Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Opinnot

Opiskelija

 1. Välilehti haku
  • Vain voimassaolevat, julkaistut opintojaksot
  • ei näytetä opintojaksoja / versioita, joiden voimassaolo on päättynyt menneisyydessä
  • Ei rajausta opetussuunnitelmakauden perusteella
  • hakee ensisijaisesti kuluvan ops-kauden versiota, toissijaisesti tulevan ops-kauden tai jos kumpaakaan ei ole, niin aiempien ops-kausien versiot uusimmasta vanhempaan; esim. jos haku tehdään 1.9.2020
   1. 2020-2021
   2. 2021-2022
   3. 2019-2020
   4. 2018-2019
   5. 2017-2018 jne
 2. Opintojen rakenne: valinta-avustin
  • Vain voimassaolevat, julkaistut opintojaksot
  • ei näytetä opintojaksoja / versioita, joiden voimassaolo on päättynyt menneisyydessä
  • Haku rajoittuu vain opiskelijan suunnitelman ops-kauteen ja sen jälkeisiin ops-kausiin, ks. myös Opetussuunnitelmakauden vaikutus opintosuunnitelmaan
   • ts. opiskelija ei saa suunnitelmaan sen ops-kautta vanhempia opintoja

Muistilista-toiminnon kautta opintosuunnitelmaan saa myös myös sen kautta vanhempia opintojaksoja. Jos jotain opintojaksoa (tai versiota) ei enää voi suorittaa, kannattaa sille antaa päättymispäivä. Päättyneet opintojaksot eivät löydy haun kautta.

Myös päättyneelle opinnolle voi edelleen kirjata suorituksia, joten opinnon asettaminen päättymään ei estä suoritusten kirjausta niille, jotka vasta täydentävät suorituksensa.

Palveluhenkilö

Rakenne

 1. Opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman rakenteessa (jo valittuna)
  • Rakenteeseen valituista opintojaksoista näytetään valitun opetussuunnitelmakauden versio
  • Jos valitulla opetussuunnitelmakaudella ei ole versiota, näytetään seuraavan opetussuunnitelmakauden versio tai menneen opetussuunnitelmakauden versio + leima siitä, että ko. kaudella ei ole versiota
  • Jos luonnosta tai julkaistua versiota ei ole, näytetään poistettu versio + leima Poistettu
 2. Opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman sisältöavustimen Hae opintojaksoja/opintokokonaisuuksia
  • Vain voimassaolevat, julkaistut opintojaksot sekä luonnokset; näyttää haussa kuluvan ops-kauden versiota, mutta rakenteeseen valituksi menee saman kauden versio
  • Hakua ei voi rajata opetussuunnitelmakauden perusteella
  • Poistettuja ei löydy hausta
 3. Opintokokonaisuuden ja tutkinto-ohjelman sisältöavustimen esikatselun sisältöavustin
  • Vain voimassaolevat, julkaistut opintojaksot sekä luonnokset (ei näytä poistettuja tai päättyneitä)
  • tarkoituksena näyttää sama näkymä kuin opiskelijalle - kannattaa siis aina testata esikatselussa pystyykö kaikkiin kohtiin rakennetta tehdä säännönmukaiset valinnat

 

Haku rajaustekijöineen voi osua useaan saman opintojakson versioon, mutta voi olla että haku kohdistuu vain osaan versioista, esimerkiksi jos:

 1. Opintojakson nimi on vaihtunut eri versioiden välillä
 2. Jokin muu rajaustekijä, jolla haetaan, on muuttunut versioiden välillä (vastuuhenkilö, vastuuorganisaatio jne.)

 

Kun haku kohdistuu useampaan versioon, näytetään hakutuloksissa näistä yksi, seuraavassa järjestyksessä: 

 1. Ensisijaisesti julkaistu versio, toissijaisesti luonnos
   
 2. Jos kaikki ovat samassa tilassa, aletaan tarkastella ops-kauden versiota: ensisijaisesti näytetään nykyisen ops-kauden versio, toissijaisesti tulevan ops-kauden tai aiempien ops-kausien versiot uusimmasta vanhempaan
  • esim. haettuna 29.1.2019 ops-kaudet löytyvät tässä järjestyksessä (jos edellinen/edelliset puuttuu): 2018-2019 → 2019-2020 → 2020-2021 → 2017-2018 → 2016-2017 → 2015-2016 jne.
 3. Ensisijaisesti viimeksi voimassa ollut versio

Opinnot

Opintojaksojen, opintokokonaisuuksien ja tutkinto-ohjelmien hakua voidaan rajata erilaisilla hakutekijöillä. Oletuksena päällä on (tekninen tila): hyväksytty ja luonnos. Tätä ei kannata ottaa pois päältä, sillä silloin haku hakee vain aktiivisia (eli hyväksytty-tilassa olevia, eikä voi esimerkiksi hakea luonnoksia). Jos haluaa hakea tietyssä tilassa olevia opintoja, esim. luonnoksia, kannattaa käyttää rajaustekijänä hyväksynnän tilaa.Tekninen tila (document state) kuvaa opinnon tilaa:

Luonnos (draft) 

 • luonnos
 • valmis hyväksyttäväksi
 • opiskelija ei näe näitä (paitsi jos on jo ehtinyt valita opinnon suunnitelmaansa ennen kuin se muutetaan luonnokseksi - tilanne, jota kannattaa välttää)

Aktiivinen (active), käyttöliittymässä rajaustekijä hyväksytty

 • opiskelija näkee aktiiviset opinnot
 • sisältää myös vanhentuneet (active, expired)
  • opiskelija ei hausta löydä opintoja, jotka ovat päättyneet
  • näitä voi kuitenkin olla suunnitelmassa ja niistä voidaan kirjata suorituksia

Poistettu (deleted)

 • poistaa kannattaa vain sellaisia opintoja, joita opiskelijat eivät ole vielä voineet sijoittaa suunnitelmiinsa ja joista eivät koskaan voi saada suorituksia
  • muussa tapauksessa kannattaa ennemmin muuttaa opinto vanhentuneeksi (asettaa sille päättymispäivä menneisyyteen), jos ei haluta että opiskelijat enää suorittavat sitä

Julkaisun tila (approval state) kuvaa opinnon tilaa ops-työssä:

Luonnos (not ready)

 • uuden opinnon / uuden version tila
 • kun tarvittavat tiedot on annettu, voidaan opinnon tilaksi muuttaa valmis hyväksyttäväksi →

Valmis hyväksyttäväksi (ready for approval)

 • ops-hyväksyjä tietää, että opinnot voi hyväksyä (massatoimintona), kun ne on siirretty tähän  tilaan →

Hyväksytty (approved)

 • opinnot ovat hyväksytty ja ne näkyvät opiskelijalle; opiskelija voi opiskella ja saada suorituksia hyväksytyistä opinnoista

Hylätty (not approved)

 • ei ole toteutettu; voitaisiin käyttää siihen että merkitään opinto sellaiseksi, että sitä ei hyväksytä


Vinkki: jos haluaa hakea jonkun ops-kauden luonnostilaiset opintojaksot, valitaan rajaustekijäksi hyväksynnän tila: luonnos (ei tekninen tila: luonnos)

Suoritukset

Opintojen välilehdellä suoritukset haetaan oletuksena valitun version suoritukset, jotka ovat ensisijaisia eikä virhemerkittyjä. Suoritukset ovat versiokohtaisia.

Rajaustekijät:

Tila:

 • suoritettu
 • sisällytetty
 • korvattu
 • hylätty

Ensisijaisuus:

 • vain ensisijaiset suoritukset
 • vain toissijaiset suoritukset
  • sisältää
   • korotetut suoritukset (aiemmasta suorituksesta tulee toissijainen)
   • toissijaiseksi merkityt suoritukset
   • virhemerkityt

Virhemerkintä:

 • vain virhemerkityt
 • ei virhemerkintöjä

Koostetut:

 • vain koostetut suoritukset
 • ei koostettuja suorituksia

Henkilöhaku

Henkilöhaulla voidaan hakea opintojen vastuuhenkilö-kenttiin sekä hakemuksiin vastuuhenkilöitä tai ryhmiä voidaan hakea merkittyjen vastuuhenkilöiden perusteella.

Henkilöhaku opinnoissa ja hakemuksissa

Henkilöhaku opintojen tiedoissa hakee vain henkilöitä, jotka löytyvät KORIsta. Jos henkilön nimeä on muutettu ORIssa (käyttöliittymän kautta onnistuu opiskelijan tiedoissa), voi myös ORIsta löytyvällä nimellä hakea, mutta silloinkin tallentuu KORIssa oleva henkilö. Esim. kuvassa haetaan "Jules"-hakusanalla ja löytyy Juuli Kenkkilä, koska opiskelijapuolella etunimi on muutettu.


Henkilöllä haku ryhmissä

Opiskelijat-välilehdellä tabissa ryhmät voidaan hakea ryhmiä niille merkittyjen vastuuhenkilöiden perusteella. Haku toimii sekä KORIin että ORIin merkityllä vastuuhenkilön nimellä. HUOM! haku hakee vain KORI-henkilöitä, jotka on henkilöviitteellä merkitty vastuuhenkilöiksi ryhmään. Haku ei hae ryhmän vastuuhenkilön vapaatekstikenttään kirjoitetulla tekstillä, joten ryhmissä kannattaa aina olla PersonId-viite. Myöskään jokerihaku *** ei palauta sellaisia ryhmiä, joilla ei ole yhtään PersonId-viitettä eli KORIsta löytyvää henkilöä lisättynä vastuuhenkilöksi. Haku ei myöskään hae henkilöviitteitä, joiden voimassaolo ryhmän vastuuhenkilönä on päättynyt.


Ks. myös Ryhmien hallinta • No labels