitiedot ovat eri tai ne puuttuvat joistain versioista, on tulos myös eri.
HUOM2. esitiedoissa ei huomioida vastaavuuksia: jos opiskelija on suorittanut pakolliselle esitiedolle merkityn vastaavan opintojakson, ei Sisun laskenta vielä osaa tarkastaa siitä esitietovaatimuksen täyttymistä. Nämä tapaukset täytyy siis toistaiseksi hoitaa manuaalisella hyväksynnällä.

Tämä sääntö on oletuksena perusvaatimuksena.

Toteutusten ketjutus

Toteutuksia on mahdollista ketjuttaa, jos halutaan, että suoritustavan kahdelle toteutukselle valitaan samat opiskelijat. Esimerkiksi samassa arviointikohteessa on toteutukset tentti ja uusintatentti, ja uusintatenttiin voivat osallistua vain tenttiin hyväksytyt opiskelijat. Ketjutusta voidaan käyttää myös, jos on seminaarin aloitusluento(sarja) ja vasta kun se on käyty, opiskelijat ilmoittautuvat aihekohtaisiin ryhmiin. Aihekohtaisiin ryhmiin hyväksytään vain aloitusluennolle hyväksytyt opiskelijat. Tai voi olla suoritustapa, jonka arviointikohteet ovat osallistuminen opetukseen ja tentti; tentti edellyttää tässä tapauksessa opetukseen osallistumista, mutta sitä ei ole rakennettu arviointikohteen osallistuminen opetukseen toteutuksen sisälle loppukokeeksi esim. siitä syystä, että sille halutaan antaa erillinen arviointi.

HUOM. toteutus on konkreettinen tapa saada suoritusmerkintä arviointikohteesta (eli (osa)suoritus opintojaksosta), joten opiskelijalle annetaan arviointi vain yhdestä toteutuksesta per arviointikohde. Jos arviointikohteella on kaksi toteutusta esim. em. aloitusluennot ja aihekohtaiset ryhmät erikseen, arvioidaan vain toinen. Jos halutaan antaa erilliset arvioinnit, täytyy näiden olla eri arviointikohteita. Jos opiskelijalle kirjataan samaan arviointikohteeseen kaksi suoritusta, tulee uudemmasta suorituksesta ensisijainen, jos

 • arvosana on parempi, laajuus on sama
 • arvosana on parempi, laajuus suurempi

Ketjutussääntö on nimellä hyväksytty ilmoittautuminen opetukseen. Tarvittaessa voidaan hakea aiemmilta ops-kausilta, esim. jos uusintatentti järjestetään vasta seuraavalla lukukaudella. Toteutuksen haku aloitetaan opintojakson haulla. Kun opintojakso on löytynyt, valitaan oikea toteutus klikkaamalla sen linkkiä, jolloin se siirtyy oikeaan sarakkeeseen. Tarvittaessa voidaan käyttää rajaustekijää toteutustyypin rajaamiseen. Jos toteutuksia lisää useamman kuin yhden listaukseen, Sisu tarkastaa löytyykö opiskelijalta hyväksytty ilmoittautuminen johonkin listatuista toteutuksista. HUOM. jos tallennuksen jälkeen halutaan muokata valintaa, täytyy opintojakso hakea uudelleen, koska valittuna on toteutus, ei opintojakso.

Ne opiskelijat, jotka eivät ole hyväksyttyinä kriteeriksi valitulle toteutukselle, eivät voi tulla valituksi opetukseen.

Opiskelija ei voi tulla valituksi rinnakkaiseen opetukseen

Jos samassa arviointikohteessa on useita toteutuksia samanaikaisesti käynnissä, voidaan käyttää perusvaatimuksena opiskelija ei voi tulla valituksi rinnakkaiseen opetukseen ja estää opiskelijaa saamasta paikkaa useammasta samaan sisältöön (=arviointikohteeseen) kohdistuvasta toteutuksesta. Esimerkiksi pakollisilla kielikursseilla on rajattu määrä paikkoja, ja opiskelijat ilmoittautuvat varmuuden vuoksi useampaan toteutukseen. Tällä säännöllä voidaan estää se tilanne, että opiskelija saa paikan useammasta toteutuksesta, vaikka oikeasti osallistuu vain yhteen. Sääntö asetetaan kaikille rinnakkaisille toteutuksille.

Säännön vaatimukset


Sääntöä on tarkoitus käyttää perusvaatimuksena. Lisäksi kannattaa asettaa kaikille rinnakkaisille toteutuksille päälle automaattinen vahvistus ja ilmoittautumiselle sama päättymisaika.

Kun sääntöä käytetään perusvaatimuksena normaalissa ilmoittautumisessa, tarkistaa Sisu alustavassa laskennassa, onko opiskelija pääsemässä (tai valittu muiden ohi tai jo hyväksytty) saman arviointikohteen muihin samanaikaisiin toteutuksiin. Opiskelija siis pääsee (todennäköisimmin) siihen toteutukseen, johon hän ilmoittautuu ensimmäisenä. Jos opiskelija ei ole muiden perusvaatimusten tai järjestävien kriteerien perusteella pääsemässä ensimmäiseksi ilmoittautumaansa toteutukseen, voi hän saada paikan toiselta saman arviointikohteen toteutukselta. Jos opiskelijan ilmoittautuminen on tilassa olet pääsemässä… yhdelle toteutukselle, ei häntä voida valita rinnakkaiselle toteutukselle, vaan niissä hänen tilansa on vaatimukset eivät täyty.


Huomioita säännöstä eri tilanteissa:

 1. opiskelijan ilmoittautumisen status elää ilmoittautumisen ajan ja hänellä voi näkyä jossain vaiheessa ilmoittautumista vaatimukset eivät täyty sellaisella toteutuksella, johon hän lopulta päätyy:
  • Opiskelija ilmoittautuu toteutukselle A ja saa alustavassa laskennassa tulokseksi jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan.
  • Opiskelija ilmoittautuu toteutukselle B ja saa alustavassa laskennassa tulokseksi vaatimukset eivät täyty etkä voi tulla valituksi opetukseen.
  • Toteutuksella A laskennan tilanne muuttuu, kun sille ilmoittautuu lisää opiskelijoita → opiskelijan ilmoittautumisen statukseksi muuttuu Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, et pääsisi mukaan.
   • Toteutuksen B status ei kuitenkaan muutu välittömästi tässä yhteydessä, koska sen laskenta ei käynnisty toteutuksen A muutoksista. Toteutuksen B:ssa opiskelijan tila muuttuu vasta, kun sijoittelu muuttuu seuraavan kerran (toinen opiskelija ilmoittautuu tai jo ilmoittautunut muuttaa ryhmävalintojaan niin, että sijoittelu muuttuu tai palveluhenkilö lisää uuden opiskelijan) tai viimeistään seuraavan yön eräajossa. Tässä tilanteessa opiskelijalle voi siis jonkun aikaa näyttää siltä, että hän ei ole pääsemässä yhteenkään toteutukseen.
   • Kun toteutuksen B laskenta on päivittynyt (Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan) ja toteutus A:lle tehdään seuraava laskenta, muuttuu opiskelijan status A:ssä Vaatimukset eivät täyty etkä voi tulla valituksi opetukseen.
  • Jos kuitenkin ennen kuin toteutukselle B tehdään uusi laskenta (jossa opiskelijan status muuttuisi vaatimukset eivät täyty → Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan), sen ilmoittautuneet vahvistetaan manuaalisesti toteutukselle, käy niin, että opiskelija ei pääse toteutukselle B. Hän ei myöskään pääse toteutukselle A, vaan jää ulos molemmista. Tästä syystä kannattaa antaa yöllisen eräajon tehdä laskenta, sillä eräajo tekee ensin alustavan laskennan (eli sijoittelee opiskelijat sen hetken tilanteen mukaan) ja vasta sen jälkeen lopullisen laskennan. Manuaalisesti uuden sijoittelun saa tarvittaessa tehtyä lisäämällä toteutukselle opiskelijan.
  • Jos rinnakkaisia toteutuksia olisi useampi (toteutukset C, D ja E), sijoittuu opiskelija em. tilanteessa satunnaisesti jollekin niistä yön eräajossa (eräajossa ajetaan ilmoittautumislaskenta satunnaisessa järjestyksessä).
  • Jos rinnakkaisia toteutuksia olisi useampi (toteutukset C, D ja E), sijoittuu opiskelija em. tilanteessa sille, jossa laskenta satutaan tekemään seuraavan kerran ensimmäisenä, jos se tapahtuu ennen yön eräajoa
   • esim. toinen opiskelija ilmoittautuu toteutukseen C tai palveluhenkilö lisää uuden opiskelijan toteutukseen D; opiskelija päätyy sille, kummassa muutos tapahtui ensin, JOS siinä on tilaa muiden valintakriteerien perusteella

 2. jos vastuuopettaja nostaa opiskelijan jonossa muiden ohi tai palveluhenkilö hyväksyy opiskelijan toteutukselle B ja opiskelija oli alun perin pääsemässä toteutukselle A, muuttuu toteutuksen A status  seuraavassa laskennassa:

  • toteutus A:n tulos laskennassa on: vaatimukset eivät täyty

 3. jos vastuuopettaja merkitsee opiskelijan hylättäväksi toteutuksella A ja opiskelijan status toteutuksella B oli vaatimukset eivät täyty, muuttuu toteutuksen B status seuraavassa laskennassa:

  • toteutus B:n tulos laskennassa on joko pääsisit/et pääsisi riippuen siitä, miten opiskelija sijoittuu suhteessa muihin opiskelijoihin
  • jos B:n tulos on jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit mukaan, muuttuu seuraavassa laskennassa A:n tulokseksi vaatimukset eivät täyty

Kun sääntöä käytetään perusvaatimuksena suorassa ilmoittautumisessa, tarkistaa Sisu laskennassa, onko opiskelijalla jo paikka (pääsemässä, valittu muiden ohi tai hyväksytty) saman arviointikohteen samanaikaiseen toteutukseen. Jos on, opiskelija ei voi päästä toteutukselle; jos ei ole, hyväksytään opiskelija toteutukselle heti.

 • Jos toisessa toteutuksessa olisikin normaali vahvistus ja opiskelija olisi pääsemässä sinne, saisi hän hylätyn suoraa vahvistusta käyttävästä toteutuksesta. Jos opiskelija kuitenkin putoaa normaalin vahvistuksen toteutuksessa pois (jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, et pääsisi), voi hän ilmoittautua uudestaan suorassa vahvistuksessa ja saada siltä paikan.


Sääntöä voidaan käyttää myös järjestävänä kriteerinä normaalissa ilmoittautumisessa, jolloin sillä voidaan priorisoida toteutukselle pääseviä. Tässä tilanteessa opiskelija voi saada paikan useammasta rinnakkaisesta toteutuksesta, jos niissä on riittävästi paikkoja tai opiskelija on muiden järjestävien kriteerien mukaan pääsemässä toteutukselle.

Jos opiskelija on ilmoittautunut rinnakkaiselle toteutukselle, ja on kyseisellä hetkellä pääsemässä sille tai hänet on valittu muiden ohi tai jo hyväksytty, saa hän säännöstä tulokseksi ”ei” (tooltipissä punainen raksi). Sääntö ei siis ns. mene opiskelijalla läpi.

Jos opiskelija ei ole ilmoittautunut rinnakkaiselle toteutukselle tai on ilmoittautunut rinnakkaiselle toteutukselle, mutta ei ole sinne kyseisellä hetkellä pääsemässä tai hänet on merkitty hylättäväksi, saa hän säännöstä tulokseksi ”kyllä” (tooltipissa vihreä väkänen). Sääntö ns. menee läpi.

Jos opiskelija on hyväksytty rinnakkaiselle toteutukselle, mutta hän on itse tai opettaja on keskeyttänyt hänen suorituksensa, ei häntä edelleenkään voida valita rinnakkaiselle toteutukselle. Tarvittaessa opiskelijan voi poistaa keskeyttäneistä.

Opintojakson suositeltu esitieto 

Opiskelijalla on suoritusmerkintä opintojakson suositellusta esitiedosta. Mikäli opintojaksolla on vaihtoehtoisia (X tai Y) esitietoja, mikä tahansa niistä kelpaa.
HUOM. Laskennassa huomioidaan sen version esitiedot, jonka kautta opiskelija on toteutuksen lisännyt kalenteriinsa. Eli jos opintojaksolla on useampi eri versio, joissa esitiedot ovat eri tai ne puuttuvat joistain versioista, on tulos myös eri.

Tämä sääntö on oletuksena järjestävänä kriteerinä.

Kohderyhmä

Kohderyhmien luominen ks. Ryhmien hallinta

Yhteen sääntöön voi asettaa useamman kohderyhmän, jolloin molempien kohderyhmien opiskelijat ovat samanarvoisia ilmoittautuneiden valinnassa.

 • samanarvoisessa asemassa ovat historian pääaineopiskelijat ja historian sivuaineopiskelijat

Ilmoittautuneita voi järjestää kohderyhmillä

 • ensijaisesti valitaan historian pääaineopiskelijoita
 • ja jos tilaa jää, voidaan ottaa historian sivuaineopiskelijoita


Jos joku toteutus halutaan rajata esimerkiksi vain humanistisen tiedekunnan opiskelijoille, kannattaa tehdä humanistisen tiedekunnan opiskelijoille kohderyhmä ja asettaa se perusvaatimukseksi. Jos opetukseen jää paikkoja, on mahdollista ottaa kohderyhmän ulkopuoliset opiskelijat toteutukselle hyväksytyn toteutuksen muokkaajan oikeudella siirtää opiskelija hyväksytyksi.

Tutkintoon suoritetut opintopisteet

Ilmoittautuneita voi priorisoida suoritettujen opintopisteiden mukaan säännöllä tutkintoon suoritetut opintopisteet.  Opintosuorituksia tarkastellaan vain ensisijaisessa suunnitelmassa siinä opiskeluoikeudessa, joka ilmoittautumiseen on liitetty ks. opiskelijan ohjeista tarkemmin.

Opintopisteiden rajaus

Opintosuoritukset lasketaan ensisijaisesta suunnitelmasta huomioiden mahdolliset koulutus- ja tutkintotasorajaukset. Suoritetuille opintopisteille on pakko antaa minimiarvo, joka voi olla 0 op. Maksimia ei ole pakko antaa. Jos halutaan ne opiskelijat, jotka ovat suorittaneet vähintään jonkun määrän asetetaan se minimimiksi (esim. väh 50 op). Jos halutaan prioriosoida ne, jotka ovat suorittaneet vähän tai ei ollenkaan, asetetaan minimiksi 0 op ja tarvittaessa myös yläraja (esim. max. 80 op).

Sääntöä voi käyttää myös perusvaatimuksena, jolloin opiskelija ei voi päästä opetukseen, ellei hänellä ole esim. min 25 op suoritettuna.

HUOM.1. Opintopisteet lasketaan myös arviointikohteilta (jos opintojaksoa ei ole vielä koostettu), JOS opintosuunnitelmassa opiskelija on valinnut sen suoritustavan, jossa suoritukset ovat.

HUOM.2. ei-tutkintoon johtavissa opiskeluoikeuksissa opiskelijan tulos on aina ”ei”, koska sääntö nimensä mukaisesti laskee opintopisteitä vain tutkinto-ohjelmista. Jos opetus on tarjolla sekä tutkintoon johtaville että muille, kannattaa harkita säännön käyttämistä perusvaatimuksena. Jos sen käyttäminen on kuitenkin välttämätöntä, täytyy ei-tutkintoon johtavat hyväksyä käsin (todennäköisesti heiltä pitää muutenkin tarkistaa riittävä osaamisen taso).

Koulutuksen rajaus

Sääntö voidaan asettaa tarkastelemaan tietyn koulutuksen/koulutusten opintosuorituksia (esim. matematiikan koulutus ja fysiikan koulutus). Haussa näytetään voimassaolevat ja tulevat, julkaistut koulutukset. Tähän voidaan valita vain tutkintoon johtavia koulutuksia. Haku kohdistuu koulutuksiin voimassaolevan opiskeluoikeuden kautta; myös passiiviset (ns. kirjoilta poistetut) opiskeluoikeudet huomioidaan laskennassa, jos opiskeluaikaa on jäljellä. Päättyneitä opiskeluoikeuksia ei huomioida (perutut, luopuneet, valmistuneet, voimassaolo päättynyt).  Jos koulutuksia ei ole asetettu, lasketaan opintopisteet siitä koulutuksesta, joka on kiinnitetty ilmoittautumiseen. Jos opiskelijalla ei ole opiskeluoikeutta määritettyyn koulutukseen, ei häneltä voida laskea suorituksia sääntöön, joten opiskelija ei pääse säännöstä läpi (tulos: ei).

Tutkintotason rajaus

Säännölle voidaan myös asettaa tutkinnon taso (esim. alempi korkeakoulututkinto). Kumpaakaan näistä rajauksista ei ole pakko asettaa tai niistä voi asettaa vain toisen (esim. että opintopisteet lasketaan mistä tahansa alemmasta korkeakoulututkinnosta). Jos tutkinto-ohjelmaa ei rajata, kaksivaiheisessa koulutuksessa lasketaan molemmilta tutkintotasolta. Laskennassa huomioidaan tässä tapauksessa myös valmistuneet alemmat tutkinnot kaksivaiheisessa koulutuksessa (opiskelija valmistunut kanditutkinnosta, maisterin tutkinto on kesken). Kuitenkin, jos rajaus on alempi korkeakoulututkinto ja opiskelija on siitä valmistunut, ei opintosuorituksia lasketa, vaan opiskelijan tulos on  0 op.

HUOM. 1. Vaikka ei olisi rajattu koulutusta tai tutkintotasoa, sääntö edellyttää, että opiskelijalla on a) aktiivinen opiskeluoikeus b) ensisijainen suunnitelma. Jos ei ole, opiskelija ei pääse säännöstä läpi (tulos: ei).

HUOM. 2. Tutkinto-ohjelman pitää olla opiskelijan opiskeluoikeudessa vahvistettu, jota laskenta voidaan tehdä; jos opiskelijan opiskeluoikeuteen ei ole vahvistettu valitun tason tutkinto-ohjelmaa, ei opintosuorituksia lasketa, vaan opiskelijan tulos on  0 op.

HUOM.3. Sääntö laskee opintopisteitä vain tutkintoon johtavaa koulutusta suorittavilta. Jos samaan toteutukseen ilmoittautuvat esim. vaihto-opiskelijat, he eivät voi tulla valituksi ollenkaan, jos op-sääntö on perusvaatimuksena. Jos sääntö on järjestävänä, saavat vaihto-opiskelijat tulokseksi "ei" ja heidät priorisoidaan niiden tutkinto-opiskelijoiden jälkeen, joilla sääntö täyttyy. Nämä opiskelijat voidaan tarvittaessa valita muiden ohi. Jos sääntö on perusvaatimuksena, voidaan vaihto-opiskelijat kuitenkin hyväksyä toteutukselle hyväksyttyjen toteutusten muokkaajan toiminnolla siirrä hyväksytyksi.

Esimerkkejä

Säännöllä on mahdollista luoda esimerkiksi seuraavanlaisia skenaarioita: 

 • juuri aloittaneet opiskelijat priorisoidaan ensin; perusvaatimukseksi tai valintakriteeriksi esim. suoritettuja opintopisteitä vähintään 0 op, enintään 25 op
 • Valmistumisvaiheessa olevat opiskelijat priorisoidaan; perusvaatimukseksi tai valintakriteeriksi esim. suoritettuja opintopisteitä vähintään 150 op alemmassa tutkinnossa.
 • Opiskelijoita voidaan priorisoida myös niin, että toteutukselle valitaan opiskelijat, joilla on vähiten/eniten suoritettuja opintopisteitä.  Näin voidaan tehdä luomalla useampi sääntö, jossa on samat koulutukset ja sama tutkintotaso, mutta opintopisterajaukset vaihtuvat. Lisäksi sääntö voidaan asettaa perusvaatimukseksi, niin että vähän/liikaa suorittaneet eivät voi tulla ollenkaan valituksi. Esim.
  • Perusvaatimus (eli estävä kriteeri): vähintään 50 op
  • Kaikkiin rajaukset: Maantieteen koulutus + ylempi tutkinto
  • Sääntö 1: väh. 90 op
  • Sääntö 2: 80-89 op
  • Sääntö 3: 70-79 op
  • Sääntö 4: 60-69 op
  • Sääntö 5: 50-59 op

Suunnitelman tila ja op-sääntö

Sisu ei tarkastele tässä säännössä sitä, että opiskelijan suunnitelma on validissa tilassa. Opiskelija voi siis tehdä suunnitelmaansa sellaisia muutoksia, että tulos on hänelle suotuisampi. HUOM! Op-sääntö laskee myös arviointikohteiden suoritukset, koska myös suunnitelmassa ne lasketaan kokonaisuuden suoritettuihin opintopisteisiin, vaikka opintojaksoja ei olisi koostettu.

Esim. tällainen tilanne:

 • opintojakso MANTS1000 Maantiedon tutkimusmenetelmät haltuun heti ja helposti
  • perusvaatimus: maantieteen koulutukseen, alempaan korkeakoulututkintoon suoritettu vähintään 50 op
 • Olli Opiskelijalla on kaksi opiskeluoikeutta: maantiede, johon suorituksia on 25 op ja fysiikka, johon suorituksia on 60 op
  • Jos fysiikan opintojakson suorituksia ei vielä ole koostettu, voi Olli sijoittaa ne maantiedon koulutuksen suunnitelmaan esim. ylittämällä valinnaisten määrän, jolloin suunnitelma menee epävalidiin tilaan →
 • Olli Opiskelija täyttää perusvaatimuksen (maantieteen koulutuksen opiskeluoikeus, alempaan korkeakoulututkintoon suoritettu vähintään 50 op) ja pääsee opetukseen


Ilmoittautumiskriteerien massatoiminnot

Ilmoittautumisen valintakriteerejä voidaan päivittää massatoimintona, ks. Toteutukset#Toteutustenmassatoiminnot.

Kiintiöiden hallinta

Toteutuksille voidaan asettaa kiintiöitä eri opiskelijaryhmille koulutustyyppien mukaan välilehdellä ilmoittautuneiden valintakriteerit ja kiintiöt (lisää ilmoittautumiskiintiö).

Kiintiöitä ei voi lisätä ennen kuin toteutukselle on annettu ilmoittautumisen tiedoissa kokonaispaikkamäärä.

Kiintiölle annetaan kuvaava nimi (näkyy opiskelijalle), esim. avoimen opiskelijat, tutkinto-opiskelijat, sivuaineopiskelijat. Samannimisiä kiintiöitä ei voi olla.

Koulutuksen tyyppi -valikosta valitaan ne koulutuksen tyypit tai tyyppien yläkategoriat (esim. tutkintoon johtamaton koulutus), joita kiintiö koskee. Jos valitaan yläkategoria, valitsee Sisu automaattisesti kaikki siihen kuuluvat koulutustyypit. Koulutustyyppejä voi poistaa yksitellen.

Kuvassa on valittu yläkategoria "tutkintokoulutus", jolloin valituksi oletuksena tulevat kaikki sen alakategoriat.

Samalle koulutustyypille ei voi olla kahta samanlaista kiintiötä, mutta sama koulutustyyppi voi olla kahdessa eri kiintiössä, kunhan kiintiöiden koulutuksen tyypeissä on myös joku muu koulutustyyppi. Esimerkiksi ei voi olla kahta kiintiötä, jonka koulutuksen tyyppi on vaihto-opinnot, mutta voi olla kiintiö, jonka koulutuksen tyyppi on vaihto-opinnot sekä kiintiö, jonka koulutuksen tyyppi on vaihto-opinnot JA alumniopinnot.
(warning) HUOM. Opiskelija voi kuitenkin kuulua vain yhteen kiintiöön, joten on suositeltavaa, että samalle koulutustyypille on vain yksi kiintiö. Jos kuitenkin koulutuksen tyyppi, esim. vaihto-opinnot, kuuluu useampaan kiintiöön, valikoituu laskennassa opiskelijalle satunnaisesti näistä yksi kiintiö, johon opiskelijaa yritetään sijoittaa. Valintaan ei voi vaikuttaa.

Kiintiölle annetaan maksimipaikkamäärä. Kiintiön maksimipaikkamäärä ei voi ylittää toteutuksen kokonaispaikkamäärää eikä myöskään kiintiöiden yhteenlaskettu paikkamäärä. Kaikille toteutuksen paikoille ei ole pakko antaa kiintiötä eli toteutuksella voi olla myös kiintiöimättömiä paikkoja, joihin voivat päästä kaikki ilmoittautuneet. Näille paikoille voi siis päästä sekä ne, jotka eivät sijoittelussa mahdu omaan kiintiöönsä sekä ne, jotka eivät kuulu mihinkään kiintiöön.

Kiintiöitä voi lisätä, muokata tai poistaa niin kauan, kun toteutuksella ei ole hyväksyttyjä ilmoittautuneita. Kun ilmoittautuminen on käynnissä, Sisu huomauttaa siitä, jos kiintiöitä lisätään, muokataan tai poistetaan, sillä kiintiöiden muokkaus vaikuttaa opiskelijoiden sijoitteluun seuraavassa laskennassa. Huomautusta ei näytetä silloin, kun ilmoittautumisen vaihe on vahvistettavana, vahvistettu, jälki-ilmoittautuminen käynnissä tai jälki-ilmoittautuminen päättynyt. HUOM. jos vaiheessa vahvistettavana muokkaa kiintiöitä, pitää ennen vahvistusta päivittää laskenta (käynnistä laskenta), sillä kiintiöiden muokkaaminen ei tee laskentaa.

Kiintiöitä ei voi muokata sen jälkeen, kun toteutukselle on vahvistettu opiskelija/opiskelijoita. Tarvittaessa pitää opiskelijat poistaa toteutukselta  ja lisätä heidät uudestaan.

Jos toteutuksella on käytössä kiintiöt, sijoitetaan opiskelijat ensin kiintiöihin. Jos opiskelija kuuluu kiintiöön (täsmällisesti: hänen ilmoittautumiseen liittämänsä opiskeluoikeuden koulutuksen tyyppi kuuluu kiintiöön valittuihin koulutustyyppeihin), lasketaan hänelle sijoitus järjestävien kriteerien perusteella suhteessa muihin samassa kiintiössä oleviin; siihen valitaanko opiskelija toteutukselle vaikuttavat myös opetusryhmille annetut valinnat (ensisijainen/sopii/ei sovi). Jos kiintiö, johon opiskelija kuuluu, on täynnä, voidaan opiskelija sijoittaa myös kiintiön ulkopuolisille paikoille, jos sellaisia on. Ks. tarkemmin Normaalin ilmoittautumisen päivittäminen ja laskenta.

Kiintiöt huomioidaan vain silloin kun ilmoittautumisen vaihe on joko ilmoittautuminen ei alkanut, ilmoittautuminen käynnissä tai ilmoittautuminen vahvistettavana. Jälki-ilmoittautumisessa (vaihe: jälki-ilmoittautuminen käynnissä) opiskelijat edelleen sijoitellaan kiintiöön, jos kiintiössä on tilaa, mutta opiskelija hyväksytään myös, vaikka hän ei kuuluisi mihinkään kiintiöön/hänen opiskeluoikeutensa kiintiö on täynnä, mutta muissa tai kiintiön ulkopuolella on paikkoja jäljellä.
Samoin kun ilmoittautuminen on vaiheessa vahvistettu tai jälki-ilmoittautuminen päättynyt, ei kiintiöillä ole enää merkitystä, jos toteutukselle vielä käsin lisätään opiskelijoita, ks. Jälki-ilmoittautumisen ja suoran vahvistuksen ilmoittautumisen laskenta.

(warning) HUOM. Opiskelija sijoitellaan laskennassa vain yhteen kiintiöön, joten on suositeltavaa, että samalle koulutustyypille on vain yksi kiintiö. Jos kuitenkin koulutuksen tyyppi, esim. vaihto-opinnot, kuuluu useampaan kiintiöön, valikoituu laskennassa opiskelijalle satunnaisesti näistä yksi kiintiö, johon opiskelijaa yritetään sijoittaa. Valintaan ei voi vaikuttaa.

Jos esimerkiksi tutkinto-opiskelijoiden kiintiö menee täyteen, mutta avoimen opiskelijoiden kiintiö ei, täytyy kiintiöiden paikkamäärät korjata käsin (=vähentää avoimen kiintiön paikkoja ja joko lisätä tutkinto-opiskelijoiden kiintiön paikkoja tai antaa vapautuneiden paikkojen olla kiintiöimättömiä). (warning) Korjaamista ei toistaiseksi voi tehdä, jos toteutukselle on hyväksyttyjä opiskelijoita.

Kuvan esimerkissä pallurat ovat opiskelijoita. Rivillä, jossa palluroissa on numerot, kuvataan opiskelijoiden sijoittumista järjestävien kriteerien ja muuttumattoman numeron perusteella ilmoittautumislaskennassa.

Esimerkissä 1 tutkinto-opiskelijoiden kiintiöön luokiteltavia ilmoittautuneita on 4, joten sieltä jää yksi paikka tyhjäksi, kun kiintiöllä paikkoja on viisi. Avoimen kiintiöön luokiteltavia on seitsemän, kun kiintiössä paikkoja on viisi. Muita opiskelijoita on neljä. Kiintiöimättömiä paikkoja on kaksi ja näille paikoille pääsee kaksi opiskelijaa, jotka eivät kuulu kumpaankaan kiintiöön. Näin kaksi avoimen kiintiöön luokiteltavaa ja kaksi muuta opiskelijaa ei mahdu toteutukselle.

Esimerkissä 2 kaikki ilmoittautuneet ovat avoimen opiskelijoita. Tämä tilanne voi olla esimerkiksi silloin, kun tuotepaketti on jo myynnissä, mutta toteutuksen ilmoittautuminen muille opiskelijoille ei ole vielä alkanut.


Avoimen opiskelijoille kannattaa aina olla oma kiintiö. Kun opiskelija ostaa tuotepaketin, varaa hän paikan toteutukselta. Mutta jos tuotepaketissa sallitaan ilmoittautuminen arviointikohteen muille toteutuksille (esim. vaihtoehtoiseen opetukseen tai luentokuulusteluun), ilmoittautuu avoimen opiskelija normaalisti kuten muutkin opiskelijat ja myös hänelle lasketaan sijoitus järjestävien kriteerien perusteella ja hänellä myös on arvottu numero. Joten jos avoimen opiskelijoille ei ole omaa kiintiötä, he todennäköisesti eivät täytä kaikkia järjestäviä kriteereitä (esim. tutkintoon suoritetut opintopisteet), vaan sijoittuvat huonommille paikoille. Jos taas avoimen opiskelijoille on kiintiö, ovat he kiintiön sisällä keskenään tasavertaisempia. Avoimen toiminnallisuuksien osalta uudelleen ilmoittautumisen tarkempi suunnittelu on kuitenkin vielä kesken.

Opiskelija näkee kiintiöt esitteessä. Ilmoittautuessaan opiskelija ei näe kiintiöitä eikä hän näe mihin kiintiöön hänet sijoitellaan.

Kiintiöt eivät näy opiskelijalle ilmoittautumisessa, joten suoran vahvistuksen ilmoittautumisessa kannattaa toistaiseksi käyttää kiintiöitä harkiten. Opiskelijalle voi olla vaikea hahmottaa, miksi ei tule valituksi, jos paikkoja on, mutta hän ei mahdu/kuulu kiintiöön.


Ilmoittautuneiden käsittely ja laskenta

Ilmoittautuneita käsitellään välilehdellä ilmoittautuneet.

Ilmoittautumisen vaiheet

 

Normaali ilmoittautuminen

Ilmoittautuminen ei vielä alkanut > Ilmoittautuminen käynnissä > Ilmoittautuminen vahvistettavana > Vahvistettu

Normaali ilmoittautuminen, jos jälki-ilmoittautumisaika on asetettu

Ilmoittautuminen ei vielä alkanut > Ilmoittautuminen käynnissä > Ilmoittautuminen vahvistettavana > Jälki-ilmoittautuminen käynnissä > Jälki-ilmoittautuminen päättynyt

Huom. Jälki-ilmoittautuminen ei käynnisty, ennen kuin normaalissa ilmoittautumisessa opiskelijat on vahvistettu toteutukselle. Tämä siksi, että muuten ei voi tietää, kuinka paljon opetusryhmissä on jäljellä paikkoja, jotka voidaan jälki-ilmoittautumisessa täyttää. Jälki-ilmoittautua voi vain, jos opetusryhmässä on tilaa.

Jatkuva ilmoittautuminen
Ilmoittautuminen ei vielä alkanut > Ilmoittautuminen käynnissä > Ilmoittautuminen päättynyt

Ilmoittautumisen vaiheeksi (laskennan tila) voidaan rajapintojen kautta muuttaa ilmoittautuminen käynnissä (tentative), jos laskennan tila on ilmoittautuminen vahvistettavana tai vahvistettu (confirmed / final_calculation_finished / final_calculation_ongoing)

Ilmoittautuneiden tilat 

Ehdokkaat

Ehdokkaissa näytetään:

 • Normaalissa ilmoittautumisessa ilmoittautuneet, kun ilmoittautuminen on käynnissä
 • Vastuuopettajan ennakkovalinnat
  • Valittu muiden ohi 
  • Merkitse hylättäväksi 
  • Hyväksytyn toteutuksen muokkaajan toteutukselle lisäämät opiskelijat ennen vahvistusta tai siirtoa hyväksytyksi
  • Hylätyistä uudelleen laskentaan siirretyt
  • Suoran hyväksynnän ilmoittautuneet ja jälki-ilmoittautuneet hetken ennen kuin laskenta on tehty
 • Hylätyistä/keskeyttäneistä takaisin ehdokkaisiin siirretyt

Ei täytä vaatimuksia

 • Laskennassa tänne päätyvät ne, joilla perusvaatimukset eivät täyty

Hyväksytyt

 • Opetukseen normaalissa laskennassa hyväksytyt
 • Hyväksytyn toteutuksen muokkaajan oikeudella hyväksytyt

Hylätyt

 • Laskennassa hylätyt:
  • perusvaatimukset ei täyty
  • opiskelijan valitsemiin opetusryhmiin ei mahdu ja hänellä on korkea arvottu numero
 • Vastuuopettajan ennakkoon hylkäämät (merkitse hylättäväksi -toiminto)

Keskeyttäneet

 • Vastuuopettajan keskeyttämät opiskelijat

Ks. tarkemmin Tilasiirrot.

Normaalin ilmoittautumisen laskenta

Laskennan päivittäminen

Normaalissa ilmoittautumisessa ilmoittautumisen tilannetta voi laskea useamman kerran käynnistä laskenta -toiminnolla. Laskennan voi tehdä, kun ehdokkaissa on yksikin ilmoittautunut. Toiminto siirtää sellaiset opiskelijat, joilla perusvaatimukset eivät täyty, välilehdelle ei täytä vaatimuksia. Niille, joilla vaatimukset täyttyvät, toiminto laskee sen hetkisen tilan, joka riippuu siitä onko toteutuksella kiintiöitä, muista ilmoittautuneista (onko tullut lisää, onko joku perunut, onko joku muuttanut opetusryhmävalintoja, ovatko taustatiedot muuttuneet, ketkä kuuluvat kiintiöihin) sekä ilmoittautuneiden opetusryhmille antamista valinnoista (ensisijainen/sopii/ei sovi).

Käynnistä laskennan alla näytetään, koska laskenta on edellisen kerran tehty. Käynnistä laskenta toiminto näyttää ensin huomautuksen ”Alustava ilmoittautumislaskenta käynnistetty. Päivitä tarvittaessa". Kun em. teksti poistuu, muuttuu ilmoittautuneiden tilat; sivu kannattaa vielä päivittää. Myös monet muut muutokset ilmoittautumisen tiedoissa päivittävät laskennan; esim. ilmoittautumiskriteerien päivittäminen tai ilmoittautuneen tilasiiirto (esim. muiden ohi valitseminen).Manuaalinen esivalinta

Kun ilmoittautuminen on vielä käynnissä, toiminto on tilassa ilmoittautuminen käynnissä. Kaikki toteutukselle ilmoittautuneet opiskelijat ovat tällöin ehdokkaina.

Toteutuksella voi olla ehdokkaita myös silloin, kun hyväksytyn toteutuksen muokkaaja on lisännyt opiskelijoita toteutukselle tai laskennan vahvistamisen jälkeen vastuuopettaja on siirtänyt hylättyksi merkittyjä ilmoittautuneita takaisin ehdokkaisiin.

Vastuuopettaja voi esivalita tai esihylätä ehdokkaita manuaalisesti, silloin kun toteutuksella on ehdokkaita. 

Tämä tapahtuu ruksimalla siirrettävät opiskelijat ja valitsemalla toiminnon kolmeen pisteen takaa (valitse muiden ohi tai merkitse hylättäväksi). Valinnalle voi antaa perustelut (perustelu ei vielä näy missään). Esivalinta on mahdollista purkaa perumalla esivalinta. Kun toteutukselle tehdään lopullinen laskenta, niin jo tehdyt valinnat menevät näiden valintojen mukaan eli muiden ohi valituista tulee hyväksyttyjä ja hylätyiksi merkityistä hylättyjä. Opiskelija näkee esivalinnan tilan kalenterissaan (jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, pääsisit / et pääsisi mukaan).

Manuaalinen esivalinta päivittää koko ilmoittautumistilanteen. Jos opiskelija, joka ei laskennan sillä hetkellä (ylemmässä kuvassa Laney Mitchel) ole pääsemässä toteutukselle ja hänet nostetaan muiden ohi, tarkoittaa se käytännössä sitä, että joku pääsemässä oleva opiskelija putoaa laskennassa ei pääseväksi, jos paikkoja ei ole kaikille.

Opiskelijoiden hyväksyminen toteutukselle

Lisäksi opiskelijoita voidaan siirtää suoraan hyväksytyksi. Tämä on mahdollista myös niille ilmoittautuneille, jotka eivät täytä perusvaatimuksia (välilehdellä ei täytä vaatimuksia). Tätä kannattaa kuitenkin käyttää harkiten ilmoittautumisen ollessa käynnissä; opiskelijoille tilanne voi näyttäytyä epäreiluna, jos osa on jo hyväksytty ja osa odottaa hyväksyntää.

Ks. myös opiskelijoiden poistaminen toteutukselta Opiskelijan poistaminen toteutukselta.

Käyttöoikeus

Toiminto voidaan tehdä hyväksytyn toteutuksen muokkaajana ja toteutuksen hallintohenkilönä.

Laskennan tulos

Ilmoittautuneen status riippuu seuraavista:

 1. Manuaaliset valinnat
  • Hyväksytyn toteutuksen muokkaaja tai toteutuksen hallintohenkilö on voinut siirtää opiskelijoita hyväksytyksi
  • Vastuuopettaja on voinut valita opiskelijoita muiden ohi tai merkitä hylättäväksi
 2. Kiintiöt
  • onko toteutukselle määritelty kiintiöitä, niiden paikkamäärät ja kuuluuko opiskelijan ilmoittautumiseen liittämä opiskeluoikeus toteutukselle määriteltyihin kiintiöihin
  • Jos opiskeluoikeuden koulutustyyppi on useammassa kiintiössä, pyritään opiskelija sijoittamaan yhteen näistä; valinta on satunnainen eikä sitä voi muuttaa.
 3. Järjestävät kriteerit
  • montako järjestävää kriteeriä opiskelija täyttää
  • Jokaiselle kriteerille laskennassa annetaan arvoksi joko kyllä tai ei; ts. sääntö joko menee läpi tai ei mene.
 4. Opetusryhmävalinnat
  • onko opiskelijan valitsemissa opetusryhmissä tilaa, jos opiskelijan pitää valita, mihin opetusryhmistä hän haluaa
   • opiskelija antaa itselleen parhaiten sopivalle ryhmälle arvoksi ensisijainen ja jos myös joku muu/muut ryhmä/t ovat hänelle ok, niin niille arvoksi sopii
  • opiskelija pyritään sijoittamaan ensisijaiseen toiveeseensa
   • jos siinä vaiheessa, kun ko. opiskelija käsitellään, on hänen ensisijaiseksi asettamansa opetusryhmät täynnä, pyritään hänet sijoittamaan siihen opetusryhmään, johon hän on asettanut valinnaksi sopii
  • opiskelijaa ei koskaan sijoiteta sellaiseen ryhmään, jonka arvona on ei sovi
  • jos siinä vaiheessa, kun opiskelijaa ilmoittautumislaskennassa käsitellään, on kaikki ne opetusryhmät täynnä, joille hän on antanut arvoksi ensisijainen tai sopii, ei opiskelija voi tulla valituksi toteutukselle ollenkaan
 5. Arvottu numero
  • tasatilanteessa järjestyksen määrittää opiskelijalle ilmoittautumisen yhteydessä arvottu, muuttumaton numero. Numero ei näy käyttöliittymässä.

Lisäksi huomioidaan toteutukselle ja opetusryhmille annetut maksimipaikkamäärät. Näiden olisi syytä olla linjassa, mutta jos näin ei ole, Sisu katsoo asiaa viime kädessä minimin kannalta. Esim. jos kolmessa opetusryhmässä on jokaisessa 10 paikkaa (yhteensä 30), mutta koko toteutukselle on annettu vain 25 paikkaa, täyttää Sisu vain 25 paikkaa.

Ensin Sisu käsittelee laskennassa kiintiöt eli sijoittaa ilmoittautuneet heidän opiskeluoikeutensa koulutuksen tyypin perusteella kiintiöihin. Sijoitteluun vaikuttaa myös se, mitä arvoja opiskelija on opetusryhmille antanut ja mikä on hänen sijoittumisensa järjestävien kriteerien perusteella:

 • Kiintiöihin sijoitetaan eniten järjestäviä kriteereitä täyttäneet opiskelijat huomioiden heidän opetusryhmävalintansa
 • Tasatilanteessa (useampi opiskelija täyttää samat järjestyskriteerit ja heillä on samat opetusyhmävalinnat) sijoittumisen ratkaisee opiskelijalle annettu arvottu numero

Ensin täytetään nimetyt kiintiöt (=tietyn koulutustyypin kiintiöt) ja sen jälkeen kiintiöiden ulkopuolella olevat paikat.

Havaittu bugi: jos toteutuksella on kiintiöitä ja kaikki niiden paikat + muut paikat on käytetty ja nostetaan kiintiön ulkopuolisia opiskelijoita muiden ohi (valitse muiden ohi -toiminto), näyttää ensin siltä, että ohivalitut pudottavat kiintiöihin sijoitetut opiskelijat pois. Kuitenkin, jos laskennan päivittää, putoavat ohi valitut pois ja kiintiöihin sijoitetut takaisin.

Laskennan lopputuloksena voi olla, että sellainen opiskelija, joka täyttää vähemmän järjestyskriteerejä kuin toinen opiskelija, voi tulla valituksi, koska hän kuuluu kiintiöön ja tämä toinen opiskelija ei kuulu mihinkään kiintiöön.

Vastaavasti myös opetusryhmävalinnoilla on merkitystä silloin, kun kaikki eivät mahdu haluamiinsa ryhmiin. Esimerkiksi, jos opiskelijoiden pitää valita joko opetusryhmä maanantaiaamu tai perjantai-ilta, ja kaikki kiintiöiden ja järjestävien kriteerien perusteella ensimmäisenä priorisoitavat opiskelijat valitsevat opetusryhmäksi ensisijaisesti opetusryhmän maanantaiaamu ja asettavat opetusryhmälle perjantai-ilta arvoksi "ei sovi", voi toteutukselle päästä sellainen opiskelija, joka ei kuulu/mahdu kiintiöön eikä täytä järjestäviä kriteerejä (yhtä paljon), jos hän on laittanut opetusryhmälle perjantai-ilta arvoksi ensisijainen/sopii. Ks. videoesimerkit alempana.

Käsittelyjärjestys

Käsittelyjärjestys-sarake kuvaa sitä, miten ilmoittautuneet täyttävät toteutukselle asetettuja järjestäviä kriteerejä JA myös mikä on heidän sen hetkinen statuksensa suhteessa muihin ilmoittautuneisiin ja opettajan tekemiin esivalintoihin. Käsittelyjärjestys ei tarkoita sitä, että opiskelijat käsitellään ilmoittautumislaskennassa siinä järjestyksessä, vaan opiskelijan saamaan käsittelyjärjestysnumeroon (tai sijoitukseen) vaikuttaa kolme asiaa:

 1. opettajan/palveluhenkilön tekemät manuaaliset esivalinnat (näissä ei näy numeroa, vaikka se taustalla vaikuttaa muiden numerointiin)
  • ilmoittautuneita on siirretty hyväksytyiksi
  • ilmoittautuneita on valittu muiden ohi
  • ilmoittautuneita on merkitty hylättäväksi
 2. perusvaatimukset eivät täyty
  • ja myös hylätyt / keskeyttäneet, jos ollaan sellaisessa tilanteessa, että näitä on
 3. mitä järjestäviä kriteereitä opiskelija täyttää ja mikä on niiden perusteella hänen sijoituksensa suhteessa muihin ilmoittautuneisiin (ja edellä mainittuihin)

Huom. opiskelijat voivat olla myös eri välilehdillä, mutta käsittelyjärjestys on yksi ja sama (ts. välilehdillä ei ole omaa käsittelyjärjestystä).

Numerointi = järjestys menee tässä järjestyksessä:

 1. hyväksytyt (näissä ei näy numeroa, vaikka se taustalla vaikuttaa muiden numerointiin)
 2. muiden ohi valitut (näissä ei näy numeroa, vaikka se taustalla vaikuttaa muiden numerointiin)
 3. samat järjestävät kriteerit täyttäneet
  1. näillä on sama numero alkaen pienimmästä järjestysnumerosta, joten useammalle opiskelijoilla voi olla sama numero
 4. hylättäväksi siirretyt (näissä ei näy numeroa, vaikka se taustalla vaikuttaa muiden numerointiin) + ne, jotka eivät täytä perusvaatimuksia
 5. hylätyt, keskeytetyt ja keskeyttäneet

Kuvan tilanteessa ilmoittautuneet on järjestetty käsittelyjärjestyksen mukaan. Tilanteessa on jo yksi hyväksytty opiskelija (välilehdellä hyväksytyt), yksi on valittu muiden ohi ja numerointi ehdokkaissa alkaa sen takia sijalta 3. Viimeisenä on hylättäväksi merkitty opiskelija. Lisäksi välilehdellä ei täytä vaatimuksia on yksi opiskelija. Ehdokkaiden lukumäärä (kuvassa 14) ei laske lukuun hylättäväksi merkittyä opiskelijaa.


Kiintiöt huomioidaan vain silloin kun toteutuksen tila on joko ilmoittautuminen ei alkanut, ilmoittautuminen käynnissä tai ilmoittautuminen vahvistettavana. Jälki-ilmoittautumisessa (tila: jälki-ilmoittautuminen käynnissä) kiintiöillä ei enää ole merkitystä. Samoin kun ilmoittautuminen on tilassa vahvistettu tai jälki-ilmoittautuminen päättynyt, ei kiintiöillä ole enää merkitystä, jos toteutukselle vielä käsin lisätään opiskelijoita.


Symbolit

Vihreä väkänen tarkoittaa sitä, että opiskelija on viimeisimmän laskennan mukaan pääsemässä toteutukselle; punainen ruksi tarkoittaa, että opiskelijaa ei olla sillä hetkellä hyväksymässä. Jos opiskelijan tilannetta ei vielä ole laskettu, näytetään kysymysmerkki. Tilan vierestä löytyy infopalluran tooltilpistä selitteet symboleille. Samoin kullakin symbolilla on oma tooltip.

Jos perusvaatimukset eivät täyty, on opiskeliija välilehdellä ei täytä vaatimuksia ja sen sarakkeessa ei täytä vaatimuksia näytetään mitkä toteutuksen perusvaatimuksista ei täyty.

'

Kunkin opiskelijan rivillä olevan numeron/käsittelyjärjestystekstin päältä saa auki tooltipin, joka näyttää, miten valintakriteerit menevät opiskelijalla läpi. Kuvan opiskelija on saanut ensimmäisestä ja toisesta kriteeristä "kyllä" (väkänen) ja kolmannesta ja neljännestä "ei" (ruksi).

Ilmoittautumislaskenta videoina

Katso ilmoittautumislaskennan videot; huom. katso tässä järjestyksessä, ovat jatkokertomus.

ilmoittautumisen tiedot.webm

laskenta.webm

opetusryhmän muutos.webm

numerointi.webm

Kannattaa harkita haluaako toteutuksella pitää kiintiöimättömiä paikkoja, koska ne jäävät laskennassa viimeiseksi kiintiöiden jälkeen vai onko parempi, että kaikki koulutustyypit kuuluvat johonkin kiintiöön.

Ilmoittautuneiden järjestäminen

Ehdokkaita voi järjestää nimen, opiskelijanumeron, tilan, kiintiön ja käsittelyjärjestyksen mukaan. Oletuksena ehdokkaat ovat ensisijaisesti tilan mukaisessa järjestyksessä niin, että ensin näytetään ne opiskelijat, jotka ovat viimeisimmän laskennan mukaan pääsemässä toteutukselle (vihreä väkänen). Toissijaisesti järjestetään käsittelyjärjestyksen mukaan.

Muissa muilla välilehdillä sarakkeita voi järjestää opiskelijan, opiskelijanumeron, kiintiön ja käsittelyjärjestyksen mukaan (kaikilla välilehdillä ei ole kaikkia sarakkeita).

Vahvistaminen ja jälki-ilmoittautumisen käynnistyminen

Kun ilmoittautumisaika on päättynyt ja ilmoittautuminen on tilassa ilmoittautuminen vahvistettavana, pitää ilmoittautumislaskenta vielä päivittää lopulliseen tilanteeseen klikkaamalla käynnistä laskenta. Tämän jälkeen vahvista valinnat vahvistaa koko ilmoittautumisen ja ilmoittautuminen siirtyy vaiheeseen vahvistettu tai jos sillä on jälki-ilmoittautuminen, niin jälki-ilmoittautuminen käynnissä. Jos lopullista laskentaa ei käynnistetä käynnistämällä laskennan, vahvistaa vahvistaminen ilmoittautuneet, mutta ilmoittautumisen tila on edelleen ilmoittautuminen vahvistettavana (jälki-ilmoittautuminen ei tässä tilanteessa vielä käynnisty).

Välilehdellä hyväksytyt näytetään mihin ryhmään ja kiintiöön kukin on valittu. Lisäksi näytetään suorituskieli, jos sitä on ilmoittautumisen lisätietokysymyksissä kysytty ja opiskelija on antanut vastauksen. Jos opiskelijat on lisätty käsin (kuten kuvan tilanteessa), ei suorituskielelle ole voitu antaa vastausta, ks. Opiskelijan lisääminen toteutukselle. Opetusryhmien opiskelijat näytetään sivulla ylempänä, ks. tarkemmin Opetusyhmät.

Kun lopullinen ilmoittautuminen on vahvistettu, näkyy tila opiskelijalle heti.

Jälki-ilmoittautumisen ja suoran vahvistuksen ilmoittautumisen laskenta

Jatkuvassa ja jälki-ilmoittautumisessa ilmoittautuneiden tilanne lasketaan ja vahvistetaan automaattisesti heti ilmoittautumisen jälkeen. Laskenta kestää pienen tovin, jolloin ilmoittautuneet näkyvät hetken aikaa ehdokkaissa ennen kuin siirtyvät joko hyväksyttyihin tai hylättyihin. Myös näissä voi päivittää ja vahvistaa ilmoittautumisen, silloin kun ilmoittautuminen ei ole käynnissä eli ilmoittautumisajan päätyttyä. Laskenta ja hyväksyntä opetukseen on mahdollista tehdä myös jo ennen kuin ilmoittautuminen on alkanut, mutta sen kanssa on syytä käyttää harkintaa.

Suora vahvistus ja jälki-ilmoittautuminen toimivat samalla logiikalla: jos toteutuksessa (tai oikeammin sen opetusryhmissä, kaikissa niissä tai osassa) on paikkoja vapaana, voi opiskelija ilmoittautua. Jos opiskelija ei täytä perusvaatimuksia, hän ei voi tulla valituksi. Jos perusvaatimukset ovat kunnossa ja opiskelijan valitsemiin opetusryhmiin mahtuu, hyväksytään opiskelija toteutukseen heti. Järjestävillä kriteereillä ei ole merkitystä opiskelijoiden valinnassa, paitsi jos useampi opiskelija ilmoittautuu täsmälleen samaan aikaan. Tällöin tehdään laskenta kuten normaalissa ilmoittautumisessa eli tässä kohtaa merkitystä on myös järjestävillä kriteereillä, jos ne on asetettu sekä opiskelijalle arvotulla numerolla (ks. opiskelijan muuttumaton numero).

(warning) Jälki-ilmoittautumisessa kiintiöillä ei enää ole merkitystä. Samoin kun ilmoittautuminen on tilassa vahvistettu / jälki-ilmoittautuminen päättynyt, ei kiintiöillä ole enää merkitystä, jos toteutukselle vielä käsin lisätään opiskelijoita. Opiskelijoita ei enää sijoiteta kiintiöihin, vaikka he niihin kuuluisivatkin, vaan kaikki menevät kiintiöiden ulkopuolisille paikoille.

Esimerkiksi kuvan tilanteessa toteutuksella on vain kiintiöityjä paikkoja 3 + 3. Kuitenkin yksi opiskelija on kiintiön ulkopuolisia paikalla, koska hän on ilmoittautunut joko jälki-ilmoittautumisessa tai hänet on lisätty toteutukselle käsin sen jälkeen, kun ilmoittautumiset on vahvistettu.

Jos toteutuksella on esimerkiksi 10 paikkaa, joista 5 tutkinto-opiskelijoille ja 5 avoimen opiskelijoille, ei normaalina ilmoittautumisaikana erillisopiskeluoikeudella tulla valituksi, koska opiskeluoikeuden koulutuksen tyyppi ei kuulu mihinkään kiintiöön. Jälki-ilmoittautumisessa myös erillisopiskeluoikeudella voi tulla valituksi. Jos normaalin ilmoittautumisen vahvistamisessa osa opiskelijoista tulee hylätyksi, koska eivät opiskeluoikeuden koulutuksen perusteella kuulu mihinkään kiintiöön, voi heidät siirtää takaisin ehdokkaiksi. Silloin manuaalisesti käynnistetyssä laskennassa ja vahvistuksessa nämä opiskelijat voivat päästä toteutukselle, jos sinne on jäänyt paikkoja. Opiskelija voi myös itse ilmoittautua uudestaan.

Jos halutaan kokonaan estää joidenkin opiskelijoiden (esim. erillisopiskelijoiden) pääsy toteutukselle, voidaan näihin koulutuksiin asettaa suoritusoikeuden tyypiksi opintojaksot vahvistettava opiskeluoikeuteen, jolloin opiskelijat voivat tulla valituksi toteutukselle vain, jos opintojakso on vahvistettu opiskeluoikeuteen, ks. tarkemmin Voimassaolevaopiskeluoikeus/suoritusoikeusopintojaksoon. Vaihtoehtoisesti perusvaatimukseksi voi asettaa kohderyhmän, ks. tarkemmin Kohderyhmä.

Kiintiöt eivät näy opiskelijalle ilmoittautumisessa, joten suoran vahvistuksen ilmoittautumisessa kannattaa toistaiseksi käyttää kiintiöitä harkiten. Opiskelijalle voi olla vaikea hahmottaa, miksi ei tule valituksi, jos paikkoja on, mutta hän ei mahdu/kuulu kiintiöön.

Automaattinen valinta

Automaattisessa valinnassa Sisu hoitaa koko valintaprosessin määriteltyjen priorisointisääntöjen mukaisesti. Automaattinen valinta ei estä muokkaamasta ilmoittautumisen tietoja, tekemästä esivalintoja tai  aloittamasta lopullisen laskenta ennen kuin se tapahtuu automaattisesti. Jos lopullinen laskenta tehdäänkin manuaalisesti, vahvistuu valinta ilman erillistä vahvistustoimintoa eikä sitä enää voi perua. Automaattisen valinnan hoitaessa prosessi loppuun asti, tapahtuu ilmoittautuneiden valinta automaattisesti kello 01.00 sitä seuraavana yönä, kun ilmoittautuminen on päättynyt.

Automaattiset ilmoittautumislaskennat

Ilmoittautumislaskenta tehdään automaattisesti öisin: klo 00.00 alustava laskenta ja klo 00.00 lopullinen laskenta (ks. Automaattiset ajot, vaatii kirjautumisen).

Alustava laskenta tehdään kaikille toteutuksille, myös niille joiden valintatapa on manuaalinen.

Oletusaikoja voi muuttaa application.properties -tiedostossa:

quartz.startTentativeEnrolmentCalculationsJob.executionTime=02:00

quartz.startFinalEnrolmentCalculationsJob.executionTime=03:00

Opetusyhmät

Opetusryhmien ennuste

Normaalissa ilmoittautumisessa näytetään ennuste siitä, mihin opetusryhmiin opiskelija kullakin ajanhetkellä olisi laskennan mukaan sijoittumassa. Huom. tilanne elää koko ajan, esimerkiksi kun toteutukselle tulee uusia ilmoittautumisia, ilmoittautumisia perutaan tai opiskelijat vaihtavat opetusryhmien ensisijaisuusvalintoja.

Ennusteen näkee silloin, kun ilmoittautumisen vaihe on normaalissa ilmoittautumisessa joko ilmoittautuminen käynnissä tai ilmoittautuminen vahvistettavana. Ennuste näkyy opetusryhmät, jos ilmoittautumisvalinnat vahvistettaisiin nyt -laatikossa. Oletuksena ennuste on suljettu, mutta sen saa auki valintajoukoittain.

Näkymää uudistettu.

Näytä opiskelijat avaa modaalin, jossa valintajoukon opetusryhmiin sijoiteltuja opiskelijoita voidaan tarkastella opetusryhmittäin.

Ryhmän tiedoissa näytetään ryhmän paikkamäärä, kuinka monta opiskelijaa kuhunkin ryhmään on sijoitettu. Ryhmään sijoitettu sisältää myös ryhmään jo hyväksytyt ja muden ohi valitut. Ryhmään ei voida sijoittaa sen (tai toteutuksen) paikkamäärää enempää opiskelijoita. Ryhmään hyväksytyissä näytetään ryhmään jo vahvistetut. Muiden ohi valituissa näytetään, montako opiskelijaa on saanut paikan ryhmästä esivalinnan kautta.

Kaikkien ilmoittautuneiden ryhmätoiveet näytetään lukuina, jotta voidaan nähdä, kuinka suosittu ryhmä on. Luvussa on siis mukana myös ne, joilla perusvaatimukset eivät täyty ja ne, joita ei olla valitsemassa toteutukselle.

Lisäksi modaalissa listataan ryhmään sijoitetut opiskelijat sekä millä valinnalla (ensisijainen/sopii) hänet on ryhmään sijoitettu. Yhdellä sivulla näytetään maksimissaan 20 opiskelijaa.  Listaa voi sortata.

Tila-sarakkeessa näkyy, millä tavalla opiskelija on ryhmään sijoitettu:

 • normaalissa laskennassa: ehdokas
 • muiden ohi valittu: valittu muiden ohi
 • hyväksytyn toteutuksen muokkaajan oikeudella toteutukselle hyväksytty: hyväksytty

Kun ilmoittautumisen vaihe normaalissa ilmoittautumisessa on vahvistettu tai jälki-ilmoittautuminen käynnissä on näkymä yksinkertaisempi. Samoin, jos kyseessä on suoran vahvistuksen ilmoittautuminen, joka on käynnissä.

Ryhmätoiveiden muokkaaminen

Ryhmätoiveita ei ole tarkoitus pääsääntöisesti muokata, vaan idea on, että opiskelija tekee itse ryhmävalintansa ja Sisun laskenta sijoittelee opiskelijat prioriteettijärjestyksessä oikeisiin opetusryhmiin. Jos on oikeasti tarve saada tietty opiskelija mukaan toteutukselle, kannattaa ennemmin käyttää esivalintaa (valitse muiden ohi) tai hyväksytyn toteutuksen muokkaajan oikeutta hyväksyä opiskelija toteutukselle (siirrä hyväksytyksi).

Ryhmätoiveita voidaan kuitenkin muokata, koska voi olla sellaisia tilanteita, jossa opiskelija ei itse pääse muokkaamaan ryhmätoiveitaan (esim. ilmoittautumisaika päättynyt, ilmoittautumista ei ole vielä vahvistettu) tai opetusryhmä on peruutetaan ilmoittautumisajan päätyttyä, jolloin ryhmätoiveet on muutettava.

Ryhmätoiveita voidaan muokata opiskelijakohtaisesti opiskelijan riviltä kolmen pisteen takaa löytyvästä muokkaa opiskelijan ryhmätoiveita. Toiminto avaa modaalin, jossa näytetään valintajoukoittain ennuste kuhunkin ryhmään pääsemisestä sekä opiskelijan valinta (ensisijainen / sopii / ei sovi). Jos opiskelija on pääsemassä toteutukselle, osoitetaan pääsisi ryhmään -tekstillä ne opetusryhmät, joihin opiskelijaa ollaan sijoittamassa. Ennuste kertoo tilanteen viimeisimmän ilmoittautumistilanteen laskennan mukaan. Jos valittavaa ei ole (esim. vain yksi opetusryhmä säännöllä valitse yksi), ei ryhmätoivettakaan voi muokata. 

HUOM. Tallentaminen suorittaa ilmoittautumislaskennan, mikä saattaa muuttaa myös muiden ilmoittautuneiden sijoittelua.

Jos opiskelija ei ole pääsemässä yhteenkään valitsemastaan ryhmästä (huom. opiskelijan tulee aina saada paikka toteutuksen jokaisesta valintajoukosta valintajoukon säännöt huomioiden), näytetään modaalissa varoitus Jos ilmoittautuminen päättyisi nyt, opiskelijaa ei hyväksyttäisi toteutukselle. Sama varoitus näytetään myös silloin, kun opiskelija on siirretty hylättäväksi. Hylättäväksi merkityn opiskelijan ryhmätoiveiden muutos ei muuta laskentaa eli ts. ei opiskelijaa ei yritetä sijoittaa uusilla ryhmävalinnoilla.

Peruutettu opetusryhmä

Jos opetusryhmän joutuu perumaan sen jälkeen, kun toteutukseen on jo ilmoittautuneita, näytetään sekä opetusryhmäennusteessa ko. opetusryhmän kohdalla että ilmoittautuneiden listassa varoituskolmio, jotta huomataan siirtää ilmoittautuneet toiseen ryhmään.

Jos opetusryhmä perutaan sen jälkeen, kun opiskelijat ovat ilmoittautuneet, pyritään opiskelijat sijoittamaan vahvistuksessa muihin ryhmiin. Ryhmiin sijoittelu voi onnistua vain, jos opiskelijalla on muihin ryhmiin valintana ensisijainen/sopii minulle. Jos ilmoittautumisaika on päällä, voi opiskelija käydä itse muuttamassa valinnat. Jos ilmoittautumisaika ei ole päällä, voi vastuuopettaja muuttaa opiskelijan ryhmävalinnat.

Ks. myös automaattiviestit, joita opiskelija saa, kun toteutus tai opetusryhmä perutaan Toteutukset#Automaattisetviestit.

Jos opiskelija on itse laittanut ei sovi -valinnan opetusryhmään, joka on peruttu, ei valintaa voi muuttaa.

Opiskelijan ryhmävalintoja voi muuttaa niin, ettei hänellä ole valintana ensisijainen / sopii peruutetussa opetusryhmässä. Sen jälkeen, kun valinta on muutettu ei sovi, ei sitä voi enää muuttaa ensisijaiseksi/sopii. Kun kaikkien opiskelijoiden valinnat on saatu korjattua niin, ettei yksikään ole perutussa ryhmässä, häviävät varoituskolmiot.

Jos ilmoittautuminen on käynnissä ja opetusryhmä perutaan tai sen paikkamääriä muutetaan, niin sijoittelee Sisu automaattisesti opiskelijat uusiin ryhmiin, jos se on mahdollista huomioiden opiskelijoiden valinnat. Sijoittelu ei vaadi erikseen ilmoittautumislaskennan päivittämistä, mutta sijoittelussa saattaa mennä n. minuutti. Sillä välin opiskelijoiden ryhmävalinnat näytetään virheellisinä, jos heitä oltiin alun perin sijoittamassa nyt peruttuun ryhmään. Jos peruttu opetusryhmä palautetaan takaisin, lasketaan tilanne jälleen uudestaan. Samoin, jos ryhmän kokoa muutetaan. Käynnistä laskenta -napin alla on kellonaika, jolloin ilmoittautuminen on viimeksi päivitetty.

Vahvistettujen opetusryhmien tarkastelu ja muokkaaminen

Toteutukselle hyväksyttyjen opiskelijoiden vahvistettuja opetusryhmiä pääsee tarkastelemaan toteutuksen tiedoissa ilmoittautuneet-välilehden hyväksytyt-alasivulla. Toteutukselle hyväksyttyjen opiskelijoiden listalla näkyy valintajoukoittain, mihin opetusryhmiin opiskelijat on sijoitettu.

Ylempänä opetusryhmissä on mahdollista tarkastaa opiskelijoiden sijoittuminen opetusryhmiin. Näkymässä näytetään valintajoukoittain, kuinka monta opiskelijaa on opetusryhmissä.

Näytä opiskelijat avaa valintaryhmän opetusryhmät modaaliin, jossa voi tarkastella opetusryhmittäin sinne hyväksyttyjä opiskelijoita. Vaikka toteutukselle olisi määritelty kiintiöitä, eivät ne näy tässä näkymässä.

Jos opiskelijoiden vahvistettuja opetusryhmiä on tarve muokata, avataan opiskelijan rivillä kolmen pisteen valikosta muokkaa opiskelijan opetusryhmiä.

Muokkausmodaalissa opiskelijan voi poistaa hänelle vahvistetuista ryhmistä ja lisätä uusiin ryhmiin. Vihreät väkäset kertovat, mitkä opetusryhmät opiskelijalle on edellisen tietojen tallentamisen yhteydessä vahvistettu; väkäset eivät muutu sitä mukaa, kun opiskelijan ryhmiä muokataan, vaan ne päivittyvät vasta muutosten vahvistuksen yhteydessä. Poista ryhmästä poistaa opiskelijan ryhmästä (tilalle tulee sijoita ryhmään). Sijoita ryhmään sijoittaa opiskelijan ryhmään; vihreää väkästä ei näy uusissa sijoituksissa.

Jos ryhmiä muokkaa valintajoukkojen sääntöjen vastaisesti (esim. opetusryhmiä valittava 1 ja opiskelija poistetaan hänelle vahvistetusta opetusryhmästä valitsematta toista ryhmää sen tilalle, tai opetusryhmiä valittava 2 ja opiskelija lisätään kolmanteen ryhmään), tulee näkyviin varoitus opiskelijalla on sääntöjen vastaisia opetusryhmävalintoja.

Varoitus sääntöjen vastaisista opetusryhmävalinnoista ei estä muutosten tallentamista, eli opiskelijalle voidaan vahvistaa valintajoukon sääntöjen vastainen määrä opetusryhmiä. Tässä tapauksessa kyseisen opiskelijan kohdalla näkyy toteutuksen hyväksyttyjen ilmoittautuneiden listalla varoituskolmio, jonka tooltipissä kerrotaan, että opiskelijalla on sääntöjen vastaisia ryhmävalintoja.

Vahvistettujen ryhmien muutokset tallennetaan valitsemalla vahvista.

Jos opiskelijan vahvistettuihin opetusryhmiin on tehty muutoksia ja opiskelija ollaan sijoittamassa uuteen ryhmään, jossa ei ole vapaita paikkoja, tulee muutosten vahvistamisyrityksestä virheilmoitus valintaa ei voida suorittaa, koska valittujen opiskelijoiden tavoittelemissa opetusryhmissä ei ole riittävästi vapaita paikkoja. Tällöin kyseiseen opetusryhmään tulee lisätä paikkoja, jotta opiskelijan sijoittaminen ryhmään onnistuu.

Uusia valintajoukkoja ja opetusryhmiä voi luoda myös ilmoittautumisen päättymisen jälkeen, jolloin opiskelijat voidaan jakaa uusiin ryhmiin.

Esimerkki: Ilmoittautumisen vahvistamisen jälkeen luodaan toteutuksen ensimmäisen tapaamiskerran jälkeen uusi valintajoukko, johon kuuluu kaksi opetusryhmää. Ilmoittautuneissa näytetään toteutukselle vahvistetuilla opiskelijoilla on virheellisiä ilmoittautumisia opetusryhmiin sekä varoituskolmio uuden valintajoukon kohdalla. Valintajoukon tiedot avaamalla näkee, että kyseisen valintajoukon opetusryhmiin ei ole vahvistettu opiskelijoita.

Myös opiskelijalistauksessa kyseisen valintajoukon kohdalla näkyy, että opiskelijoille ei ole vahvistettu opetusryhmiä ja kaikkien opiskelijoiden nimen perässä on varoituskolmio, jonka kohdalle mentäessä ilmestyy teksti opiskelijalta puuttuu ilmoittautumisia opetusryhmiin. Opiskelijakohtaisen kolmen pisteen valikon takaa vastuuopettaja pääsee lisäämään yksittäiselle opiskelijalle uuden valintajoukon opetusryhmät.

Kiintiöiden tarkastelu

Ilmoittautuneissa on oma haitarinsa kiintiöiden tarkasteluun.

Jos ilmoittautuminen on vielä käynnissä, on haitarin nimi kiintiöt, jos ilmoittautumisvalinnat vahvistettaisiin nyt. Jos ilmoittautuminen on vaiheessa vahvistettu tai jälki-ilmoittautuminen käynnissä tai kyseessä on suoran vahvistuksen ilmoittautuminen, joka on käynnissä, on haitarin nimi kiintiöt.

Kiintiöt näytetään siinä järjestyksessä kuin ne on luotu. Kiintiöistä näytetään paikkamäärä, kiintiöön sijoitetut ja hyväksytyt opiskelijat.

Näytä opiskelijat avaa modaalin, jossa näytetään ilmoittautumistiedoissa paikkamäärä, kiintiöön sijotetut ja hyväksytyt opiskelijat. Lisäksi näytetään kiintiöön sijoitetut ilmoittautuneet. Ilmoittautuneista näytetään opiskelija, opiskelijanumero ja tila. Järjestystä voi muuttaa.

Vaikka toteutukselle ei olisi määritelty kiintiöitä tai toteutuksella ei ole kiintiöiden ulkopuolisia paikkoja, näytetään oletuksena kiintiön ulkopuoliset paikat. Jos kiintiöitä ei ole ollenkaan, ovat kaikki ilmoittautuneet on tässä tilanteessa tässä.

Tilasiirrot

Hyväksytyn toteutuksen muokkaaja ja vastuuopettaja voivat tehdä ilmoittautuneille tilasiirtoja. Taulukosta näkee mitä tilasiirtoja voidaan tehdä ja mistä tilasta sekä kuka ne voi tehdä.

Tilasiirron voi tehdä sen jälkeen, kun ilmoittautuneelle on tehty yksi laskenta; laskennan voi normaalissa ilmoittautumisessa käynnistää klikkaamalla käynnistä laskenta tai päivittämällä sivun.

Kaikki tilasiirrot löytyvät kolmen pisteen valikosta; vastuuopettaja saa tehdä rajoitetut toiminnot ja hyväksytyn toteutuksen muokkaaja kaikki. Siirrettäviä ilmoittautuneita voidaan valita useampi kerralla.

Tilasiirrot voidaan tehdä kaikissa ilmoittautumisen vaiheissa.

Tilasiirroissa perustelut eivät ole pakollisia. Perustelut eivät vielä näy missään.

TilasiirrotKuka saa tehdä
TilastaTilaanVastuuopettajaHyväksyttyjen toteutuksien muokkaaja
EhdokkaatValitse muiden ohiXX
Merkitse hylättäväksiXX
Peru esivalintaXX
Siirrä hyväksytyksi
X
Poista toteutukselta
X
Ei täytä vaatimuksiaSiirrä hyväksytyksi
X
Poista toteutukselta
X
Hyväksytyt

Siirrä keskeyttäneeksi

XX
Siirrä hylätyksi
X
Poista toteutukselta
X
HylätytSiirrä ehdokkaaksiXX
Siirrä hyväksytyksi
X
Poista toteutukselta
X
KeskeyttäneetSiirrä ehdokkaaksiXX
Poista toteutukselta
X

Vastuuopettajan oikeudet siirtää ilmoittautuneita

Ehdokkaat

Valitse muiden ohi

Vastuuopettaja voi nostaa ilmoittautuneita laskennan yläpuolelle ehdokkaista. Tämä tarkoittaa sitä, että kaikki valitse muiden ohi -tilassa olevat sijoitellaan opetusryhmiin ensin. Jos tällä tavalla valitaan enemmän kuin opetusryhmissä on paikkoja tai jos kaikilla valituilla on vain yksi ryhmätoive ja ko. ryhmä menee täyteen, niin pudotetaan valittuja pois. Pois pudotetaan laskennan normaalilla prosessilla eli järjestävien sääntöjen ja tarvittaessa arvotun numeron mukaan.

Merkitse hylättäväksi

Vastuuopettaja voi ennen laskentaa ja vahvistamista ennalta hylätä opiskelijoita ehdokkaista: näitä opiskelijoita ei tulla laskennassa valitsemaan opetukseen, vaikka he täyttäisivät perusvaatimukset ja laskennan mukaan tulisivat järjestävien sääntöjen mukaan valituksi.

Peru esivalinta

Vastuuopettaja voi siirtää muiden ohivalittuja tai ennalta hylättyjä takaisin ehdokkaisiin ja normaaliin laskentaprosessiin.

Hyväksytyt

Vastuuopettaja voi siirtää hyväksyttyjä opiskelijoita keskeyttäneisiin.

Hylätyt

Vastuuopettaja voi siirtää hylätyiksi merkittyjä opiskelijoita takaisin ehdokkaaksi uutta laskentaa varten.

Keskeyttäneet

Vastuuopettaja voi keskeyttää opiskelijan suorituksen. Normaalin ilmoittautumisen suorituksen voi keskeyttää, kun toteutus on alkanut ja ilmoittautumisen perumisen lisäaika ei ole käynnissä. Suoran hyväksynnän ilmoittautumisessa suorituksen voi keskeyttää, kun toteutus on alkanut.

Välilehdellä keskeyttäneet näytetään sarakkeessa tila onko kyseessä opettajan vai opiskelijan tekemä keskeytys.

Kun opiskelija keskeyttää itse suorituksensa opiskelija ei voi enää ilmoittautua uudelleen samalle toteutukselle, mikä kannattaa huomioida, kun kyseessä on suoran vahvistuksen toteutus. Jos opiskelijan tarvitsee kuitenkin päästä toiseen opetusryhmään, täytyy palveluhenkilön lisätä hänet toteutukselle. Vaihtoehtoisesti voidaan muokata opiskelijan vahvistettuja ryhmiä, jos suoritusta ei keskeytetty. Opiskelijalle itselleen ei ole mahdollistettu uudelleen ilmoittautumista suoran vahvistuksen ilmoittautumiseen keskeyttämisen jälkeen, vaikka se voisi olla hyödyllinen toiminto. Teknisesti olisi ollut haastavaa toteuttaa tätä eri tavalla kuin normaalissa ilmoittautumisessa, koska pitäisi pystyä erottelemaan nämä toiminnot toisistaan (onko kyseessä normaalin vai suoran vahvistuksen ilmoittautuminen keskeyttäminen). Jos opiskelijan uudelleen ilmoittautuminen olisi mahdollista, voisi myös opettajan painavasta syystä keskeyttämä opiskelija ilmoittautua uudelleen.

Opiskelija voi keskeyttää toteutuksen suorittamisen, kun lopullinen laskenta on tehty ja toteutus on alkanut. Jos jälki-ilmoittautuminen on käynnissä, ei opiskelija voi keskeyttää ennen sen päättymistä (ilmoittautuminen on siirtynyt tilaan jälki-ilmoittautuminen päättynyt). Jos ilmoittautuneille halutaan antaa mahdollisuus poistua toteutukselta jälki-ilmoittautumisen aikana, kannattaa ilmoittautumiselle antaa perumisen lisäaika.

Takaisin ehdokkaaksi siirtäminen

Keskeyttäneitä voi siirtää takaisin laskentaan. Kun siirto on tapahtunut, on ehdokkaan tila ensin kysymysmerkki.  Käynnistä laskenta -toiminto tekee laskennan ja opetusryhmiin sijoittelun kuten normaalissakin tilanteessa. Toiminto siirtää ne, joilla perusvaatimukset eivät täyty kategoriaan ei täytä vaatimuksia. Muille näytetään tila sen mukaan, ovatko he mahtuneet valitsemiinsa opetusryhmiin. Tarvittaessa voidaan ehdokkaita nostaa jonon ohi tai siirtää hylättäväksi ennen vahvistamista.

Hylätyistä takaisin laskentaan siirtämistä voi käyttää, jos opiskelijoiden tekemät peruutukset ja vastuuopettajan tekemät keskeytykset ovat jättäneet paikkoja vapaaksi.

Hyväksytyn toteutuksen muokkaajan ja toteutuksen hallintohenkilön oikeudet

Yllä mainittujen tilasiirtojen lisäksi käyttöoikeusroolilla hyväksytyn toteutuksen muokkaaja (tekninen käyttöoikeus: toteutuksien ylläpito) saa lisätä ja poistaa opiskelijoita toteutukselta missä tahansa vaiheessa. Tämän lisäksi tällä käyttöoikeudella voi hyväksyä opiskelijan toteutukselle, vaikka hän ei täyttäisi perusvaatimuksia.

Tätä oikeutta voi myös käyttää sellaisten tilanteiden korjaamiseen, joka ei muuten Sisun ilmoittautumisen prosessissa onnistu.

Opiskelijoiden hyväksyminen toteutukselle

Ehdokkaissa ja välilehdellä ei täytä vaatimuksia opiskelijoita voidaan siirtää suoraan hyväksytyksi. Tämä on mahdollista myös niille ilmoittautuneille, jotka eivät täytä perusvaatimuksia (välilehdellä ei täytä vaatimuksia). Tällainen voi olla tarpeen esim. jos perusvaatimuksena on pakollinen esitieto, mutta opiskelija ei ole vielä saanut suoritusmerkintää.Tätä kannattaa kuitenkin käyttää harkiten ilmoittautumisen ollessa käynnissä; opiskelijoille tilanne voi näyttäytyä epäreiluna, jos osa on jo hyväksytty ja osa odottaa hyväksyntää.

Opiskelijan lisääminen toteutukselle

Toteutukselle voidaan lisätä opiskelijoita (lisää uusi opiskelija). Opiskelija haetaan nimellä, opiskelijanumerolla tai sähköpostilla. Jos opiskelijalla on useampi ilmoittautumiseen sopiva opiskeluoikeus, valitaan se, mihin ilmoittautuminen kiinnitetään, ks. myös miten opiskelija valitsee opiskeluoikeuden ilmoittautuessaan itse Ilmoittautuminen.

Jos valitaan opiskelija, joka on jo ilmoittautuneena toteutuksella, näytetään varoituskolmio ja infoteksti asiasta eikä opiskelijaa voi lisätä.

Oletuksena päällä on rajaus näytä vain aktiiviset opiskeluoikeudet, joka näyttää vain opiskelijan kyseisellä hetkellä aktiiviset opiskeluoikeudet (aktiivinen opiskeluoikeus = voimassaoloaikaa jäljellä, opiskeluoikeudessa on läsnäoloilmoittautuminen, jos sellainen opiskeluoikeuden koulutustyypissä vaaditaan, ks. tarvittaessa pääkäyttäjän ohjeessa: https://confluence.funidata.fi/display/FUNIDATASIS/Lukuvuosi-ilmoittautumiset+ja+lukuvuodet, vaatii kirjautumisen). Tarvittaessa rajaus voidaan poistaa ja näyttää kaikki opiskelijan opiskeluoikeudet.

Jos aktiivisia opiskeluoikeuksia on vain yksi, valitsee Sisu sen automaattisesti.

Jos rajaus on päällä eikä opiskelijalla ole yhtään aktiivista opiskeluoikeutta, näytetään virhe opiskelijalla ei ole aktiivisia opiskeluoikeuksia, johon ilmoittautuminen voidaan kiinnittää. Jos opiskelijalla on vain passiivinen opiskeluoikeus, voidaan ilmoittautuminen liittää siihen (ja suoritus kirjata sille ajalle, kun opiskeluoikeus oli aktiivinen eli voimassa).

Jos opiskelijalla ei ole aktiivisia tai passiivisia opiskeluoikeuksia näytetään virheilmoitus Opiskelijalla ei ole aktiivisia opiskeluoikeuksia, johon ilmoittautuminen voidaan kiinnittää.

Rajauksen valitseminen/asettaminen pois päältä tyhjentää jo valitun opiskeluoikeuden.

Jos toteutus on kiinni useammassa opintojaksossa/arviointikohteessa, valitaan opintojakso ja arviointikohde, jota opiskelija suorittaa. Jos sama arviointikohde on useammalla ops-kaudella, näytetään opintojakso ja arviointikohteessa kaikki opintojaksoversiot. Suluissa näytetään arviointikohteen laajuus.

Lisätietokysymyksiin vastaamista ei ole toteutettu toistaiseksi toiminnallisuuteen.

HUOM. kannattaa olla versioiden kanssa tarkkana, että ei valitse väärää versiota. Jos opiskelijan suunnitelmassa on eri versio kuin mikä ilmoittautumiseen kiinnitettiin, voi opintojakson huomautusteksti hämätä opiskelijaa. Tästä ei kuitenkaan ole haittaa, koska vaikka ilmoittautuminen on id-kohtainen, menee suoritus kuitenkin group-id:hen. Ks. myös opiskelijan ohjeesta: Ilmoittautuminen#Ilmoittautumisenvalintakriteerit → opintojakso kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan.

Ryhmätoiveen valinta

Ryhmätoiveen valinta tehdään samassa modaalissa.

Opetusryhmiä valittava tasan x

Opiskelija voi asettaa opetusryhmäkohtaisesti, onko joku/jotkut opetusryhmät hänelle ensisijaisia valintoja tai sellaisia, jotka eivät sovi hänelle ollenkaan. Ensisijaisen valinnan lisäksi opiskelija voi asettaa valinnaksi sopii, jos ensisijaisen opetusryhmän lisäksi myös muut opetusryhmät ovat sellaisia, että niiden ajankohdat opiskelijalle sopivat. Jos opiskelijalle ei ole preferenssiä ryhmistä, hän voi laittaa kaikkiin sopii.

Jos valintaryhmän sääntö on, että pitää valita tasan joku määrä opetusryhmiä (esim. valitse vähintään 1), niin opiskelijan pitää laittaa valinnaksi joko ensisijainen tai sopii vähintään yhteen ryhmään. Käytännössä, jos opiskelijalle sopivat kaikki opetusryhmät yhtä hyvin, voi laittaa kaikille hänelle sopiville ryhmille arvoksi sopii. Jos opiskelijalla on opetusryhmiä, jotka sopivat hänelle parhaiten, hän voi antaa niille kaikille arvoksi ensisijainen ja muille sopiville sopii. Laskenta huomioi opiskelijan ensisijaiset valinnat eli pyrkii sijoittamaan hänet ensisijaisiin ryhmätoiveisiin. Ilmoittautuneiden keskeisessä laskennassa ensisijaiset ja sopii ovat samanarvoisia; toisin sanoen, jos toiselle opiskelijalle asetetaan kaikki hänelle mahdolliset opetusryhmät ensisijaiseksi ja toiselle sopii, ei heistä kumpikaan ole laskennassa etusijalla.

Kaikissa sellaisissa valintajoukoissa, joissa opiskelijan pitää asettaa preferenssi, on oletuksena "sopii". Jos valintajoukossa on vain yksi opetusryhmä, on se oletuksena ensisijainen.

HUOM. nykyään ryhmät valitaan samassa modaalissa kuin missä opiskelija lisätään toteutukselle, alla olevia kuvia ei ole päivitetty.

Opetusryhmiä valittava x-y

Jos valintajoukon säännön mukaan opetusryhmiä voi valita välillisesti (esim. valitse 1-5 ryhmää), määrittelee ensisijaisten valintojen määrä sen, kuinka moneen opetusryhmään opiskelija pyritään enimmillään sijoittamaan. Jos opiskelijalla on kaksi ensisijaista valintaa ja kolmessa ryhmässä sopii, niin hän ei voi päästä kaksi ryhmää useampaan ryhmään.

Jos toteutuksella on lisätietokysymyksiä, ei niitä näytetä tässä toiminnossa.

Vahvistuksen jälkeen opiskelija lisätään ehdokkaisiin. Ennen laskentaa ilmoittautuneen tila on Ilmoittautumistilannetta ei ole vielä laskettu. Kun tila on laskettu (joko päivittämällä sivu tai klikkaamalla päivitä käynnistä laskenta) muuttuu tila laskennan mukaiseksi: normaalissa ilmoittautumisessa ilmoittautunut siirretään joko ei täytä vaatimuksia -kategoriaan tai hänelle näytetään ehdokkaissa, onko hän mahtumassa toteutukselle. Jos kyseessä on suora vahvistus ja ilmoittaumisaika on käynnissä, siirretään opiskelija joko hyväksyttyihin tai ei täytä vaatimuksia -kategoriaan. Jos kyseessä on suora vahvistus, mutta ilmoittautumisaika on päättynyt, sivun päivittäminen/käynnistä laskenta tekee ilmoittauneelle alustavan laskennan, mutta ei siirrä suoraan ei täytä vaatimuksia -kategoriaan tai hyväksytyksi; tämän voi tehdä vahvistamalla.

Opiskelijan poistaminen toteutukselta

Ilmoittautuneen voi poistaa missä tahansa ilmoittautumisen tai laskennan vaiheessa mistä tahansa kategoriasta hyväksytyn toteutuksen muokkaajan oikeudella. Ainoa poikkeus tähän on se, että jos esim. lisää väärän opiskelijan ehdokkaisiin, täytyy hänelle suorittaa yksi laskenta: normaalissa ilmoittautumisessa päivitä ilmoittautuminen -toiminnosta tai suoran vahvistuksen ilmoittautumisessa sivun päivitys hetken kuluttua ilmoittautumisesta.

Poistaminen poistaa toteutuksen myös opiskelijan kalenterista. Tämä siksi, että jos toteutukselle vahingossa lisätään väärä opiskelija, ei opiskelijan tarvitse tehdä mitään. 

Ilmoittautuneen hyväksyminen, vaikka perusvaatimukset eivät täyty

Hyväksytyn toteutuksen muokkaaja voi hyväksyä ilmoittautuneen, vaikka ilmoittautuneella ei täyttyisi perusvaatimukset. Ilmoittautuneen voi siirtää hyväksytyksi ehdokkaista, ei täytä vaatimuksia -kategoriasta sekä hylätyistä.

Silloin kun ilmoittautuneita ei ole vahvistettu, menevät hyväksyt esivalittujen ohi. Jos vastuuopettaja on tehnyt toteutukselle esivalintoja (valitse muiden ohi) niin, että koko toteutuksen/jonkun opetusryhmän paikkamäärä on jo täynnä, pudotetaan esivalittuja pois vastaava määrä. Pudotettavalle esivalitulle tehdään normaali järjestäviin kriteereihin, ensisijaisuustoiveisiin ja opiskelijan muuttumattomaan numeroon perustuva laskenta. Jos hyväksytyn toteutuksen muokkaajan oikeudella hyväksyttyjä on jo niin paljon, että koko toteutuksen/jonkun opetusryhmän paikkamäärä on jo täynnä, ei siirtoa voi tehdä. Tässä tilanteessa täytyy nostaa toteutuksen/opetusryhmän paikkamäärää.

CSV-tiedosto toteutuksen opiskelijoista

Toteutukseen ilmoittautuneista opiskelijoista voidaan luoda csv-tiedosto. Lisäksi tiedostossa näkyvät ne opiskelijat, jotka ovat lisänneet toteutuksen kalenteriinsa, mutta eivät ole vielä ilmoittautuneet (tila: suunniteltu). Näitä opiskelijoita voidaan esimerkiksi muistuttaa sulkeutuvasta ilmoittautumisesta.

Luo csv-tiedostosta syntyy aluksi näytön yläreunaan keltainen notifikaatiobanneri, jossa kerrotaan että tiedostoa ollaan muodostamassa. Kun banneri muuttuu vihreäksi, voi tiedoston avata (lataa csv).


Tiedostossa on seuraavat kentät:

 • etunimi
 • sukunimi
 • opiskelijanumero
 • ensisijainen sähköposti
 • ilmoittautumisen tila
 • sijoitettu kiintiöön
 • valintajoukkojen opetusryhmät
  • Jos ilmoittautuminen on vahvistettu, näytetään mihin opetusryhmiin opiskelija on sijoitettu. Ennusteessa ei näytetä ryhmiin sijoittumista.
 • opiskelijan ilmoittautumisaika
 • opiskeluoikeuden tila
  • Korjaamaton bugi: opiskeluoikeuden tilassa näytetään näytetään läsnäoloilmoittautumisen tilana "puuttuu" myös sellaisissa koulutuksissa, joiden tyypissä ei vaadita läsnäoloilmoittautumista.
 • opiskeluoikeuden aktiivinen vaihe
  • jos opiskelija opiskelee kaksivaiheisessa koulutuksessa, niin aktiivinen vaihe on
   • ensimmäinen vaihe = alempi tutkinto-ohjelma silloin kun opiskelija ei ole siitä valmistunut
   • toinen vaihe = ylempi tutkinto-ohjelma silloin kun opiskelija on valmistunut ensimmäisen vaiheen tutkinto-ohjelmasta
 • opintojen aloituspäivä
 • koulutus
 • kouluttautumismahdollisuus
 • vaiheen 1 valinta
  • alempi tutkinto-ohjelma kaksivaiheisissa koulutuksissa
 • vaiheen 1 tarkentava valinta
  • alemman tutkinto-ohjelman tarkentava valinta (pääaine, opintosuunta tms) kaksivaiheisessa koulutuksessa
 • vaiheen 2 valinta
  • ylempi tutkinto-ohjelma kaksivaiheisissa koulutuksissa
 • vaiheen 2 tarkentava valinta
  • ylemmän tutkinto-ohjelman tarkentava valinta (pääaine, opintosuunta tms) kaksivaiheisessa koulutuksessa
 • Lisätietokysymykset
  • Toistaiseksi suorituskieli ei tule tähän

Tiedoston muodostuspainike on disabloitu niin kauan, kunnes toteutukselle on ilmoittautunut opiskelijoita, kun yksikin on ilmoittautunut, painike aktivoituu.

Tiedosto on nimetty siten, että alussa on teksti opiskelijat, tämän jälkeen toteutuksen koko nimi, tiedoston luomispäivä ja kellonaika sekä kieli.

Tiedoston välilehti on myös nimetty samalla periaatteella (nimi kuitenkin katkaistu).

Korjaamaton bugi: opiskeluoikeuden tilassa näytetään näytetään läsnäoloilmoittautumisen tilana "puuttuu" myös sellaisissa koulutuksissa, joiden tyypissä ei vaadita läsnäoloilmoittautumista.

Huomioita

1. Jos toteutukselle ei ole määritelty ilmoittautumisaikaa, niin siirtymä välilehdelle ilmoittautuneet antaa virheilmoituksen: "Ilmoittautumislaskenta on virhetilassa. Tarkista, että ilmoittautumisen tarvitsemat pohjatiedot on määritelty. Sen jälkeen voit käynnistää laskennan uudelleen."

2. Jos opettaja nostaa valituiksi enemmän ilmoittautuneita kuin toteutukselle/opetusryhmään todellisuudessa mahtuu, putoavat ylimääräiset pois valitut-kategoriasta viimeistään lopullisessa laskennassa. Tällaisessa tapauksessa, jos nämä ilmoittautuneet halutaan mahduttaa opetukseen, tulisi nostaa paikkojen määriä sekä opetusryhmissä että koko toteutukselle.

3. Jos poistetaan perusvaatimuksissa käytetty kohderyhmä (esim. filosofian opiskelijat), jonka opiskelijoita on jo ilmoittautunut, on tällä seuraamuksia, joita Sisu ei suoraan osaa korjata. Sisu laittaa kaikki ilmoittautuneet kategoriaan ei täytä vaatimuksia. Tilanteen saa korjattua poistamalla poistetun ryhmän perusvaatimuksista. Jos näin käy järjestävän ryhmän kohdalla, niin Sisu kohtelee ryhmään kuuluneita kuin he eivät kuuluisi ryhmään.

4. Esitietovaatimusta käytettäessä tulee huomioida, että esitietovaatimus katsotaan jokaiselle ilmoittautuneelle siitä opintojaksoversiosta, jonka kautta hän on toteutukseen ilmoittautunut. Ilmoittautuneilla opiskelijoilla voi olla eri versio suunnitelmassaan opinnosta, ja kun he ilmoittautuvat tämän version kautta toteutukseen, peilataan esitiedon täyttymistä tämän version vaatimuksia vasten. Tämän perusteella opiskelijat asetetaan jonoon, kun toteutukselle priorisoidaan ja valitaan osallistujia.

5. Jos opiskelijalla on valinnaisissa opinnoissa (any course rule rakenteessa) suoritus eri versiosta kuin mikä hänellä on opintosuunnitelmassaan, ei op-säännön laskenta ota tätä suoritusta huomioon. Tämä tilanne syntyy esim. jos opiskelijalla on opintojaksosta suunnitelmassa versio ops-kaudelle 2016-2017, mutta suoritus kirjataan opintojaksoon version 2018-2019 kautta. Vaikka suoritus päivittyy suunnitelmaan, kun sinne seuraavan kerran tehdään muutoksia tai tullaan uuden sisäänkirjautumisen kautta, ei op-laskenta laske suoritusta mukaan. Tilanteen saa korjattua niin, että opiskelija poistaa suorituksen suunnitelmastaan ja hakee sen uudelleen, koska haku sijoittaa suunnitelmaan automaattisesti suoritetun version.

6. Jos valintajoukossa on sääntönä valitse 0-x opetusryhmää, ei opiskelijaa välttämättä valita mihinkään opetusryhmään, jos hän ei tee yhtään ensisijaista valintaa (valitsee vain sopii minulle/ei sovi), mutta hän voi silti tulla valituksi toteutukselle. Jos opiskelija valitsee ensisijainen/sopii minulle -valintoja, mutta ei pääse mihinkään valinnoistaan, ei häntä valita toteutukselle ollenkaan. HUOM. opiskelija pyritään sijoittamaan yhtä moneen ryhmään kuin hänellä on ensisijaisia valintoja. Ks. ryhmätoiveen valinta. • No labels