Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitys kesken Sisu 2.11
Uutta:

 • Myöhemmin myyntiin tuleva opetus
 • Jos tuotepaketin hinta on 0 euroa, niin silloin siirrytään ilman maksuvaihetta suoraan vaiheeseen 4.
 • koulutuspolku vahvistetaan automaattisesti, kun opiskeluoikeus syntyy
 • suoritusoikeus ja opiskeluoikeus alkaa ostopäivästä, jos se on myöhempi kuin tuotepaketin suoritusoikeuden alkamispäivä

Käyttöliittymä: Opiskelija
Sijainti: Opinnot
Välilehti: Opintojaksot
Roolit: kirjautumaton käyttäjä, opiskelija

Ohjeessa harmaalla ne asiat, joita ei vielä ole toteutettu/havaittu bugi.

Avoimen toimintojen näyttäminen käyttöliittymässä

Ostoskori ja opintojaksoesitteen välilehti avoimen tarjonta on oletuksena piilotettu opiskelijan käyttöliittymästä. Näkymistä voidaan säätää korkeakoulukohtaisissa asetuksissa (openUniversityFeaturesEnabledForStudent). Oletusarvoisesti sen arvo on FALSE, ja silloin avoimen yliopiston käyttöliittymätoiminnallisuuksia ei näytetä opiskelijalle. Muuttamalla arvon muotoon TRUE saadaan käyttöliittymätoiminnallisuudet esiin.

Avoimen opintojen haku

Avoimen tarjonta esitetään kiinnostuneille ns. tuotepaketteina, joista valitaan yksi per opintojakso.

Hallintohenkilön käyttöliittymässä oletuksena tuotepakettien nimet ovat suoritustapoja, mutta nimeä voi muuttaa. Tässä ohjeessa puhutaan tuotepaketeista, vaikka termiä ei suositella käytettäväksi opiskelijoille. Tuotepaketti = opintojakson suoritustapa, jonka opiskelija ostaa ja jolla hän saa koko opintojakson osaamisen.

Kirjautumaton käyttäjä voi selata opintojaksotarjontaa hakusivulla.

Opintojaksoja, joille on luotu avoimen suoritustapoja, voi hakea omalla välilehdellään avoimen yliopiston tarjonta.

HUOM. välilehti näkyy vain, jos yliopiston asetuksissa on määritelty, että avoimen yliopiston toiminnot näkyvät opiskelijalle (oletuksena piilotettu; openUniversityFeaturesEnabledforStudent: false).

Rajaustekijät ovat samat kuin normaalissa opintojaksohaussa; myöhemmin toteutetaan myös haku myyntiajan perusteella.

HUOM. rajaustekijät suoritustapa ja opetusta periodissa eivät vielä tarkastele sitä, täyttyykö ehto avoimen suoritustavassa. Esimerkiksi jos opintojaksolla on sekä normaali että avoimen suoritustapa ja rajaustekijänä on 3.periodi, tulee opintojakso hakutuloksiin, vaikka avoimen suoritustavoissa ei olisi opetusta kolmannella periodilla, mutta normaalissa suoritustavassa on. Tämä tilanne kuvissa.


Tulos tulee opintojakson normaalin suoritustapamatriisin perusteella.

Vrt. avoimen tuotepaketin toteutus ei ole 3. periodissa.

Kun avataan opintojakson nimestä opintojakson nimestä opintojakson tiedot, ohjataan toistaiseksi vielä välilehdelle esite; myöhemmässä toteutuksessa avataan suoraan välilehti avoimen yliopiston tarjonta.

Jos opintojakson kaikissa versioissa ei ole suoritustapoja, avataan sen version sivu, josta suoritustavat löytyy. Jos useammassa versiossa suoritustavat on, avataan ensisijaisesti kuluvan ops-kauden versio. Jos siltä ei löydy suoritustapoja, avataan toissijaisesti seuraavan ops-kauden versio. Jos siltäkään ei löydy suoritustapoja, avataan lähimpänä menneisyydessä olevan ops-kauden versio.

Myöhemmin myyntiin tuleva opetus (uusi)

Jos opintojaksolla on tulevaisuudessa myynnissä olevia suoritustapoja, ovat ne omalla välilehdellään myöhemmin myyntiin tuleva opetus. Näiden suoritustapoja ei voi lisätä ostoskoriin; tarkemmissa tiedoissa näytetään huomatuksessa, koska opetus tulee myyntiin.

Avoimen tarjonta opintojaksoesitteessä

Haun kautta haettuna opintojaksolla on välilehti avoimen yliopiston tarjonta, josta voi ostaa tuotepaketteja (suoritustapoja). Tuotepaketti-termiä ei käytetä opiskelijan käyttöliittymän teksteissä. Tässä ohjeessa käytetään termiä tuotepaketin sijaan termiä "suoritustapa".


Avoimen yliopiston tarjonta -välilehteä ei ole suunnitelman kautta avattavassa opintojaksoesitteessä.

Jos opintojaksolle on annettu avainteksti, näytetään se ylimpänä. Perustiedoissa näytetään laajuus, suorituskieli, arviointiasteikko, opintojakson tyyppi ja opintojakson taso.

Opiskelija valitsee myynnissä olevassa opetuksessa klikkaamalla suoritustapaa, jonka tietoja hän haluaa tarkastella. Tässä näytetään kyseisellä ajanhetkellä myynnissä olevat, julkaistut suoritustavat. Luonnostilaisia tai peruttuja suoritustapoja ei näytetä. Suoritustavat näytetään  nimenmukaisessa aakkosjärjestyksessä.

Myöhemmin tehdään esivalinta, jos suoritustapoja on vain yksi. Valinta avaa suoritustavan tarkemmat tiedot.

Tarkemmissa tiedoissa näytetään myyntiaika, suoritusoikeuden kesto, laajuus, hinta, kuvaus, esitiedot ja arviointiperusteet.

Suoritettavissa osissa näytetään suoritustavan toteutukset arviointikohteittain; vain myyntiaikana tarjolle asetetut, julkaistut, ei-päättyneet toteutukset näytetään. Huom. jos suoritustavan luomisen jälkeen luodaan uusia toteutuksia, pitää ne käydä asettamassa myyntiaikana tarjolle (ts. arviointikohteen uudet toteutukset eivät tule oletuksena myyntiaikana tarjolle). Toteutukset näytetään ensisijaisesti arviointikohteittain aikajärjestyksessä; toissijaisesti järjestetään toteutuksen nimen mukaan.

Jos opintojaksolla ei ole avoimen suoritustapoja ja (julkaistuja) suoritustapoja, näytetään välilehdellä avoimen yliopiston tarjonta ohjeteksti opintojaksolla ei ole avoimen yliopiston tarjontaa.

Aikasarja

Kustakin opetuksen osasta on oma haitarinsa, jossa on kaksi välilehteä:

Opetusryhmät ja tilaisuudet

Tässä näytetään toteutuksen valintajoukot ja opetusryhmien tiedot yksinkertaistettuna. Opetusryhmistä näytetään nimi, aika, kellonaika, paikka ja opettaja. Poikkeuksia aikasarjan tietoihin ei näytetä; opiskelija saa tarkemmat tiedot, kun ostaa suoritustavan.

Perustiedot

Perustiedoissa näytetään toteutuksen opetuskieli sekä vastuuhenkilöt, joiden vastuurooli on vastuuopettaja, opettaja tai yhteystieto; hallintohenkilöä ei näytetä.

Suoritustavan  ostaminen

Kun opiskelija on valinnut suoritustavoista sen, minkä haluaa ostaa, valitsee hän lisää ostoskoriin. Tämän jälkeen hänellä on (oletuksena) 15 minuuttia aikaa tehdä opetusryhmävalinnat ja maksaa ostos. Myös käytetyn laitteen kello vaikuttaa laskuriin; esim. jos laitteen kello on myöhässä, saattaa oletusaika olla vastaavan verran enemmän (esim. 15 min 5 s). Huom. aika ei lisäänny per ostoskoriin lisätty suoritustapa.


Ajastinta voi säätää yliopiston asetuksissa. 

Ostoskoriin lisäämisestä voi joko jatkaa opintojen selailua tai siirtyä valitsemaan opetusryhmät ja maksamaan ostoksen. Huom. jatka opintojen selailua ei vielä sisällä toiminnallisuutta.

Opintojaksosta voi lisätä ostoskoriin vain yhden suoritustapa; saman suoritustavan voi lisätä ostokoriin vain kerran.

Jos yrittää lisätä samalta opintojaksolta toisen suoritustavan ostoskoriin, näytetään huomautus. Huomautuksessa voi vaihtaa tähän suoritustapaan, jolloin ostoskori päivitetään.

Jos opiskelija siirtyy valitsemaan opetusryhmät, avataan opetuksen valintojen vaiheet.

Vaiheissa on kullekin arviointikohteelle oma vaihe. Vaiheessa opiskelija valitsee kustakin arviointikohteesta yhden toteutuksen, josta hänelle varataan paikka. Jos toteutuksia on vain yksi, on se valittu.

Opetusryhmän valinta avaa valintajoukkojen tiedot. Jos valintajoukoissa on opetusryhmävalintoja, täytyy ne tehdä ennen kuin voi jatkaa.

Jos joku valintajoukon opetusryhmistä on jo täynnä, näytetään siitä huomautus eikä valintaa voi tehdä.

os toteutukselle on annettu lisätietokysymyksiä, pitää pakollisiin vastata ennen kuin voi jatkaa.

Havaittu bugi: vahvistuksessa näytetään lisätietokysymyksissä koodia.

Viimeisessä vaiheessa tarkastetaan valinnat; valintoja voi vielä tämän näkymän kautta muokata toteutuksittan tai palata edelliseen näkymään.

Samasta opintojaksosta ei voi ostaa kahta suoritustapaa. Jos ostoskoriin on jo valittu suoritustapa ja lisätään toinen, kysyy Sisu halutaanko vaihtaa toiseen suoritustapaan. Suoritustavan vaihtaminen poistaa aiemmin tehdyt ryhmävalinnat. Myös laskuri alkaa alusta, kun suoritustapa vaihdetaan ja kyseessä on ostoskorin ainoa suoritustapa.

Vahvista valinnat avaa valintamodaalin, josta voi palata takaisin opintojaksojen hakuun (jatka opintojen hakua) tai siirtyä ostoskoriin maksamaan.

Toteutuksen ilmoittauttumisajoilla ei ole merkitystä avoimen ostoputkessa. Kun opiskelija ostaa opintojakson, varataan hänelle paikka toteutukselta.

Ostoskoriin pääsee myös oikean yläkulman ostoskorin kuvakkeesta.

Ostoskorin ensimmäisessä vaiheessa tarkastetaan valinnat: tässä näytetään ostoskoriin lisätyt opintojaksot ja valitut toteutukset ja opetusryhmät. Opintojakson voi poistaa ostoskorista roskiksen kuvakkeesta.

Ostoskorille näytetään hinta yhteensä, alv ja maksun summa.

Ostoskorin toisessa vaiheessa annetaan ostajan yhteystiedot: etunimi, sukunimi ja sähköposti. Tässä annettuun sähköpostiin lähetetään maksukuitti; ks. myös tilauksen vahvistuksen sähköposti.

Avoimen toimitusehdot tulee hyväksyä. Linkki pitää viedä yliopiston asetuksissa.

Vaiheessa kolme maksetaan ostoskori. Testi- ja demoympäristöihin on testausta varten toteutettu maksun onnistuminen Ceepoksessa/Paytrailissa (riippuen siitä, kumpaa maksujärjestelmää korkeakoulussa käytetään). Paytrailissa ilman tunnuksia maksu onnistuu Osuuspankilla ja Nordealla.

Ceepos

Tuotekoodit pitää viedä rajapinnalla Sisuun, jotta suoritustapaan voi liittää tuotekoodin ja sen voi julkaista. 

Suoritustavalle määriteltyjen tuotekoodien tulee olla lisäksi oikean muotoisia, jotta Ceepoksen testiympäristö hyväksyy ne ja suoritustavan ostamista voidaan testata. Ceepoksen testiympäristö hyväksyy seuraavat tuotekoodit:  

 • demo_001 
 • demo_002 
 • demo_003 
 • demo_004 
 • demo_005 

Tuotekoodin voi asettaa suoritustavalle Sisussa suoritustavan muokkausnäkymässä. Ilman tuotekoodia pakettia ei voi julkaista. Jos tuotekoodi ei ole oikean muotoinen, ei maksua voida puolestaan testata. Ceepos-demokoodeja käytetään tässä vaiheessa kaikkien korkeakoulujen testauksessa siitä huolimatta, onko korkeakoululla käytössä Ceepos tai jokin muu maksurajapinta. Kun ominaisuus otetaan tuotantokäyttöön, voidaan korkeakoulun omat tuotekoodit määritellä maksujärjestelmän kautta. 

Siirry maksamaan simuloi onnistuneen maksun.

Jos valitaan peruuta, simuloidaan epäonnistunut maksu.

Jos ostoskorin ostosta ei ehdi maksamaan aikarajan puitteissa, tyhjennetään ostoskori. Huom. aika ei lisäänny uusista opintojaksovalinnoista.

Jos tuotepaketin hinta on 0 euroa, niin silloin siirrytään ilman maksuvaihetta suoraan vaiheeseen 4.

Ostoskorin neljännessä vaiheessa osto suoritettu kerrotaan, että ostoskorin opintojaksoihin on varattu paikka ja sähköpostiosoite, johon kuitti on lähetetty. Infoteksti on korjattu ja siihen on  lisätty "vahvistuskoodi on myös lähetetty sähköpostiin xx".Neljännessä vaiheessa myös ohjataan opiskelijaa vahvistamaan ilmoittautuminen. Tässä viestissä on myös vahvistuskoodi, jolla myös hallintohenkilön käyttöliittymässä voidaan aktivoida suoritusoikeus.

Vahvistuskoodi on lyhennetty.

Jos vahvistus halutaan tehdä myöhemmin, voidaan vahvistamisen ensimmäisessä vaiheessa vahvista ilmoittautuminen kohdasta opinnot suorittaa toinen henkilö kopioida vahvistussivun linkki.

Tilauksen vahvistuksen sähköposti

Neljännessä vaiheessa osto suoritettu tilauksen vahvistuksesta lähtee sähköposti ostajan sähköpostiin (jos sähköpostiosoite on toimitettu testausta varten Funidatalle).

Ks. myös:

Sähköpostiviestien sisältö

Sähköpostiviestien korkeakoulukohtainen räätälöinti

Mahdollisia virhetilanteita

Jos missä tahansa oston vaiheesa toteutuksen paikkamäärä menee täyteen, ei suoritustapaa pysty ostamaan. Tällaisessa tilanteessa tulee järjestelmävirhe:

Jos toteutuksella on kiintiöt avoimen opintojen koulutustyypille, niin on opiskelija hyväksytään ensisijaisesti tähän kiintiöön; toissijaisesti hänet voidaan ottaa kiintiöimättömälle paikalle. Jos avoimen kiintiö ja/tai kiintiöimättömät paikat on jo varattuja/niissä on toteutukselle hyväksytty opiskelija, tulee järjestelmävirhe eikäsuoritustapaa voi ostaa:

Havaittu bugi: Jos henkilö yrittää ostaa päällekkäistä suoritustapaa (suoritusoikeudet ovat päällekkäisiä, jos ne liittyvät samaan opiskeluoikeuteen, samaan opintojaksoon, molempien tila on aktiivinen, ja suoritusoikeuksien voimassaoloajat ovat (edes osittain) päällekkäisiä), ei vahvistaminen onnistu eikä siitä tule mitään virheilmoitusta.

Ilmoittautumisen vahvistaminen

Vahvista ilmoittautuminen siirtää käyttäjän ilmoittautumisen vahvistusprosessiin, jossa liitetään henkilö ostettuun suoritustavan.

Tässä vaiheessa saa urlista myös vahvistuskoodin.


Sisukirjautuminen

Sisu-kirjautumisen valitseminen vie käyttäjän Sisun kirjautumiseen.

Kirjautumisen jälkeen pitää toisessa vaiheessa tarkista yhteystiedot tarkistaa ja vahvistaa yhteystiedot. HUOM. tässä näkymässä ei voi päivittää yhteystietoja, vaan se pitää tehdä omissa tiedoissa.

Vahvistuksen kolmannessa vaiheessa vahvistus valmis kerrotaan ilmoittautumisen onnistuneen; ostetut opintojaksot näytetään omissa haitareissaan. Tästä pääsee jatkamaan Sisun etusivulle.

Suomi.fi tunnistautuminen

Jos korkeakoululla on suomi.fi-tunnistuksen luvat hankittuna, voidaan testata suomi.fi-tunnistautumista.

Suomi.fi:n kautta tunnistautumista voi testata valitsemalla testitunnistajan.

Testitunnistajassa voi käyttää oletusta tai valita palvelunhallinnasta jonkun toisen feikkihenkilön, jolla tunnistautuu.

Kun tunnistautumisesta jatketaan takaisin Sisuun, palataan ilmoittautumisen vahvistamisen toiseen vaiheeseen tarkista yhteystiedot. Tässä annetaan puuttuva sähköpostiosoite ja puhelinnumeron ja vahvistetaan yhteystiedot.

Ilmoittautumisen vahvistamisen kolmannessa vaiheessa vahvistus valmis näytetään lisätietoja Sisusta.

HUOM. tekstiä korjataan vielä myöhemmin.

Hallintohenkilön käyttöliittymässä voidaan tarkastaa, että opiskelija, opiskeluoikeus, suoritusoikeus ja ilmoittautuminen syntyivät.

Koska testihenkilöitä on rajallinen määrä, kannattaa näillä testata ainoastaan se, että tunnistautuminen onnistuu ja että henkilölle syntyy oikeilla tiedoilla opiskeluoikeus.

Jos samalla feikkihetullisella ostetaan uusi suoritusoikeus, näytetään ilmoittautumisen toisessa vaiheessa tarkista yhteystiedot alert, jossa lukee tietojesi perusteella löytyi Sisu-käyttäjätunnus. Jatka ilmoittautumisen vahvistaminen loppuun ja kirjaudu jatkossa olemassaolevilla Sisu-tunnuksillasi. Vahvista yhteystiedot lisää olemassa olevalle opiskelijalle joko olemassaolevaan opiskeluoikeuteen suoritusoikeuden, jos tuotepaketeissa on sama koulutus tai luo kokonaan uuden opiskeluoikeuden, jos tuotepaketeissa on eri koulutus. Uutta opiskelijaa (tuplahenkilöä) ei synny.

Havaittu bugi: samalla feikkihetulla voi ostaa päällekkäisiä suoritusoikeuksia (suoritusoikeudet ovat päällekkäisiä, jos ne liittyvät samaan opiskeluoikeuteen, samaan opintojaksoon, molempien tila on aktiivinen, ja suoritusoikeuksien voimassaoloajat ovat (edes osittain) päällekkäisiä); ostajalle näytetään kuvan mukainen tilanne ja vahvista yhteystiedot ei vaikuttaisi tekevän mitään. Opiskeluoikeuteen kuitenkin syntyy päällekkäinen suoritusoikeus.

Jos tunnistautuminen kestää liian kauan (palveluntarjoajan määrittelemän ajan), keskeytyy tunnistautuminen.

Molemmat

Opiskelijalle on nyt luotu opiskeluoikeus (tai päivitetty olemassaolevaa, ks. Avoimen tarjonnan hallinta ja opiskeluoikeudet#Ostoputkestasyntyväopiskeluoikeus) ja suoritusoikeudet. Lisäksi hänellä on vahvistettu ilmoittautuminen niihin toteutuksiin, jotka hän valitsi.

Ilmoittautumisen vahvistuksen sähköposti

Vahvistuksesta lähtee sähköposti ilmoittautuneen sähköpostiin (jos sähköpostiosoite on toimitettu testausta varten Funidatalle).

Ks. myös:

Sähköpostiviestien sisältö

Sähköpostiviestien korkeakoulukohtainen räätälöinti

Opiskeluoikeuden tiedot

Opiskelija voi tarkastella avoimen opiskeluoikeutta omissa tiedoissaan → opiskeluoikeuksissa haitarissa avoimen yliopiston koulutus. Haitarin otsikkorivillä on opiskeluoikeuden koulutuksen nimi, opiskeluoikeuden organisaatio, myöntämispäivä, rajauslaki ja opiskeluoikeuden tila. Näytä kaikki opiskeluoikeuden tilat avaa opiskeluoikeuden tilahistorian.

Opintojaksojen suoritusoikeuksissa on ne opintojaksojen suoritusoikeudet, jotka opiskelija on ostanut.

Suoritusoikeuksissa näytetään:

otsikkona ostetun opintojakson (tuotepaketin) koodi ja nimi + tila (aktiivinen, passiivinen tai päättynyt)

 • opintojakson koodi (samalla myös linkki opintojakson perustiedot -välilehdelle)
 • laajuus
 • suoritusoikeuden kesto
  • loppumispäivä periytyy tuotepaketilta
  • alkamispäivä on se päivä, jolloin opiskelija ostaa tuotepaketin tai tuotepaketin suoritusajan voimassaolon alkamispäivä, jos suoritusaika alkaa tulevaisuudessa
 • myönnetty tuotepaketin kautta: (linkki tuotepaketin tietoihin)
 • arviointikohteen nimi
 • tieto siitä, että opiskelija saa suoritusoikeuden kaikkiin arviointikohteen toteutuksiin, jotka on käynnissä suoritusoikeuden aikana + toteutukset listattuna / ne toteutukset listattuna, joihin suoritusoikeus on tuotepaketin tiedoissa rajattu

Jos suoritusoikeutta on muokattu, näytetään siitä huomautus ja linkki näytä tarkemmat tiedot muokkauksista, mutta tällä hetkellä muutoslokissa on sen henkilön nimi, joka muutoksen on tehnyt, joten pelkällä opiskelijaroolilla ei ole käyttöoikeuksia avata tuota.

Opiskeluoikeudessa ei näytetä ollenkaan koulutuspolkua kuten muissa opiskeluoikeuksissa Omat tiedot#Koulutuspolku(muukuintutkintoonjohtavakoulutus).

Kun opiskeluoikeus syntyy, niin vahvistetaan samalla koulutuspolku.

(warning) Jos koulutuspolussa on useita opintokokonaisuuksia, vahvistetaan opiskeluoikeuteen niistä satunnaisesti yksi, kun opiskeluoikeus syntyy. Opiskelija voi suunnitelman kautta vaihtaa valintaa; toiminnallisuus on sama kuin tutkintoon johtavissa opiskeluoikeuksissa eli opiskelija valitsee haluamansa opintokokonaisuuden suunnitelmaan, avaa ko. opintokokonaisuuden valinta-avustimeen ja vahvistaa sen opiskeluoikeuteensa. Vahvistusmodaaliin pääsee näytä-painikkeesta tai kolmen pisteen valikosta näytä koulutuspolut Opintosuunnitelma ja opintojen ohjaus#Valintojenvahvistaminen.


 • No labels