Päivitetty 20.9.2023 Sisu 2.13 
Uutta:

 • Virheilmoitus, jos opiskelijalta jää maksuprosessi kesken
 • päällekkäinen suoritusoikeus (saman tai rinnakkaisen tuotepaketin voi ostaa uudestaan)
 • Uudelleen ilmoittautumisessa voi valita suoritusoikeuden, joka alkaa tulevaisuudessa
 • Sisu 2.13 fix3:
  • Jos löytyy kaksoishenkilö, kun avoimen opiskelijan ilmoittautuu, niin opiskelijan ilmoittautuminen onnistuu (eikä kaadu virheeseen). Opiskelija täytyy kuitenkin käydä vahvistamassa pääkäyttäjän käyttöliittymässä tiedonsiirrossa.
  • Ilmoittautumiseen liitettyä opiskeluoikeutta ja/tai suoritusoikeutta voi muokata

Käyttöliittymä: Opiskelija
Sijainti: Opinnot
Välilehti: Opintojaksot
Roolit: kirjautumaton käyttäjä, opiskelija

Ohjeessa harmaalla ne asiat, joita ei vielä ole toteutettu/havaittu bugi.

Avoimen toimintojen näyttäminen käyttöliittymässä

Ostoskori ja opintojaksoesitteen välilehti avoimen tarjonta on oletuksena piilotettu opiskelijan käyttöliittymästä. Näkymistä voidaan säätää korkeakoulukohtaisissa asetuksissa (openUniversityFeaturesEnabledForStudent). Oletusarvoisesti sen arvo on FALSE, ja silloin avoimen yliopiston käyttöliittymätoiminnallisuuksia ei näytetä opiskelijalle. Muuttamalla arvon muotoon TRUE saadaan käyttöliittymätoiminnallisuudet esiin.

Avoimen opintojen haku

Avoimen tarjonta esitetään kiinnostuneille ns. tuotepaketteina, joista valitaan yksi per opintojakso.

Hallintohenkilön käyttöliittymässä oletuksena tuotepakettien nimet ovat suoritustapoja, mutta nimeä voi muuttaa. Tässä ohjeessa puhutaan tuotepaketeista, vaikka termiä ei suositella käytettäväksi opiskelijoille. Tuotepaketti = opintojakson suoritustapa, jonka opiskelija ostaa ja jolla hän saa koko opintojakson osaamisen.

Kirjautumaton käyttäjä voi selata opintojaksotarjontaa hakusivulla.

Opintojaksoja, joille on luotu avoimen suoritustapoja, voi hakea omalla välilehdellään avoimen yliopiston tarjonta. Haussa näytetään vain julkaistuja tuotepaketteja.

HUOM. välilehti näkyy vain, jos yliopiston asetuksissa on määritelty, että avoimen yliopiston toiminnot näkyvät opiskelijalle (oletuksena piilotettu; openUniversityFeaturesEnabledforStudent: false).

Rajaustekijät ovat samat kuin normaalissa opintojaksohaussa. Avoimen opintoja voi lisäksi hakea rajaustekijällä myynnissä. Rajaustekijällä voidaan hakea ne opintojaksot, joilla on suoritustapoja myynnissä nyt tai myynnissä myöhemmin.

HUOM. rajaustekijät suoritustapa ja opetusta periodissa eivät vielä tarkastele sitä, täyttyykö ehto avoimen suoritustavassa. Esimerkiksi jos opintojaksolla on sekä normaali että avoimen suoritustapa ja rajaustekijänä on 3.periodi, tulee opintojakso hakutuloksiin, vaikka avoimen suoritustavoissa ei olisi opetusta kolmannella periodilla, mutta normaalissa suoritustavassa on. Tämä tilanne kuvissa.


Tulos tulee opintojakson normaalin suoritustapamatriisin perusteella.

Vrt. avoimen tuotepaketin toteutus ei ole 3. periodissa.

Kun avataan opintojakson nimestä opintojakson nimestä opintojakson tiedot, ohjataan toistaiseksi vielä välilehdelle esite; myöhemmässä toteutuksessa avataan suoraan välilehti avoimen yliopiston tarjonta.

Jos opintojakson kaikissa versioissa ei ole suoritustapoja, avataan sen version sivu, josta suoritustavat löytyy. Jos useammassa versiossa suoritustavat on, avataan ensisijaisesti kuluvan ops-kauden versio. Jos siltä ei löydy suoritustapoja, avataan toissijaisesti seuraavan ops-kauden versio. Jos siltäkään ei löydy suoritustapoja, avataan lähimpänä menneisyydessä olevan ops-kauden versio.

Jos opiskelija on vaihtanut hakusivulla korkeakoulua ja katselee toisen korkeakoulun opintojaksoa, näytetään hänelle huomautus, että hänen täytyy siirtyä toisen korkeakoulun Sisuun, jos haluaa ostaa opintojakson.

Myöhemmin myyntiin tuleva opetus

Jos opintojaksolla on tulevaisuudessa myynnissä olevia suoritustapoja, ovat ne omalla välilehdellään myöhemmin myynnissä. Näiden suoritustapoja ei voi lisätä ostoskoriin; tarkemmissa tiedoissa näytetään huomatuksessa, koska opetus tulee myyntiin.


Avoimen tarjonta opintojaksoesitteessä

Haun kautta haettuna opintojaksolla on välilehti avoimen yliopiston tarjonta, josta voi ostaa tuotepaketteja (suoritustapoja). Tuotepaketti-termiä ei käytetä opiskelijan käyttöliittymän teksteissä. Tässä ohjeessa käytetään termiä tuotepaketin sijaan termiä "suoritustapa".


Jos opintojaksolle on annettu avainteksti, näytetään se ylimpänä. Perustiedoissa näytetään suorituskieli, arviointiasteikko, opintojakson tyyppi, opintojakson taso, järjestäjä ja korkeakoulu. Tiedot yhtenäistetty välilehden esite kanssa.


Opiskelija valitsee myynnissä nyt klikkaamalla suoritustapaa, jonka tietoja hän haluaa tarkastella. Tässä näytetään kyseisellä ajanhetkellä myynnissä olevat, julkaistut suoritustavat. Luonnostilaisia tai peruttuja suoritustapoja ei näytetä. Suoritustavat näytetään nimenmukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Myöhemmin tehdään esivalinta, jos suoritustapoja on vain yksi. Valinta avaa suoritustavan tarkemmat tiedot.

Tarkemmissa tiedoissa näytetään myynnissä, suoritusoikeuden kesto, laajuus, hinta, kuvaus, esitiedot ja arviointiperusteet.

Suoritettavissa osissa näytetään suoritustavan toteutukset arviointikohteittain; vain myyntiaikana tarjolle asetetut, julkaistut, ei-päättyneet toteutukset näytetään. Huom. jos suoritustavan luomisen jälkeen luodaan uusia toteutuksia, pitää ne käydä asettamassa myyntiaikana tarjolle (ts. arviointikohteen uudet toteutukset eivät tule oletuksena myyntiaikana tarjolle). Toteutukset näytetään ensisijaisesti arviointikohteittain aikajärjestyksessä; toissijaisesti järjestetään toteutuksen nimen mukaan.

Jos opintojaksolla ei ole avoimen suoritustapoja ja (julkaistuja) suoritustapoja, näytetään välilehdellä avoimen yliopiston tarjonta ohjeteksti opintojaksolla ei ole avoimen yliopiston tarjontaa.

Aikasarja

Kustakin opetuksen osasta on oma haitarinsa, jossa on kaksi välilehteä:

Opetusryhmät ja tilaisuudet

Tässä näytetään toteutuksen valintajoukot ja opetusryhmien tiedot yksinkertaistettuna. Opetusryhmistä näytetään nimi, aika, kellonaika, paikka ja opettaja. Poikkeuksia aikasarjan tietoihin ei näytetä; opiskelija saa tarkemmat tiedot, kun ostaa suoritustavan.

Perustiedot

Perustiedoissa näytetään toteutuksen opetuskieli sekä vastuuhenkilöt, joiden vastuurooli on vastuuopettaja, opettaja tai yhteystieto; hallintohenkilöä ei näytetä.

Jos suoritustavan kaikkien myynnissä olevien toteutusten avoimen opiskelijoille vapaat paikat on jo menneet, näytetään siinä huomautus, että vapaita paikkoja ei ole. Tällaista suoritustapaa ei voi lisätä ostoskoriin. Huomautusta ei näytetä myöhemmin myyntiin tulevassa opetuksessa.

Paluu avoimen hakuun

Avoimen ostoputkesta palataan seuraavista toiminnoista avoimen yliopiston tarjontaan:

 • ostoskorissa ylänavigaation "poistu"
 • ostoskorin "poistu"
 • tyhjö ostoskori "palaa hakuun"
 • Opintojaksojen valinnat vahvistettu modaalissa "Jatka opintojen hakua"
 • maksu epäonnistui  ylänavigaation "poistu"
 • Ostoksen aktivointi, suomi.fi -kirjautuminen, vaihe 3 'Siirry opintojaksojen hakusivulle"-painike
  • huom. Sisukirjautumisella poistuminen ja aktivoinnin loppuunsaattaminen vievät Sisun etusivulle

Suoritustavan  ostaminen

Kun opiskelija on valinnut suoritustavoista sen, minkä haluaa ostaa, valitsee hän lisää ostoskoriin. Tämän jälkeen hänellä on (oletuksena) 15 minuuttia aikaa tehdä opetusryhmävalinnat ja maksaa ostos. Myös käytetyn laitteen kello vaikuttaa laskuriin; esim. jos laitteen kello on myöhässä, saattaa oletusaika olla vastaavan verran enemmän (esim. 15 min 5 s). Huom. aika ei lisäänny per ostoskoriin lisätty suoritustapa.


Ajastinta voi säätää yliopiston asetuksissa. 

Ostoskoriin lisäämisestä voi joko jatkaa opintojen selailua tai siirtyä valitsemaan opetusryhmät ja maksamaan ostoksen. Huom. jatka opintojen selailua ei vielä sisällä toiminnallisuutta.

Opintojaksosta voi lisätä ostoskoriin vain yhden suoritustapa; saman suoritustavan voi lisätä ostokoriin vain kerran.

Samasta opintojaksosta ei voi ostaa kahta suoritustapaa. Jos ostoskoriin on jo valittu suoritustapa ja lisätään toinen, kysyy Sisu halutaanko vaihtaa tähän suoritustapaan. Suoritustavan vaihtaminen poistaa aiemmin tehdyt ryhmävalinnat. Myös laskuri alkaa alusta, kun suoritustapa vaihdetaan ja kyseessä on ostoskorin ainoa suoritustapa.

Jos opiskelija siirtyy valitsemaan opetusryhmät, avataan opetuksen valintojen vaiheet.

Vaiheissa on kullekin arviointikohteelle oma vaihe. Vaiheessa opiskelija valitsee kustakin arviointikohteesta yhden toteutuksen, josta hänelle varataan paikka. Jos toteutuksia on vain yksi, on se valittu.

Opetusryhmän valinta avaa valintajoukkojen tiedot. Jos valintajoukoissa on opetusryhmävalintoja, täytyy ne tehdä ennen kuin voi jatkaa.

Jos joku valintajoukon opetusryhmistä on jo täynnä, näytetään siitä huomautus eikä valintaa voi tehdä.

Jos valintajoukon sääntönä on valitse 0, lukee ohjetekstissä: Et voi tehdä valintoja. Opiskelijat jaetaan opetusryhmiin ilmoittautumisajan päätyttyä.

Jos toteutukselle on annettu lisätietokysymyksiä, pitää pakollisiin vastata ennen kuin voi jatkaa.

Viimeisessä vaiheessa tarkastetaan valinnat; valintoja voi vielä tämän näkymän kautta muokata toteutuksittan tai palata edelliseen näkymään.

Vahvista valinnat avaa valintamodaalin, josta voi palata takaisin opintojaksojen hakuun (jatka opintojen hakua) tai siirtyä ostoskoriin maksamaan.

Toteutuksen ilmoittauttumisajoilla ei ole merkitystä avoimen ostoputkessa. Kun opiskelija ostaa opintojakson, varataan hänelle paikka toteutukselta.

Ostoskoriin pääsee myös oikean yläkulman ostoskorin kuvakkeesta.

Ostoskorin ensimmäisessä vaiheessa tarkastetaan valinnat: tässä näytetään ostoskoriin lisätyt opintojaksot ja valitut toteutukset ja opetusryhmät. Opintojakson voi poistaa ostoskorista roskiksen kuvakkeesta.

Ostoskorille näytetään hinta yhteensä, alv ja maksun summa.

Ostoskorin toisessa vaiheessa annetaan ostajan yhteystiedot: etunimi, sukunimi ja sähköposti. Tässä annettuun sähköpostiin lähetetään maksukuitti; ks. myös tilauksen vahvistuksen sähköposti.

Avoimen toimitusehdot tulee hyväksyä. Linkki pitää viedä yliopiston asetuksissa.

Vaiheessa kolme maksetaan ostoskori. Testi- ja demoympäristöihin on testausta varten toteutettu maksun onnistuminen Ceepoksessa/Paytrailissa (riippuen siitä, kumpaa maksujärjestelmää korkeakoulussa käytetään). Paytrailissa ilman tunnuksia maksu onnistuu Osuuspankilla ja Nordealla.

Ceepos

Tuotekoodit pitää viedä rajapinnalla Sisuun, jotta suoritustapaan voi liittää tuotekoodin ja sen voi julkaista. 

Suoritustavalle määriteltyjen tuotekoodien tulee olla lisäksi oikean muotoisia, jotta Ceepoksen testiympäristö hyväksyy ne ja suoritustavan ostamista voidaan testata. Ceepoksen testiympäristö hyväksyy seuraavat tuotekoodit:  

 • demo_001 
 • demo_002 
 • demo_003 
 • demo_004 
 • demo_005 

Tuotekoodin voi asettaa suoritustavalle Sisussa suoritustavan muokkausnäkymässä. Ilman tuotekoodia pakettia ei voi julkaista. Jos tuotekoodi ei ole oikean muotoinen, ei maksua voida puolestaan testata. Ceepos-demokoodeja käytetään tässä vaiheessa kaikkien korkeakoulujen testauksessa siitä huolimatta, onko korkeakoululla käytössä Ceepos tai jokin muu maksurajapinta. Kun ominaisuus otetaan tuotantokäyttöön, voidaan korkeakoulun omat tuotekoodit määritellä maksujärjestelmän kautta. 

Siirry maksamaan simuloi onnistuneen maksun.

Jos valitaan peruuta, simuloidaan epäonnistunut maksu.

Jos siirtyminen maksupalveluun epäonnistuu, näytetään huomautus. Huomautuksessa kehotetaan yrittämään maksua uudestaan. Jos maksu ei edelleenkään onnistu, niin kehotetaan ottamaan yhteyttä opetuksen järjestäjään.

Korkeakoulut voivat rajapinnoilla viedä joko nettiosoitteen (OpenUniversitySettings.customerServiceUrl) tai sähköpostin (OpenUniversitySettings.customerServiceEmail) opetuksen järjestäjäksi. Jos molemmat on viety, näytetään sähköposti. Tilausnumero näytetään huomautuksessa, mikäli se on maksun alustuksessa syntynyt.

Jos maksun käsittely maksupalvelussa epäonnistuu, näytetään huomautus: Ota tarvittaessa yhteyttä opetuksen järjestäjään (email/linkki). Ilmoita yhteydenoton yhteydessä tilausnumero (tilausnumero). Tilausnumero näytetään huomautuksessa, mikäli se on maksun alustuksessa syntynyt.

Jos suomi.fi-tunnistautuminen vanhenee (aikaraja 30 min), näytetään käyttäjälle huomautus istunnon vanhenemisesta.

Jos ostoskorin ostosta ei ehdi maksamaan aikarajan puitteissa, tyhjennetään ostoskori. Huom. aika ei lisäänny uusista opintojaksovalinnoista.

Jos tuotepaketin hinta on 0 euroa, niin silloin siirrytään ilman maksuvaihetta suoraan vaiheeseen 4.

Ostoskorin neljännessä vaiheessa osto suoritettu kerrotaan, että ostoskorin opintojaksoihin on varattu paikka ja sähköpostiosoite, johon kuitti on lähetetty. Infoteksti on korjattu ja siihen on  lisätty "vahvistuskoodi on myös lähetetty sähköpostiin xx".

Neljännessä vaiheessa myös ohjataan opiskelijaa vahvistamaan ilmoittautuminen. Tässä viestissä on myös vahvistuskoodi, jolla myös hallintohenkilön käyttöliittymässä voidaan aktivoida suoritusoikeus.

Jos vahvistus halutaan tehdä myöhemmin, voidaan vahvistamisen ensimmäisessä vaiheessa vahvista ilmoittautuminen kohdasta opinnot suorittaa toinen henkilö kopioida vahvistussivun linkki.

Tilauksen vahvistuksen sähköposti

Neljännessä vaiheessa osto suoritettu tilauksen vahvistuksesta lähtee sähköposti ostajan sähköpostiin (jos sähköpostiosoite on toimitettu testausta varten Funidatalle).

Ks. myös:

Sähköpostiviestien sisältö

Sähköpostiviestien korkeakoulukohtainen räätälöinti

Ilmoittautumisen vahvistaminen

Vahvista ilmoittautuminen siirtää käyttäjän ilmoittautumisen vahvistusprosessiin, jossa liitetään henkilö ostettuun suoritustavan.

Tässä vaiheessa saa urlista myös vahvistuskoodin.


Sisukirjautuminen

Sisu-kirjautumisen valitseminen vie käyttäjän Sisun kirjautumiseen.

Kirjautumisen jälkeen pitää toisessa vaiheessa tarkista yhteystiedot tarkistaa ja vahvistaa yhteystiedot. HUOM. tässä näkymässä ei voi päivittää yhteystietoja, vaan se pitää tehdä omissa tiedoissa.

Vahvistuksen kolmannessa vaiheessa vahvistus valmis kerrotaan ilmoittautumisen onnistuneen; ostetut opintojaksot näytetään omissa haitareissaan. Tästä pääsee jatkamaan Sisun etusivulle.


Suomi.fi tunnistautuminen

Jos korkeakoululla on suomi.fi-tunnistuksen luvat hankittuna, voidaan testata suomi.fi-tunnistautumista.

Suomi.fi:n kautta tunnistautumista voi testata valitsemalla testitunnistajan.

Testitunnistajassa voi käyttää oletusta tai valita palvelunhallinnasta jonkun toisen feikkihenkilön, jolla tunnistautuu.

Kun tunnistautumisesta jatketaan takaisin Sisuun, palataan ilmoittautumisen vahvistamisen toiseen vaiheeseen tarkista henkilötiedot.

Tässä annetaan sähköpostiosoite, puhelinnumero, kansalaisuus, kotikunta, äidinkieli, sukupuoli sekä asiointikieli ja vahvistetaan henkilötiedot. Asiointikieleksi alustetaan käyttöliittymän kieli, mutta tietoa voi muuttaa. Kaikki tiedot ovat pakollisia. Jos henkilöllä ei ole ole esim. kotikuntaa, voi hän toimia korkeakoulun ohjeistamalla tavalla (esim. poistaa kotikunnan Sisussa).

Jos henkilö on jo Sisussa, näytetään huomautus, että käyttäjätunnus löytyy ja että vahvistus tulee tehdä loppuun ja jatkossa on syytä kirjautua Sisu-tunnuksilla.


Ilmoittautumisen vahvistamisen kolmannessa vaiheessa vahvistus valmis näytetään lisätietoja Sisun käytöstä.


Hallintohenkilön käyttöliittymässä voidaan tarkastaa, että opiskelija, opiskeluoikeus, suoritusoikeus ja ilmoittautuminen syntyivät.

Koska testihenkilöitä on rajallinen määrä, kannattaa näillä testata ainoastaan se, että tunnistautuminen onnistuu ja että henkilölle syntyy oikeilla tiedoilla opiskeluoikeus.

Jos samalla feikkihetullisella ostetaan uusi suoritusoikeus, näytetään ilmoittautumisen toisessa vaiheessa tarkista yhteystiedot alert, jossa lukee tietojesi perusteella löytyi Sisu-käyttäjätunnus. Jatka ilmoittautumisen vahvistaminen loppuun ja kirjaudu jatkossa olemassaolevilla Sisu-tunnuksillasi. Vahvista yhteystiedot lisää olemassa olevalle opiskelijalle joko olemassaolevaan opiskeluoikeuteen suoritusoikeuden, jos tuotepaketeissa on sama koulutus tai luo kokonaan uuden opiskeluoikeuden, jos tuotepaketeissa on eri koulutus. Uutta opiskelijaa (tuplahenkilöä) ei synny.

Jos tunnistautuminen kestää liian kauan (palveluntarjoajan määrittelemän ajan), keskeytyy tunnistautuminen.

Jos suomi.fi-tunnistautuminen vanhenee (30 min), näytetään käyttäjälle ylänavigaatiossa huomautus siitä, että hänen pitää kirjautua uudelleen.

Jos oston on tehnyt kirjautunut käyttäjä, siirtyy vahvistamisesta suoraan henkilötietojen vahvistamiseen:

Kaksoishenkilötarkastus 

Sisu 2.13 fix3: Jos löytyy kaksoishenkilö, kun avoimen opiskelijan ilmoittautuu, niin opiskelijan ilmoittautuminen onnistuu (eikä kaadu virheeseen). 

Opiskelija täytyy kuitenkin käydä vahvistamassa pääkäyttäjän käyttöliittymässä tiedonsiirrossa.

Mahdollis: ia ongelmatilanteita ostossa tai ilmoittautumisen vahvistamisessa

Oston tai ilmoittautumisen epäonnistuessa näytetään asiasta huomautus.

Mahdollisia syitä oston/ilmoittautumisen epäonnistumiseen:

 • Opiskelija ostaa uudestaan tuotepakettia, johon hänellä on jo aktiivinen suoritusoikeus
 • Opiskelijalla on jo ennestään ilmoittautuminen kyseiselle toteutukselle (esim. tutkinto-opiskelijana tehty)
 • Opiskelijan valitsemat opetusryhmät tai toteutus ehtii mennä täyteen oston aikana
 • Kiintiöihin ei mahdu
 • Vahvistusta yritetään tehdä, vaikka vahvistuskoodi ei ole enää voimassa
 • Sisussa henkilökuntana oleva yrittää tehdä vahvistuksen tunnistaututumalla suomi.filla, mutta Sisusta HETU puuttuu, koska henkilökunnalta ei vaadita HETUa

Jos osto on jo ehditty tehdä, näytetään tilausnumero, jonka voi ilmoittaa yhteydenotossa.

 

Jos opiskelijalta jää maksuprosessi kesken (hän esim. yrittää lisätä ostoskoriin toisen tuotepaketin siirryttyään maksupalveluun), näytetään virheherja:

Eidas

Tiettyjen Euroopan maiden kansalaiset voivat käyttää eIDAS-tunnistautumista, jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta ja/tai pankkitunnuksia.

Ks. lisää tarvittaessa https://dvv.fi/tunnistus & https://www.suomi.fi/ohjeet-ja-tuki/tunnistus/nain-tunnistaudut-asiointipalveluun/ulkomaalaisen-tunnistustavat/muiden-maiden-tunnistusvalineet

EIDAS-kirjautumiseen pääsee, kun valitsee ensin suomi.fi-kirjautumisen ja sen jälkeen ulkomaalaisen tunnistustavat.

Kaikki

Opiskelijalle on luotu opiskeluoikeus (tai päivitetty olemassaolevaa, ks. Avoimen tarjonnan hallinta ja opiskeluoikeudet#Ostoputkestasyntyväopiskeluoikeus) ja suoritusoikeudet. Lisäksi hänellä on vahvistettu ilmoittautuminen niihin toteutuksiin, jotka hän valitsi.

Ilmoittautumisen vahvistuksen sähköposti

Ilmoittautumisen vahvistusviesti lähetetään ilmoittautumisen vahvistajan eli opinnon suorittajan sähköpostiosoitteeseen käyttäjän asiointikielellä. Suomi.fi -tunnistuksen yhteydessä käyttäjä antaa sähköpostiosoitteen, johon viesti lähetetään. Korkeakoulun tunnuksilla kirjautuneelle viesti lähetetään sekä ensisijaiseen että toissijaiseen sähköpostiosoitteeseen. (testauksessa vahvistuksesta lähtee sähköposti ilmoittautuneen sähköpostiin, jos sähköpostiosoite on toimitettu testausta varten Funidatalle).

Ks. myös:

Sähköpostiviestien sisältö

Sähköpostiviestien korkeakoulukohtainen räätälöinti

Päällekkäiset suoritusoikeudet (uusi)

Opiskelija voi ostaa myös päällekkäisen suoritusoikeuden. Suoritusoikeudet ovat päällekkäisiä, jos ne liittyvät samaan opiskeluoikeuteen, samaan opintojaksoon, molempien tila on aktiivinen, ja suoritusoikeuksien voimassaoloajat ovat päällekkäisiä.

Jos opiskelija valitsee uuden suoritusoikeuden ostamisessa saman toteutuksen, johon hänellä on jo ilmoittautuminen, korvataan opiskelijan aiempi ilmoittautuminen uuden suoritusoikeuden ilmoittautumisella. Toisin sanoen, uudempaan ilmoittautumiseen tulee ko. suoritusoikeus.

Opiskelijan ilmoittautumisesta näkee, mihin suoritusoikeuteen se on liitetty. Ilmoittautumisessa voi myös tarvittaessa vaihtaa suoritusoikeutta.

Jos opiskelija valitsee eri toteutuksen, on hänellä kaksi vahvistettua ilmoittautumista samaan opintojaksoon (ja arviointikohteeseen); ts. tässä tapauksessa aiemmalle ilmoittautumiselle ei tehdä mitään.  

Mahdollisia syitä siihen, miksi voi olla tarpeen ostaa päällekkäinen suoritusoikeus:

 • opiskelija on tutkinto-opiskelijana ilmoittautunut toteutukselle, mutta ei ole pääsemässä tai ilmoittautuminen on hylätty
  • avoimen ilmoittautumisen vahvistaminen ei ollut mahdollista aiemmin, koska opiskelijalla oli jo ilmoittautuminen toteutukseen
 • opiskelija haluaa vaihtaa suoritustapaa
 • opiskelija haluaa ostaa uuden tuotepaketin, koska ei ehdi suorittaa opintojaksoa loppuun
  • jos suoritusoikeus oli ajallisesti päällekkäinen, ei tämä aiemmin ollut mahdollista
 • opiskelija haluaa korottaa arvosanaa, mutta edellinen suoritusoikeus on vielä voimassa

(warning) Opiskelija voi ostaa myös saman tuotepaketin. Tätä ei toistaiseksi mitenkään korosteta kirjautuneelle käyttäjälle, että hänellä on jo suoritusoikeus ko. tuotepakettiin.

Opiskeluoikeuden tiedot

Opiskelija voi tarkastella avoimen opiskeluoikeutta omissa tiedoissaan → opiskeluoikeuksissa haitarissa avoimen yliopiston koulutus. Haitarin otsikkorivillä on opiskeluoikeuden koulutuksen nimi, opiskeluoikeuden organisaatio, myöntämispäivä, rajauslaki ja opiskeluoikeuden tila. Näytä kaikki opiskeluoikeuden tilat avaa opiskeluoikeuden tilahistorian.

Opintojaksojen suoritusoikeuksissa on ne opintojaksojen suoritusoikeudet, jotka opiskelija on ostanut.

Suoritusoikeuksissa näytetään:

otsikkona ostetun opintojakson (tuotepaketin) koodi ja nimi + tila (aktiivinen, passiivinen tai päättynyt)

 • opintojakson koodi (samalla myös linkki opintojakson perustiedot -välilehdelle)
 • laajuus
 • suoritusoikeuden kesto
  • loppumispäivä periytyy tuotepaketilta
  • alkamispäivä on se päivä, jolloin opiskelija ostaa tuotepaketin tai tuotepaketin suoritusajan voimassaolon alkamispäivä, jos suoritusaika alkaa tulevaisuudessa
 • myönnetty tuotepaketin kautta: (linkki tuotepaketin tietoihin)
 • arviointikohteen nimi
 • tieto siitä, että opiskelija saa suoritusoikeuden kaikkiin arviointikohteen toteutuksiin, jotka on käynnissä suoritusoikeuden aikana + toteutukset listattuna / ne toteutukset listattuna, joihin suoritusoikeus on tuotepaketin tiedoissa rajattu

Jos suoritusoikeutta on muokattu, näytetään siitä huomautus ja linkki näytä tarkemmat tiedot muokkauksista.

Avautuvassa modaalissa näytetän lisätiedot ja perustelut muutoksille; muokkauksen tehneen henkilön nimeä ei näytetä.


Opiskeluoikeudessa ei näytetä ollenkaan koulutuspolkua kuten muissa opiskeluoikeuksissa Omat tiedot#Koulutuspolku(muukuintutkintoonjohtavakoulutus).

Kun opiskeluoikeus syntyy, niin vahvistetaan samalla koulutuspolku.

(warning) Jos koulutuspolussa on useita opintokokonaisuuksia, vahvistetaan opiskeluoikeuteen niistä satunnaisesti yksi, kun opiskeluoikeus syntyy. Opiskelija voi suunnitelman kautta vaihtaa valintaa; toiminnallisuus on sama kuin tutkintoon johtavissa opiskeluoikeuksissa eli opiskelija valitsee haluamansa opintokokonaisuuden suunnitelmaan, avaa ko. opintokokonaisuuden valinta-avustimeen ja vahvistaa sen opiskeluoikeuteensa. Vahvistusmodaaliin pääsee näytä-painikkeesta tai kolmen pisteen valikosta näytä koulutuspolut Opintosuunnitelma ja opintojen ohjaus#Valintojenvahvistaminen.

Uudelleen ilmoittautuminen

Toteutuksen valinta

Suoritettavat opintojaksot (ostetut suoritusoikeudet)

Opiskeluoikeuden valinta

Jos opiskelija on ostanut avoimen tuotepaketin eli hänellä on ilmoittautumisoikeuksia (enrolmentrights), näytetään suoritettavissa opintojaksoissa ne suoritusoikeudet, jotka ovat voimassa tai alkamassa tulevaisuudessa. 

Tämä näkymä näytetään koulutuksen tietojen perusteella: koulutuksen suoritusoikeuden tyypin pitää olla edellyttää erillisen suoritusoikeuden ostamista. Muissa suoritusoikeuksien tyypissä näytetään ensisijaisen suunnitelman opintojaksot.

Opintojaksolaatikossa lukee, mihin asti suoritusoikeus on voimassa. Opintojaksolaatikot ovat voimassaoloajan alkamispäivän mukaisessa järjestyksessä, samana päivänä alkavat opintojakson nimen mukaisesti aakkosittain. Opintojakson nimi ei ole linkki, kuten muiden opiskeluoikeuksien ilmoittautumisissa.

Uudelleen ilmoittautumisessa voi valita suoritusoikeuden, joka alkaa tulevaisuudessa.

Opiskeluoikeuksissa ei näytetä päättyneitä tai peruttuja opiskeluoikeuksia. Opiskeluoikeuksissa näytetään passiiviset opiskeluoikeudet (suoritusoikeuksien kestojen välissä on aukko; ks. Avoimen tarjonnan hallinta ja opiskeluoikeudet#Opiskeluoikeudentila).

Passiivisessa opiskeluoikeudessa ei näytetä suoritusoikeuden opintojaksoja, koska suoritusoikeus ei ole käynnissä.

Toteutusten valinta

Valitse toteutus avaa modaalin, jossa näytetään kaikki ne suoritusoikeuden voimassaoloaikana olevat toteutukset, joita opiskelijalla on suoritusoikeutensa perusteella oikeus suorittaa. 

Modaalissa näytetään montako ilmoittautumiskertaa opiskelijalla on jäljellä, jos ilmoittautumisia on tuotepaketissa rajattu. Oston yhteydessä tehtävä ilmoittautuminen vie yhden ilmoittautumiskerran.

Ilmoittautumisia kuluttaa ilmoittautumiset, joiden tila on varattu (RESERVED), vahvistettu (CONFIRMED), opiskelija keskeyttänyt (ENROLLED, ABORTED_BY_STUDENT) ja opettaja keskeyttänyt ABORTED_BY_TEACHER.

Ilmoittautumista ei kuluta ilmoittautumiset, joiden tila on  ei ilmoittautunut, toteutus valittu (NOT_ENROLLED, ilmoittautuminen tehty, mutta ei lopullista laskentaa (PROCESSING),  epävalidi (INVALID) ja hylätty (REJECTED).

(warning) toistaiseksi suoritusoikeuteen periytyy ilmoittautumiskertojen määrä tuotepaketilta eikä tietoa voi opiskelijan suoritusoikeudessa muokata eikä tuotepaketin tietojen muuttaminen jälkikäteen vaikuta syntyneeseen suoritusoikeuteen.

(warning) tässä lasketaan vain ne ilmoittautumiset, joissa on kiinni ko. suoritusoikeus (enrolmentright). Esimerkiksi kuvan tilanteessa toinen hyväksytty ilmoittautuminen on syntynyt joko normaalin ilmoittautumisen kautta tai opiskelija on lisätty käsin toteutukselle.

Opiskelijalla ei enää ole ilmoittautumiskertoja jäljellä.

Jos opiskelijalla on jo suoritus arviointikohteesta, näytetään sen perässä seppele, tila (suoritettu) ja arvosana.

Tässä opiskelijalla on suoritus opintojaksosta (kokonaisuussuoritus ei näy tässä näkymässä). Opiskelija voi yrittää korottamista, jos ilmoittautumiskertoja on jäljellä.

Ilmoittautua voi vain niihin toteutuksiin, joissa on ilmoittautumisaika käynnissä. Muissa näytetään teksti toteutus ei valittavissa.

Ilmoittaudu avaa ilmoittautumismodaalin.

Opiskeluoikeus on esivalittu; sitä voi muuttaa, jos opiskelijalla on muita voimassaolevia tai tulevaisuudessa voimaan astuvia opiskeluoikeuksia. Tässä näytetään kaikki voimassaolevat tai tulevaisuudessa voimaan astuvat opiskeluoikeudet, ei vain avoimen.

Opiskeluoikeuden suoritusoikeus on tekstinä eikä valintaa voi muuttaa (ellei opiskelijalla ole kahta päällekkäistä suoritusoikeutta, jolloin suoritusoikeus pitää valita). Suoritusoikeudesta näytetään sen voimassaoloaika ja montako ilmoittautumiskertaa siinä on jäljellä, jos niiden määrä on rajattu. (warning) Toistaiseksi suoritusoikeuteen periytyy ilmoittautumiskertojen määrä tuotepaketilta eikä tietoa voi opiskelijan suoritusoikeudessa muokata eikä tuotepaketin tietojen muuttaminen jälkikäteen vaikuta syntyneeseen suoritusoikeuteen.

Ilmoittautumisessa käytettävän suoritusoikeuden id tallennetaan ilmoittautumiseen (Enrolment.enrolmentRightId) (ei näy vielä käyttöliittymässä).

Muuten ilmoittautumismodaali toimii kuten muillakin, ks. uuden ilmoittautumisen ohjeet https://confluence.funidata.fi/x/c7WDAw.

Suoritusoikeuteen perustuvalla opiskeluoikeudella ei voi ilmoittautua totetukseen, johon ei ole voimassaolevaa suoritusoikeutta.

(warning) Ilmoittautumisen ehto opintojakson versio kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan ohitetaan, jos opiskeluoikeuden koulutuksen suoritusoikeuden tyyppi on

 1. opintojaksot vahvistettava opiskeluoikeuteen (Education.studySelectionRequirement = selection_required) TAI
 2. edellyttää erillisen suoritusoikeuden ostamista (Education.studySelectionRequirement = enrolment_right_required) 

Näillä suoritusoikeuden tyypeillä sen sijaan valvotaan sitä, että onko
3. toteutuksen opintojakso vahvistettu opiskeluoikeuteen (StudyRight.courseUnitSelections)  JA
4. suoritusoikeus voimassa toteutuksen voimassaoloaikana (yksi päivä riittää)

Jos nämä kaikki täyttyvät (1 tai 2 ja 3 ja 4), menevät ehdot voimassaoleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon ja opintojakson versio kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan läpi.

Näille opiskelijalle näytetään huomautus opintojaksoa ei ole vahvistettu opiskeluoikeuteen. Ota yhteyttä korkeakoulusi opiskelijapalveluihin jos

 • ilmoittautumisen ehtona on, että opintojakson versio kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan JA
 • opiskeluoikeuden koulutuksen suoritusoikeuden tyyppi on opintojaksot vahvistettava opiskeluoikeuteen TAI edellyttää erillisen suoritusoikeuden ostamista JA
 • opiskeluoikeuteen ei ole vahvistettu suoritusoikeutta toteutuksen opintojaksoon TAI suoritusoikeus ei ole voimassa samaan aikaan toteutuksen voimassaoloajan kanssa

Avoimen opiskelija (= opiskeluoikeuden koulutuksen suoritusoikeuden tyyppi on edellyttää erillisen suoritusoikeuden ostamista) ei tässä tilanteessa voi ilmoittautua, koska hänellä ei ole voimassa olevaa suoritusoikeutta.

Ilmoittaudu vie toteutuksen  myös kalenteriin.

Uudelleenilmoittautumisessa opiskelijan pitää täyttää ilmoittautumisen ehdot lukuunottamatta ehtoa opintojakson versio kuuluu ensisijaiseen suunnitelmaan. Tämä ehto ohitetaan, jos opintojakso on vahvistettu opiskeluoikeuteen (StudyRight.courseUnitSelections). Toteutuksen voimassaoloajan tulee tällöin osua vähintään yhden päivän ajan opintojakson suoritusoikeuden voimassaoloajalle. 

Jos eikuttaa ilmoittaudu-näkymästä, jää toteutuksen valinta kuitenkin kalenteriin ja ilmoittautuminen valittuun toteutukseen sarakkeeseen ilmoittaudu. Toteutuksen valinnan voi poistaa ilmoittaudu-sarakkeessa (poista toteutuksen valinta).

Toteutuksen voi poistaa myös opintokalenterissa.


Opintokalenterissa voi myös ilmoittautua.

Ilmoittautumisen muokkaaminen 

Sisu 2.13 fix3: Ilmoittautumiseen liitettyä opiskeluoikeutta ja/tai suoritusoikeutta voi muokata. Oletuksena opiskeluoikeutena (ja suoritusoikeutena) näytetään se, jonka opiskelija on valinnut ilmoittautuessaan.

Opiskelijalla useampi suoritusoikeus samaan toteutukseen: 

Muut ilmoittautumisen muokkaamisen toiminnot, ks. Ilmoittautumisen koontisivu#Ilmoittautumisenmuokkaaminen.

 

 • No labels