Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitetty 28.11.2022 Sisu 2.10
- ostoja voi hakea ostajan nimellä ja sähköpostilla
- yliopiston asetuksissa voi antaa ALV:n määrän
Rooli: avoimen yliopiston ostotietojen käsittelijä 
Välilehti: Asiointi


Asiointiin on lisätty oma välilehti avoimen yliopiston ostoille. Täällä voi tarvittaessa selvitellä maksujen tilaa. Tietoja ei voi toistaiseksi näkymässä muokata.

Käyttöoikeus

Avoimen yliopistojen ostoja saa tarkastella ja muokata käyttöoikeusroolilla avoimen yliopiston ostotietojen käsittelijä (tekniset käyttöoikeudet: avoimen yliopiston ostotietojen katsoja ja avoimen yliopiston ostotietojen muokkaaja). Käsittelijä tarvitsee lisäksi jonkin käyttöoikeusroolin, jolla hän saa tarkastella opiskelijan perustietoja ja opiskeluoikeuksia, esimerkiksi opiskelijan tietojen katselija. Huom. muokkaustoimintoja ei ole vielä toteutettu.

Ostojen tarkastelu

Ostoja voi hakea tilausnumerolla, ostajan nimellä ja ostajan sähköpostilla. Tilausnumero tulee antaa kokonaisuudessaan. Tilausnumero syntyy siinä vaiheessa, kun ostaja siirtyy maksupalveluun eli sen jälkeiset tapahtumat ovat löydettävissä Sisusta.

Taulukossa on sarakkeet päivämäärä, tilausnumero, tuotepaketti, ostaja, summa ja maksun tila. Sarakkeiden mukaan ei vielä toistaiseksi voi sortata.

Jos yhdellä kertaa on ostettu useampi opintojakso, näytetään tiedot samassa solussa.

Taulukon riviä klikkaamalla siirrytään tilausnäkymään, jossa näytetään ostoksesta tarkemmat tiedot.

Maksutapahtuman tiedoissa näytetään oletuksena viimeisin maksutapahtuma.

Vasemmalla puolella näytetään maksutapahtumasta tilausnumero, maksutunnus, ajankohta, maksettu summa, maksun suorittajan nimi ja sähköpostiosoite (sähköpostiosoite avaa sähköpostiviestin, jonka vastaanottajana on maksajan sähköpostiosoite), maksun tila ja lokitiedot.

Lokitiedoista voidaan avata maksutapahtuman lokitiedot.

Maksun erottelussa näytetään, paljonko maksettavaa on yhteensä ilman arvonlisäveroa, arvonlisävero erikseen sekä paljonko maksu on yhteensä.

Oikealla on opintojen suorittajan tiedot (nimeä klikkaamalla voi avata toiseen välilehteen opiskelijan tiedot ja sähköpostiosoite avaa sähköpostiviestin, jonka vastaanottajana on opintojen suorittajan sähköpostiosoite) ja aikatiedot milloin opinnot on vahvistettu.

Jos opintojaksoja ei vielä ole vahvistettu, ei opintojen suorittajaa näytetä.

Ostoskorin tiedoissa näytetään tuotepaketin nimi (linkki tuotepakettiin), opintojakson koodi ja nimi, hinta, laajuus, myyntiaika, suoritusoikeus (tuotepaketin nimi), tuotepaketin koulutus sekä tuotepaketin organisaatio.

Jos tuotepaketti on peruttu, näytetään asiasta huomautus ja kehotetaan tarkistamaan, että maksaja on saanut hyvityksen. Hyvitykseen liittyvää toiminnallisuutta ei ole toteutettu.

ALV:n määrän voi tarvittaessa asettaa yliopiston asetuksissa UniversitySettings.openUniversitySettings.defaultVatPercent.


  • No labels