Ei muutoksia Sisu 2.13 (päivitetty 28.10. Sisu 1.9 fix1)
Uutta: Palautekysely

Palautekysely (uusi)

Ks. opiskelijan ohjeissa Opiskelijan etusivu ja viestitpalaute

Viestityypit

Viestit on lajiteltu kahteen viestityyppiin: viestit ja ilmoitukset.

Ilmoitukset

Ilmoituksia (notification) ovat Sisun automaattiviestit:

 • hakemuksista lähtevät automaattiset viestit
  • kokonaisuuden sisällön hakemus
  • erillistä hyväksyntää vaativan kokonaisuuden sisällön hakemus
  • osaamisen sisällyttäminen
  • opintojakson hyväksiluku
  • kokonaisuuden arviointi
  • valmistumispyyntö
  • henkilökohtainen suoritus
  • lisäajan hakeminen
 • opetuksesta lähtevä automaattiset viestit
  • opetuksen muutokset
   • tämä on yksi viestityyppi, mutta palveluhenkilö ja opettaja eivät saa näitä ollenkaan
  • opintojakson automaattisesta koostamisen epäonnistumisen viesti

Viestit

Viestejä (message) ovat manuaalisesti luodut viestit:

 • ohjaustoiminnallisuuden viestit
  • opintojakson kommentointi
  • opintokokonaisuuden kommentointi
  • lisäysehdotukset
 • toteutukselta lähetetyt manuaaliviestit
  • opetukseen liittyvä viesti
   • tämä on yksi viestityyppi, mutta palveluhenkilö ja opettaja eivät saa näitä ollenkaan

Palveluhenkilön etusivu

Palveluhenkilön etusivulla näytetään eri kategorioissa uusimmat viestit ja uusimmat ilmoitukset. Viesteistä ja ilmoituksista voi siirtyä niiden hallintanäkymään; samaan paikkaan voidaan siirtyä oikean yläkulman puhekuplaikonista.

Viesteissä ja ilmoituksissa näytetään ne viestit/ilmoitukset, joissa kirjautunut käyttäjä on vastaanottajana, ks. Viestit Sisussa.

Jos käyttäjä on esimerkiksi vastuuohjaajana ohjausryhmässä, ei hän ole poikkeavan sisällön hakemuksesta lähtevän ilmoituksen vastaanottaja eli ilmoitus ei näy viesteissä. Jos ohjausryhmän opiskelija lähettää ohjaustoiminnallisuuden kautta kommentin, näkyy kommentti myös viesteissä ja ilmoituksissa. Kaikki ohjausryhmään liittyvät viestit ja ilmoitukset löytyvät ohjattavista.

Viestien ja ilmoitusten ketjutus

Sisu niputtaa saman kohteen (kohde = suunnitelma, hakemus, toteutus) viestit ja ilmoitukset yhdeksi ketjuksi. Listauksessa näytetään aina viestiketjun uusin viesti ja uusin viestiketju on listan ylimpänä.

 • Lukematon viesti(ketju) näytetään harmaalla pohjalla
  • Jos ketjussa on useampi lukematon viesti, näytetään punaisessa ympyrässä lukemattomien viestien määrä
  • Jos ketjussa on vain yksi lukematon viesti, näytetään kaikkien viestien määrä harmaassa ympyrässä
 • Luettu viesti(ketju) näytetään valkoisella pohjalla
  • Harmaassa pallossa näytetään viestien määrä

Viestit ja ilmoitukset

Viesteissä ja ilmoituksissa voidaan tarkastella ja hallita jompaa kumpaa kategoriaa. Rajaustekijöissä voidaan rajata viestejä niiden tilan (lukematon) tai tyypin perusteella; viestien tyypit lueteltu yllä. Arkistoidut viestit näytetään erikseen. Viestejä ja ilmoituksia voi myös hakea opiskelijan nimellä ja opiskelijanumerolla.

Huom. jos on valinnut rajaustekijöitä, avaa viestin ja palaa edelliselle sivulle selaimen nuolinäppäimestä, häviää valitut rajaustekijät. Kannattaa palata viestin takaisin-napista.

Viesti- ja ilmoitusketjujen hallinnointi

Viestejä voi arkistoida, palauttaa arkistosta saapuneisiin sekä merkitä luetuksi ja lukemattomaksi.  Toiminnot löytyvät avatusta viestistä (tai viestiketjusta) kolmen pisteen valikosta. Toiminto koskee viestiketjun kaikkia viestejä eikä toimintoja voi tehdä viestiketjun yksittäiselle viestille.

Toiminnot voi tehdä myös useammalle viestille (tai viestiketjulle) kerrallaan. Massatoiminnot löytyvät viesteistä ja ilmoituksista kolmen pisteen valikosta. Toiminto koskee kaikkia valittuja viestejä ja viestiketjuja.


Arkistoitujen palauttaminen saapuneiksi onnistuu siirtymällä arkistoituihin viesteihin.


 • No labels