Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitys Sisu 2.12 aloitettu
Suoritusoikeuden voi aktivoida hallinnon käyttöliittymässä, vaikka vahvistuskoodin voimassaoloaika olisi päättynyt.

Käyttöliittymä: Hallintohenkilö
Sijainti: Opinnot
Välilehti: Opintojaksot
Roolit: ops-suunnittelija, ops-hyväksyjä, Hyväksyttyjen opintojaksojen muokkaaja, pääkäyttäjä


Käyttöoikeudet

Ops-suunnittelija

 • saa luoda suoritustapoja luonnostilaiseen opintojaksoon

Hyväksytyn opintojakson muokkaaja

 • saa luoda suoritustapoja luonnostilaiseen opintojaksoon

Hyväksyttyjen toteutusten muokkaaja

 •  saa liittää avoimen suoritustapaan toteutuksia (liitä toteutuksia -toiminto suoritustapamatriisissa)

Avoimen yliopiston tuotepakettien muokkaaja

 • saa luoda tuotepaketteja
 • saa muuttaa tuotepaketin tiloja
  • poikkeus: ei saa perua tuotepaketteja; tähän tarvitaan lisäksi opiskeluoikeuksien käsittelijän käyttöoikeusrooli
 • ei saa luoda avoimen suoritustapoja
 • ei saa liittää avoimen suoritustapaan toteutuksia (liitä toteutuksia -toiminto suoritustapamatriisissa)

Opiskeluoikeuksien käsittelijä

 • tekninen oikeus: avoimen yliopiston suoritusoikeuksien muokkaaja
 • saa muokata avoimen opiskeluoikeuksien suoritusoikeuksia
 • Käyttöoikeuden tulee olla globaali

Avoimen opetus Sisussa

Sisussa avoin ja muu opetus voidaan tarjota samassa opintojaksossa eli avoimen opetusta varten ei tarvitse luoda omaa opintojaksoa. Tällöin opintojakson osaamistavoitteet ja sisältö yms. annetaan sillä tasolla, että ne pätevät sekä tutkinto- että avoimen opiskelijoille. Avoimen opetukseen luodaan omat suoritustavat ja arviointikohteet, jolloin niille voidaan antaa eriävät tiedot. Jos opetus on integroitua, voidaan molemmille tarjota samat arviointikohteet ja samat toteutukset.

Ohjeessa harmaalla ne asiat, joita ei vielä ole toteutettu.

Avoimen toiminnallisuuksien koodaaminen on kesken, tässä ohjeessa esitetään niitä asioita, joita on tähän mennessä koodattu.

Avoimen yliopiston suoritustapa

Opintojaksossa on avoimen opetukselle oma välilehti opintojakso avoimessa yliopistossa, jossa hallinnoidaan avoimen opetusta ja tuotepaketteja suoritustapamatriisissa. Suoritustapa voi sisältää myös samoja arviointikohteita kuin normaali suoritustapa.

Kannattaa huomata, että kun avoimen suoritustavat avaa muokkaustilaan, ja klikkaa lisää uusi suoritustapa, näytetään oletuksena normaalissa suoritustavassa olevat arviointikohteet (ja sama toisinpäin). Jos halutaan tarjota avoimen opiskelijoille samat arviointikohteet, luodaan niille vain omat suoritustavat avoimeen. Jos arviointikohteet halutaan pitää erillisenä, poistetaan normaalin suoritustapamatriisin arviointikohteet avoimen suoritustavoista.

Jos luodaan erilliset arviointikohteet, kannattaa ne nimetä arviointikohteet-välilehdellä tunnistettavasti. Toistaiseksi ei vielä ole muuta tapaa erottaa näitä toisistaan. Arviointikohteet ovat siinä järjestyksessä, missä ne on luotu niin, että uusin on ylimpänä (ellei järjestystä ole muutettu rajapintojen kautta CourseUnit.assessmentItemOrder). Avoimen matriisin kautta luodut arviointikohteet näkyvät myös normaalissa suoritustapamatriisissa (myös opintojaksoesitteessä palveluhenkilön ja opettajan käyttöliittymässä); ne kannattaa poistaa sieltä roikkumasta turhaan. HUOM. tässä havaittu bugi: poistettua arviointikohdetta ei saa enää palautettua (esim. jos normaalissa suoritustavassa on arviointikohde tentti ja sen poistaa avoimen suoritustapamatriisista, ei sitä saa enää haettua takaisin avoimen suoritustapaan).

Muokkaa avaa samanlaisen suoritustapojen hallintamatriisin kuin normaalissakin suoritustavassa muutamin poikkeuksin.

Arviointikohteen lisäämisen modaali on uudistettu ja samalla on lisätty mahdollisuus nimetä arviointikohde; oletuksena nimenä on sen tyyppi.

Kolmen pisteen valikkojen sijaan suoritustapa ja/tai arviointikohde voidaan poistaa roskis-ikonista eikä matriisissa voi vielä siirrellä arviointikohteita ylös tai alas. Lisäksi suoritustavoille annettavat tiedot eroavat jonkin verran. Avoimen suoritustavalle voi antaa esitiedot, kuvauksen sekä arviointiperusteet. Avoimen suoritustavan arviointikohteiden suoritustapoja ei voi asettaa valinnaisiksi vaan opiskelijan tulee suorittaa aina kaikki arviointikohteet.  Myös avoimen suoritustavan arviointi voidaan merkitä automaattisesti tai manuaalisesti arvioitavaksi.

Toistaiseksi automaattinen arviointi toimii ainoastaan normaalin suoritustapamatriisin suoritustavoilla, ei avoimen suoritustavoissa.
Arviointikohteisiin voi liittää toteutuksia muista opintojaksoista (tai saman opintojakson eri arviointikohteista) kuten normaaliinkin suoritustapaan (liitä toteutuksia). 

Nämä toteutukset tulevat luotaviin tuotepaketteihin tarjolle.

Toteutuksen voi irrottaa arviointikohteesta (irrota toteutus), jos se ei ole viimeinen arviointikohde, johon toteutus on liitetty. Toteutuksen pitää aina olla kiinni vähintään yhdessä arviointikohteessa.

Avoimen yliopiston suoritustavan voi luoda ja sitä muokata myös silloin kun opintojakso on hyväksytty.

Kannattaa huomata, että kun avoimen suoritustavat avaa muokkaustilaan, ja klikkaa lisää uusi suoritustapa, näytetään oletuksena normaalissa suoritustavassa olevat arviointikohteet (ja sama toisinpäin). Jos halutaan tarjota avoimen opiskelijoille samat arviointikohteet, luodaan niille vain omat suoritustavat avoimeen. Jos arviointikohteet halutaan pitää erillisenä, poistetaan normaalin suoritustapamatriisin arviointikohteet avoimen suoritustavoista.

Jos luodaan erilliset arviointikohteet, kannattaa ne nimetä arviointikohteet-välilehdellä tunnistettavasti. Toistaiseksi ei vielä ole muuta tapaa erottaa näitä toisistaan. Arviointikohteet ovat siinä järjestyksessä, missä ne on luotu niin, että uusin on ylimpänä (ellei järjestystä ole muutettu rajapintojen kautta CourseUnit.assessmentItemOrder). Avoimen matriisin kautta luodut arviointikohteet näkyvät myös normaalissa suoritustapamatriisissa (myös opintojaksoesitteessä palveluhenkilön ja opettajan käyttöliittymässä); ne kannattaa poistaa sieltä roikkumasta turhaan. HUOM. tässä havaittu bugi: poistettua arviointikohdetta ei saa enää palautettua (esim. jos normaalissa suoritustavassa on arviointikohde tentti ja sen poistaa avoimen suoritustapamatriisista, ei sitä saa enää haettua takaisin avoimen suoritustapaan).

Jos opintojakson normaalissa suoritustavassa on arviointikohteita, niin kun avoimen yliopiston tarjontaan luodaan uusi suoritustapa, näytetään myös normaalin suoritustavan arviointikohteet. Jos kyseessä ei ole integroitu opetus, voidaan ne jättää valitsematta avoimen opintojakson suoritustapoihin.

Avoimen suoritustapojen arviointikohteita hallitaan samalla välilehdellä (arviointikohteet) kuin normaalin suoritustavan kautta luotujen. Avoimen arviointikohteet ovat oletuksena luonnoksia ja ne voi hyväksyä arviointikohteissa.

Kun suoritustapaan on luotu tuotepaketteja, ei ko. suoritustapaa enää voi muokata. Joten suoritustavan tietojen pitää olla kunnossa siinä vaiheessa, kun tuotepaketit luodaan! Tämä siitä syystä, että suoritustavalta periytyy suoritettavat arviointikohteet, esitiedot ja arviointiperusteet tuotepaketille ja ei olisi syytä syntyä sellaista tilannetta, että opiskelijat ovat ostaneet tuotepaketteja tietyillä tiedoilla ja sitten ostetun tuotteen tiedot muuttuvat.

Avoimen yliopiston tuotepaketit

Avoimen opiskelija ostaa Sisussa tuotepaketin, joka on yksi opintojakson suoritustapa. Tuotepaketti antaa suoritusoikeuden suoritustavan opetukseen. Tuotepaketille annetaan suoritusaika ja siinä voidaan rajata myös kuinka monta kertaa opiskelija voi ilmoittautua opetukseen ja/tai mitkä opetukset hän voi suorittaa. Opiskelija voi ennen maksamista laittaa ostoskoriin useamman opintojakson suoritustavan eli tuotepaketin. Näin opiskelija voi kerralla ostaa esim. jonkun opintokokonaisuuden kaikkien opintojaksojen opetuksen.

Hallintohenkilön käyttöliittymässä oletuksena tuotepakettien nimet ovat suoritustapoja ("suoritustapa 1" jne), mutta nimeä voi muuttaa. Tuotepaketti = opintojakson suoritustapa, jonka opiskelija ostaa ja jolla hän saa koko opintojakson osaamisen.

Tuotepaketti

Opintojakson välilehdellä opintojakso avoimessa yliopistossa on haitari avoimen tarjonnan tuotepaketeille avoimen yliopiston opiskelijoille tarjottavat tuotepaketit. Haitarissa hallinnoidaan opetusta, joka avoimen opiskelijalle tarjotaan.

Perustiedot

Tuotepaketin luominen

Tuotepaketin luomisen toimintoon pääsee luo tuotepaketti -napista.

Tuotepaketit luodaan suoritustavoittain, joten ensimmäisessä vaiheessa (suoritustavan valinta) valitaan suoritustapa.  

Tuotepaketin asetuksissa annetaan tuotepaketin tiedot. Tuotepaketille alustetaan nimeksi suoritustavan nimi ja hinnaksi 15 € x opintopisteet; tietoja voi muuttaa. Tuotepaketille on pakko antaa nimi (max. 255 merkkiä), hinta, myyntiaika, suoritusoikeuden kesto ja kuvaus. Myyntiajoissa oletuskellonajat ovat alkaa klo 00.00 ja loppuu klo 23.59 (näytetään, kun päivämäärä lisätään). Tuotepaketin laajuutta tai valittua suoritustapaa ei voi muokata.

Tuotepaketin tietoihin on lisätty tuotekoodi. Tuotekoodeja tullaan myöhemmin hallinnoimaan pääkäyttäjän käyttöliittymässä, mutta vielä se ei ole mahdollista, joten toistaiseksi tuotekoodia ei voi antaa, ellei niitä ole rajapintojen kautta tuotu (OpenUniversityProductCode.code). Tuotepaketin julkaisemista varten tuotepaketilla pitää olla tuotekoodi, luonnoksessa tieto ei ole pakollinen.

Ceepos

Tuotekoodit pitää viedä rajapinnalla Sisuun, jotta tuotepakettiin voi liittää tuotekoodin ja sen voi julkaista. 

Tuotepaketille määriteltyjen tuotekoodien tulee olla lisäksi oikean muotoisia, jotta Ceepoksen testiympäristö hyväksyy ne ja tuotepaketin ostamista voidaan testata. Ceepoksen testiympäristö hyväksyy seuraavat tuotekoodit:  

 • demo_001 
 • demo_002 
 • demo_003 
 • demo_004 
 • demo_005 

Tuotekoodin voi asettaa tuotepaketille Sisussa tuotepaketin muokkausnäkymässä. Ilman tuotekoodia pakettia ei voi julkaista. Jos tuotekoodi ei ole oikean muotoinen, ei maksua voida puolestaan testata. Ceepos-demokoodeja käytetään tässä vaiheessa kaikkien korkeakoulujen testauksessa siitä huolimatta, onko korkeakoululla käytössä Ceepos tai jokin muu maksurajapinta. Kun ominaisuus otetaan tuotantokäyttöön, voidaan korkeakoulun omat tuotekoodit määritellä maksujärjestelmän kautta. 


Tuotepaketille voi antaa luokittelutekijöitä. Ks. tarkemmin luokittelutekijöiden lisääminen: Korkeakoulukohtaiset koodistot (vaatii kirjautumisen).

Tuotepaketilla tulee olla kuvaus samoilla kielillä kuin sillä on nimi. Oletuksena kuvaus on sama kuin suoritustavalla, mutta kuvausta voi muokata. Tuotepaketin kuvaus ei muuta suoritustavan kuvausta, vaan ne ovat erillisiä. Kuvaustekstiä voidaan muotoilla maalaamalla se ja valitsemalla haluttu muotoilu (otsikko, luettelo, boldaus yms.).

Myyntiajoissa oletuskellonajat ovat alkaa klo 00.00 ja loppuu klo 23.59 (näytetään, kun päivämäärä lisätään). Myyntiajan voi toistaiseksi laittaa suoritusaikaa myöhemmäksi, tämä korjataan myöhemmin.

Myyntiajan asettaminen muuttaa alempana kohdassa arviointikohteista tarjottavien toteutusten asetukset näytettäviä toteutuksia niin, että näytetään vain ne toteutukset, jotka alkavat myyntiajan alkamispäivänä tai myöhemmin eikä niiden voimassaoloaika ole menneisyydessä. 

Lisäksi tuotepaketille valitaan se koulutus, johon opiskelijalle syntyy opiskeluoikeus tuotepaketin ostamisen yhteydessä sekä syntyvän opiskeluoikeuden organisaatio. Koulutukseen voidaan valita vain koulutuksia, joiden tyyppi on avoimen yliopiston opinnot (educationType=non-degree:open-university). Organisaatioksi voidaan valita ainoastaan yliopiston asetuksissa avoimen yliopistolle määritetty organisaatio (UniversitySettings.openUniversitySettings → enrolmentOrganisationIds). Jos asetuksissa on määritelty vain yksi organisaatio avoimelle, on se valittuna. Jos organisaatioita on useampi, valitaan ne alasvetovalikosta.

Suoritusoikeuden kesto tulee uudelle avoimen opiskelijalle opiskeluoikeuden voimassaoloajaksi. Jos opiskelijalla on jo opiskeluoikeus muun tuotepaketin kautta, opiskeluoikeuden kesto laajennetaan tarvittaessa kattamaan uuden tuotepaketin suoritusoikeuden kesto.

Arviointikohteista tarjottavien toteutusten asetukset

Tuotepaketin asetuksissa määritellään arviointikohteittain asetukset toteutuksille (arviointikohteista tarjottavien toteutusten asetukset). Kukin arviointikohde on omassa haitarielementissään.

Ilmoittautumiskertojen rajauksessa määritellään, kuinka monta kertaa opiskelija voi ilmoittautua toteutuksille: voiko ilmoittautua rajattomasti arviointikohteiden toteutuksiin (ei rajauksia) vai rajoitetaanko ilmoittautumiskertoja (ilmoittautumiskertojen määrä rajattu). Oletuksena valittuna on ei rajauksia. Ostokerta lasketaan yhdeksi ilmoittautumiskerraksi. Tämä toiminto on oston jälkeiselle ajalle, jos halutaan sallia se, että opiskelija voi vaihtaa toteutusta tai ilmoittautua rästitenttiin/uusintaan.

(warning) Opiskeluoikeuksissa ilmoittautumisrajoitusta ei voi vielä muokata. 

Molemmissa tavoissa opiskelijan suoritusoikeuden tulee osua toteutuksen voimassaoloajalle (yksikin päivä riittää).

Tarjottavien toteutusten rajauksessa valitaan ne toteutukset, joita avoimen opiskelijalla on oikeus suorittaa (valittavissa on vain toteutuksia, joiden käynnissäoloaika osuu suoritusoikeuden kestoon samalla ops-kaudella; tämän ulkopuolella ovat arviointikohteen toteutukset näytetään, mikäli ne ovat käynnissä myyntiajan alkamispäivänä tai myöhemmin eikä niiden voimassaoloaika ole menneisyydessä; mutta suoritusoikeuden ulkopuolella olevia toteutuksia ei voi valita):

1.Opiskelija saa suoritusoikeuden kaikkiin arviointikohteen toteutuksiin, jotka ovat käynnissä suoritusoikeuden aikana

Opiskelija saa suoritusoikeuden kaikkiin arviointikohteen toteutuksiin, jotka ovat käynnissä suoritusoikeuden aikana antaa opiskelijalle oikeuden ilmoittautua kaikkiin arviointikohteen toteutuksiin niin kauan kuin opiskelijan suoritusoikeus on voimassa. Jos tuotepakettiin tulee myöhemmin lisää toteutuksia, tulevat ne automaattisesti tuotepakettiin valituksi.

Kun valitaan opiskelija saa suoritusoikeuden kaikkiin arviointikohteen toteutuksiin, jotka ovat käynnissä suoritusoikeuden aikana, valitsee Sisu kaikki alla luetellut toteutukset (disabloi niiden erillisen valinnan), jotka ovat suoritusaikana.

Asetettu myyntiaika rajaa näytettäviä toteutuksia niin, että listassa näytetään kaikki ne toteutukset, jotka alkavat myyntiajan alkamispäivänä tai myöhemmin (ei kuitenkaan menneisyydessä alkavia, jos myyntiaika asetetaan alkamaan menneisyydessä). Opiskelija voi ostaa tuotepaketin vain myyntiajan ollessa käynnissä. Myyntiaika voi olla eri kuin myyntiaikana tarjottavien toteutusten ilmoittautumisaika; avoimen ostoputkessa toteutuksen ilmoittautumisajalla ei ole merkitystä.

Asetettu suoritusoikeuden kesto merkitsee ruksilla ne toteutukset, jotka voidaan asettaa myyntiaikana tarjolle. Pilleritoiminnosta valitaan ne toteutukset, joista opiskelija voi ostaa paikan myyntiaikana (tarjolla myyntiaikana); myyntiaikana tarjolle voi asettaa vain toteutuksia, jotka ovat käynnissä suoritusaikana. Otsikkorivin pilleristä voidaan myös asettaa kaikki kerralla tarjolle myyntiaikana. Jos tuotepakettiin tulee myöhemmin lisää toteutuksia, jotka halutaan asettaa myyntiaikana tarjolle, valitaan ne automaattisesti. pitää ne käydä asettamassa käsin jälkikäteen (ts. otsikkotason pillerin valinta ei valitse myös tulevia toteutuksia, vaan vain ne, jotka kyseisellä ajanhetkellä on jo olemassa ja valittavissa).

Julkaistussa toteutuksessa tulee olla vähintään yksi julkaistu toteutus tarjolla myyntiaikana. Kun opiskelija ostaa tuotepakettia, valitsee hän siltä yhden toteutuksen, josta varaa opetuspaikan.


Pop-overin ohjeteksti:

Tallennettuna:


2. Toteutusten valinta manuaalisesti

Vaihtoehtoisesti voidaan rajata ilmoittautumiset vain nyt tiedossa oleviin toteutuksiin tai osaan niistä. Valittavissa on vain toteutuksia, joiden käynnissäoloaika osuu suoritusoikeuden kestoon; tämän ulkopuolella ovat arviointikohteen toteutukset näytetään, mikäli ne ovat käynnissä myyntiajan alkamispäivänä tai myöhemmin eikä niiden voimassaoloaika ole menneisyydessä; mutta suoritusoikeuden ulkopuolella olevia toteutuksia ei voi valita.

Pilleritoiminnosta valitaan ne toteutukset, joista opiskelija voi ostaa paikan myyntiaikana (tarjolla myyntiaikana); myyntiaikana tarjolle voi asettaa vain toteutuksia, jotka ovat käynnissä suoritusaikana. Pilleristä voidaan asettaa yksittäisiä toteutuksia tarjolle myyntiaikana. Otsikkorivin pilleristä (toteutus) voidaan myös asettaa kaikki kerralla tarjolle myyntiaikana. Jos tuotepakettiin tulee myöhemmin lisää toteutuksia, jotka halutaan asettaa myyntiaikana tarjolle, pitää ne käydä asettamassa käsin jälkikäteen (ts. otsikkotason pillerin valinta ei valitse myös tulevia toteutuksia, vaan vain ne, jotka kyseisellä ajanhetkellä on jo olemassa ja valittavissa).

Julkaistussa toteutuksessa tulee olla vähintään yksi toteutus tarjolla myyntiaikana. Kun opiskelija ostaa tuotepakettia, valitsee hän siltä yhden toteutuksen, josta varaa opetuspaikan. Muita hän voi ostaa sen jälkeen, kun tuotepaketti on ostettu.

Tuotepaketin luomisessa ei ole pakko valita toteutuksia. Toteutuksia voidaan lisätä tuotepaketin muokkaamisessa.

Tallennettuna:


Vahvistus

Vahvistuksessa tarkistetaan tuotepaketille annetut tiedot. 

Luotu tuotepaketti on luonnoksena.

Kun tuotepaketteja tarkastellaan välilehdellä opintojakso avoimessa yliopistossa, näytetään ne järjestyksessä ensisijaisesti myyntiajan alkamispäivän, toissijaisesti voimassaoloajan alkamispäivän ja kolmanneksi nimen mukaan.

Tuotepaketin muokkaaminen

Tuotepakettilistan järjestys on vielä sekaisin, korjataan aikajärjestykseen myöhemmin.

Tuotepaketin tiedot voi avata klikkaamalla tuotepaketin nimeä. Luonnostilaisen tuotepaketin kaikkia muita tietoja voi muokata paitsi esitietoja ja arviointiperusteita. Muutokset eivät vaikuta suoritustavan tietoihin; esim. kuvauksen muokkaaminen muokkaa vain ko. tuotepaketin kuvausta.

Tuotepaketin otsikossa näytetään badgeissa sen tila ja jos sen myyntiaika on käynnissä.

Myös tarjottavissa toteutuksissa näytetään bagde tilasta ja myyntiajasta. Toteutuksista näytetään tallennetussa tilassa kaikki suoritusaikana (mutta samalla ops-kaudella) olevat toteutukset niiden tilasta riippumatta (myös perutut ja arkistoidut).

Tuotepaketin tiedoissa näytetään sekä suoritustavalta periytyvät tiedot (esitiedot ja arviointiperusteet) että tuotepaketille annetut tiedot.

Tuotepaketin julkaisu

Tuotepaketin voi julkaista sen sivulta.

Julkaistua tuotepakettia voi muokata rajoitetusti. Julkaistun tuotepaketin muokkaukset eivät vaikuta jo ostettuihin tuotepaketteihin; muutokset pitää tarvittaessa tehdä käsin opiskelijoiden suoritusoikeuksiin.

Tuotepaketin suoritusajaksi ei voi muuttaa sellaista aikaa, jolloin sillä ei ole tarjolla yhtään toteutusta. Kuvan tilanteessa suoritusajan alkupäiväksi muutettiin 1.8.2021.

Lisäksi vähintään yhden toteutuksen pitää olla tarjolla myyntiaikana.

Jos tuotepaketti on julkaistu, ei sen myyntiajan alkamisaikaa voi muokata, mutta päättymispäivää voi.

Myyntiajan alkamispäivää voi muokata, jos palauttaa tuotepaketin luonnokseksi. Jos kuitenkin myyntiaika on jo alkanut, ei tuotepakettia enää voi palauttaa luonnokseksi. Jos tilanne on se, että ei haluta enää myydä kyseistä tuotepakettia, pitää se perua tai asettaa myyntiaika päättymään menneisyydessä. Julkaistun tuotepaketin voi perua massatoimintona, ks. alempana. 

Tuotepaketin tiedoissa näytetään montako tuotepakettia on myyty:

Tuotepaketin peruminen

Julkaistun tuotepaketin voi perua. Luonnoksia, peruttuja ja poistettuja ei voi perua. Kun tuotepaketti perutaan sen tiedoista, näytetään varoitus siitä, että peruttua tuotepakettia ei voi enää palauttaa myyntiin eikä se enää näy opiskelijoille avoimen tarjonnassa.

(warning) Huom. jos tuotepakettia on ostettu, pitää suoritusoikeudet ja ilmoittautumiset pitää perua manuaalisesti.

Tuotepaketin perumiseen tarvitaan käyttöoikeus opiskeluoikeuksien muokkaamiseen (tekninen käyttöoikeus: opiskeluoikeuksien muokkaus tai käyttöoikeusrooli opiskeluoikeuksien käsittelijä). Ko. oikeus tarvitaan, vaikka tuotepakettia ei olisi vielä ostettu.

Näytettävät toteutukset

Kun tuotepakettia luodaan, näytetään arviointikohteiden toteutukset seuraavalla logiikalla:

Toteutus on

 • käynnissä myyntiajan alkamispäivänä tai myöhemmin
 • tila:
  • luonnos
  • julkaistu

Kun tuotepakettia muokataan, näytetään arviointikohteiden toteutukset seuraavalla logiikalla:

Toteutus on

 • käynnissä myyntiajan alkamispäivänä tai myöhemmin
  • myös menneisyydessä päättyneet toteutukset, jos osuvat myyntiajalle
  • sellaisia toteutuksia ei näytetä, jotka ovat päättyneet ennen myyntiajan alkamista
 • Niitä toteutuksia, jotka eivät osu suoritusajalle, ei voi valita (valinta on disabloitu)
 • tila:
  • luonnos
  • julkaistu
  • arkistoidut
  • poistetut

Kun tuotepakettia tarkastellaan välilehdellä opintojakso avoimessa yliopistossa, näytetään toteutuksia seuraavalla logiikalla (huom. tarkasteluhetki ei vaikuta siihen, mitä toteutuksia näytetään).

 • tila:
  • luonnos
  • julkaistu
 • toteutus on (ollut) käynnissä suoritusoikeuden voimassaoloaikana
 • toteutus on valittu tuotepakettiin
 • myyntiaikana tarjolla olevissa on badge tarjolla myyntiaikana

Kun tuotepakettia tarkastellaan sen omalla sivulla, näytetään seuraavalla logiikalla (huom. tarkasteluhetki ei vaikuta siihen, mitä toteutuksia näytetään).

 • tila:
  • luonnos
  • julkaistu
  • peruttu
  • arkistoitu
  • poistettu
 • toteutus on (ollut) käynnissä suoritusoikeuden voimassaoloaikana
 • toteutus on valittu tuotepakettiin
 • myyntiaikana tarjolla olevissa on badge tarjolla myyntiaikana

Kun tuotepakettia tarkastellaan sen muokkaustilassa, näytetään seuraavalla logiikalla (huom. tarkasteluhetki ei vaikuta siihen, mitä toteutuksia näytetään).

 • tila:
  • luonnos
  • julkaistu
  • peruttu
  • arkistoitu
  • poistettu
 • toteutus on (ollut) käynnissä suoritusoikeuden voimassaoloaikana
 • toteutus on valittu tuotepakettiin
 • myyntiaikana tarjolla olevissa on badge tarjolla myyntiaikana
 • toteutukset ovat aikajärjestyksessä

Jos valitaan opiskelija saa suoritusoikeuden kaikkiin arviointikohteen toteutuksiin, jotka ovat käynnissä suoritusoikeuden aikana, valitsee Sisu kaikki suoritusoikeuden voimassa olevat toteutukset eikä yksittäisiä valintoja voi tehdä. Nämä valitut voidaan asettaa tarjolle myyntiaikana.

Jos ei valita opiskelija saa suoritusoikeuden kaikkiin arviointikohteen toteutuksiin, jotka ovat käynnissä suoritusoikeuden aikana, voidaan toteutukset valita yksitellen. Tällöinkin voidaan valita vain ne toteutukset, jotka ovat käynnissä suoritusoikeuden aikana. Vain valitut toteutukset voi asettaa tarjolle myyntiaikana.

Julkaistussa tuotepaketissa pitää olla vähintään yksi julkaistu toteutus, joka on asetettu tarjolle myyntiaikana ja joka on käynnissä suoritusoikeuden voimassaoloaikana.

Arviointikohteen versiolla ei ole merkitystä.

HUOM. muuttamalla jälkikäteen toteutusten voimassaoloaikaa, on mahdollista saada aikaan tilanne, jossa julkaistulla tuotepaketilla ei myyntiaikana ole tarjolla toteutusta, jonka voisi suorittaa. Tällainen tilanne voi syntyä, jos toteutuksen voimassaoloaikaa muokataan tuotepaketin luomisen jälkeen ennen myyntiaikaa olevaksi. Tällöin toteutus näytetään edelleen tuotepaketissa ja se on ruksittuna, kun muokkaustila avataan. Jos valinnan ottaa pois ja tilanteen tallentaa, häviää ko. toteutus tuotepaketin validaation mukaisesti (ei näytetä toteutuksia, jotka ovat käynnissä ennen myyntiaikaa). Tuotepaketin muokkaamisessa tilannetta ei voi saada aikaiseksi, koska siinä ei näytetä toteutuksia, jotka ovat päättyneet ennen myyntiajan alkamista. Jos toteutuksen voimassaoloaika muutetaan sellaiseksi, että se ei osu (enää) tuotepaketin kestoon (ja päättyy ennen myyntiajan alkamista), ei toteutusta näytetä tuotepaketissa ollenkaan.

Paikkamäärä

https://confluence.funidata.fi/x/77WDAw

Suoritusoikeudet

Välilehdellä suoritusoikeudet näytetään tuotepaketin ostaneet henkilöt (nimi), opiskelijanumero, suoritusoikeuden kesto ja suoritusoikeuden tilat. Tietoja voi sortata kaikkien sarakkeiden mukaan. Jos suoritusoikeuksia haluaa muokata, täytyy se tehdä opiskelijan tiedoissa.

Ostettu tuotepaketti ja ostaja tulevat tänne näkyviin sen jälkeen kun ostaja on vahvistanut ilmoittautumisen kirjautumalla Sisuun.

Tuotepaketin massatoiminnot

Massana voi julkaista tuotepaketteja, poistaa luonnoksia, palauttaa julkaistuja luonnoksiksi sekä perua julkaistuja.

Julkaiseminen massana tapahtuu toiminnosta julkaise valitut, muut toiminnot löytyvät kolmen pisteet valikosta.

Toiminnosta aukeaa modaali, jossa näytetään oletuksena auki olevalla välilehdellä, kuinka monelle tuotepaketille toiminto onnistuu ja toisella välilehdellä, kuinka monelle se ei onnistu (ei ole mahdollista).

Samat massatoiminnot voi tehdä myös avoimen tarjonnan kautta.

Tuotepakettien poistaminen

Vain luonnostilaisia tuotepaketteja voi poistaa.

Tuotepakettien julkaiseminen

Tuotepaketit voi julkaista useampi kerralla (julkaise valitut).

Jos tuotepaketin tiedot ovat puutteelliset, sitä ei voi julkaista. Sellaista tuotepakettia ei voi julkaista, jonka arviointikohteilla ei ole nyt tai tulevaisuudessa käynnissä olevaa, julkaistua toteutusta tai yksikään näistä toteutuksista ei ole myyntiaikana tarjolla. Kun opiskelija ostaa tuotepaketin, pitää hänen saada vahvistettu paikka ainakin yhdeltä toteutukselta.

Myöskään jo julkaistua tai peruttua tuotepakettia ei voi julkaista.

Julkaistun tuotepaketin palauttaminen luonnokseksi

Vain sellaisia tuotepaketteja voi palauttaa luonnokseksi, joiden myyntiaika ei ole alkanut. Jos myyntiaika on jo alkanut, on joku saattanut jo ostaa tuotepaketin eikä sitä sen takia voi vetää pois myynnistä. Myöskään sellaisia tuotepaketteja ei voi palauttaa luonnokseksi, joiden myyntiaika on päättynyt tai jotka ovat peruttuja. Peruttua tuotepakettia ei voi enää palauttaa luonnokseksi tai julkaistuksi.

Tuotepaketin peruminen

Julkaistun tuotepaketin voi perua. Luonnoksia, peruttuja ja poistettuja ei voi perua.

Tuotepaketin perumiseen tarvitaan käyttöoikeus opiskeluoikeuksien muokkaamiseen (tekninen käyttöoikeus: opiskeluoikeuksien muokkaus tai käyttöoikeusrooli opiskeluoikeuksien käsittelijä). Ko. oikeus tarvitaan, vaikka tuotepakettia ei olisi vielä ostettu.

(warning) Huom. jos tuotepakettia on ostettu, pitää suoritusoikeudet ja ilmoittautumiset pitää perua manuaalisesti.


Toteutukset

Avoimen tuotepakettien toteutukset luodaan kuten normaalit toteutukset.

Normaaleja ja avoimen opetuksen toteutuksia ei vielä erotella käyttöliittymässä mitenkään, joten kannattaa nimetä avoimessa tarjottavat arviointikohteet ja toteutukset niin, että ne erottuvat muista.

Avoimen tarjonta

Opetuksessa on avoimen tuotepaketeille oma välilehtensä avoimen tarjonta. Tuotepaketteja voi hakea rajaustekijöillä koulutus, myyntiajankohta, organisaatio ja tila. Hakusana hakee sekä opintojakson että tuotepaketin nimellä ja myös opintojakson koodilla voi hakea. Oletuksena sivulla on päällä rajaustekijä tila: julkaistu.  Organisaatioiden perusteella haetaan uudistuneesta järjestäjävalikosta, ks. tarkemmin Opintojaksojen haku ja muistilista#Järjestäjä(uusittu).

Tuotepaketin tietoja pääsee muokkaamaan klikkaamalla sen nimeä, ks. ylempänä tuotepakettien muokkaaminen.

Avoimen tarjonnassa onnistuvat samat massatoiminnot kuin tuotepakettien tiedoissa. Massatoiminnot löytyvät kolmen pisteen valikosta, ks. ylempänä massatoiminnot.


Avoimen koulutus ja opiskeluoikeudet

Koulutus

Avoimen opiskelijoita varten luodaan koulutuksia, joiden tyyppi on avoimen yliopiston koulutus.

Koulutuksella kannattaa olla vain yksi kouluttautumismahdollisuus, sillä tuotepaketille ei voi valita kouluttautumismahdollisuutta ja opiskeluoikeuden syntymisessä valittaisiin käytännössä satunnainen kouluttautumismahdollisuus opiskeluoikeuteen.

Koulutuksille kannattaa luoda rakenteeseen koulutuspolku, jossa on yksi yleispätevä opintokokonaisuus, vaikka sillä ei toistaiseksi olekaan samanlaista merkitystä opiskeluoikeuteen ja opintosuunnitelmaan kuin tutkintokoulutusten opiskelijoille, ks. tarvittaessa Koulutukset-ohje#Uudenkoulutuksenluominen. Koulutukseen ei siis kannata luoda rakennetta, jossa on valittavia, täsmällisiä opintokokonaisuuksia, jotka vahvistetaan opiskelijan opiskeluoikeuteen (vrt. Opiskeluoikeuksien ohje#Koulutuksenrakenteessajaopiskeluoikeudenkoulutuspolussa), koska (warning) tällä hetkellä avoimen koulutusten opiskelijoiden opiskeluoikeuksissa ei ole näkymää koulutuksen rakenteeseen (koulutuspolkua) kuten muun tyyppisillä opiskeluoikeuksilla, eikä niihin siten voida vahvistaa mitään opintokokonaisuutta hallintohenkilön käyttöliittymässä. Opiskelija näkee suunnitelmassaan kaikki koulutuksen rakenteessa olevat opintokokonaisuudet (jos useita) ja voi niistä myös opiskeluoikeuteen vahvistaa yhden. Mutta koska hallintohenkilön käyttöliittymässä ei ole ollenkaan koulutuspolkua avoimen opiskeluoikeudessa, ei hallintohenkilön käyttöliittymässä voi muokata valintoja.  Kun opiskeluoikeus syntyy, niin vahvistetaan samalla koulutuspolku. Jos koulutuspolussa on useita opintokokonaisuuksia, vahvistetaan opiskeluoikeuteen niistä satunnaisesti yksi, kun opiskeluoikeus syntyy. Opiskelija voi suunnitelman kautta vaihtaa valintaa; toiminnallisuus on sama kuin tutkintoon johtavissa opiskeluoikeuksissa eli opiskelija valitsee haluamansa opintokokonaisuuden suunnitelmaan, avaa ko. opintokokonaisuuden valinta-avustimeen ja vahvistaa sen opiskeluoikeuteensa. Vahvistusmodaaliin pääsee näytä-painikkeesta tai kolmen pisteen valikosta näytä koulutuspolut Opintosuunnitelma ja opintojen ohjaus#Valintojenvahvistaminen.

Tämän takia koulutuspolkuun ei kannata rakentaa valintoja, koska ne ovat vain opiskelijan muokattavissa. 

Valinnat kannattaa rakentaa tämän yhden opintokokonaisuuden sisälle.

Opintokokonaisuuden sisällä voi olla esim. muita opintokokonaisuuksia tai ainakin vapaasti valittava opintojakso (ks. tarvittaessa Rakenne#Vapaastivalittavat), jotta avoimen opiskelija voi lisätä suunnitelmaansa ne opintojaksot, jotka on ostanut tai aikoo ostaa.

Avoimen koulutusten asetuksia:

Vaihtoehto 1:

 • Avoimen koulutus per koulutusala
  • opiskeluoikeudessa voi olla vain yksi koulutusala ja opiskeluoikeus luodaan opiskelijan ensimmäisen tuotepaketin oston yhteydessä
  • Virtaan jokainen opintojakson suoritus hajotetaan omaksi opiskeluoikeudekseen. Tällöin jokaisesta suorituksesta menee Virtaan sen koulutusala

 • Opiskelija saa suoritusoikeuden (enrolmentRight) opintojaksoon ja Sisussa saman koulutusalan opintojaksot suoritetaan yhdessä ja samassa opiskeluoikeudessa
  • vrt. jokaiselle opintojaksolle luodaan oma avoimen opiskeluoikeus ja opiskelijalle kertyy ajan saatossa monia samannimimisiä opiskeluoikeuksia
   • hankaloittaa tiedon hallintaa (esim. ilmoittautumisten opiskeluoikeudet, suoritusotteet, suunnitelmien luominen jne)
 • Avoimen koulutuksessa ei voi olla useita eri kouluttautumismahdollisuuksia

Vaihtoehto 2 (tämä on suositeltava tapa):

 • vaihtoehtoisesti voidaan myös tehdä yksi yleispätevä avoimen koulutus, jossa useampi koulutusala
 • Kun opiskelija ostaa tuotepaketin ja hänelle syntyy opiskeluoikeus, valikoituu koulutusalaksi satunnainen (voi muuttaa opiskeluoikeudessa per opiskelija)
 • Kun opiskelija suorittaa opintojakson, tarkentuu opiskeluoikeuden koulutusala suorituksen mukaisesti
 • Avoimen koulutuksessa ei voi olla useita eri kouluttautumismahdollisuuksia
 • Funidata suosittelee tätä tapaa, sillä Virtaraportointiin on suunniteltu parannuksia (koulutusala joko suoritus- tai tuotepakettikohtaiseksi)

Koulutukselle annettu organisaatio ei periydy oston kautta syntyneeseen opiskeluoikeuteen, vaan siellä on aina tuotepaketin organisaatio; tietojen on kuitenkin hyvä olla linjassa.

 • Tuotepakettiin  voidaan valita ainoastaan yliopiston asetuksissa avoimen yliopistolle määritetyistä organisaatioista (UniversitySettings.openUniversitySettings → enrolmentOrganisationIds)

Koulutukselle annettu rajauslaki ei periydy oston kautta syntyneeseen opiskeluoikeuteen, vaan siellä on aina lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista; tietojen on kuitenkin hyvä olla linjassa.

Koulutukselle annettu suoritusoikeuden tyyppi ei periydy oston kautta syntyneeseen opiskeluoikeudelle, vaan sinne tulee aina edellyttää erillisen suoritusoikeuden ostamista (enrolment_right_required); tietojen on kuitenkin hyvä olla linjassa. Avoimen opiskeluoikeuden suoritusoikeuden tyyppi ei näy käyttöliittymässä.

 • Tämä vaikuttaa ilmoittautumislaskentaan niin, että jos toteutuksella on perusvaatimuksena voimassaoleva opiskeluoikeus / suoritusoikeus opintojaksoon, ei opiskelija voi tulla valituksi toteutukseen, ellei hänellä ole voimassaolevaa suoritusoikeutta opintojaksoon. Tämä koskee uudelleenilmoittautumisia. Kun opiskelija ostaa tuotepaketin, luodaan hänelle ostossa valittuun toteutukseen vahvistettu ilmoittautuminen ja tähän ei vaikuta opiskeluoikeuden suoritusoikeuden tyyppi.

Ks. alla myös Avoimen opiskeluoikeuksien attribuutti.

Jos koulutuksen tietoja muuttaa (esim. koulutusalaa), eivät ne päivity jo ostettuihin suoritusoikeuksiin. Koulutuksen nimen muokkaaminen päivittyy.

Opiskeluoikeuden tiedot

Opiskeluoikeuden rajauslaki

Avoimen opintojen opiskeluoikeuksia varten on koodistossa oma ”rajauslaki” lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista.

Koulutukselle annettu rajauslaki ei periydy oston kautta syntyneeseen opiskeluoikeuteen, vaan siellä on aina lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista.

Arvo lisätään avoimen koulutuksille ja sitä voi käyttää myös muissa koulutuksissa, jossa opiskeluoikeuden voimassaoloaika riippuu siihen vahvistetuista opinnoista.

Tällä rajauslailla saa avoimen opiskeluoikeuksiin voimassaolon laskennan, joka perustuu opiskelijan ostamiin tuotepaketteihin ja niihin määriteltyihin opintojaksojen suoritusoikeuksiin ja niiden voimassaoloaikoihin. Muissa koulutuksissa opiskeluoikeuden voimassaolo lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opintojaksoista ja opintokokonaisuuksista.

Opiskeluoikeudelle ei voi asettaa ko. rajauslakia päälle, jos opiskeluoikeudessa ei ole vahvistettuja opintojaksoja (tai opintokokonaisuuksia), joilla on vähintään alkamispäivä.

Jos avoimen koulutuksella on käytössä ko. rajauslaki ja halutaan luoda opiskeluoikeus käsin, pitää opiskeluoikeudelle ensin valita joku muu rajauslaki (esim. ei automaattista laskentaa), sen jälkeen käsin lisätä opintojaksot (opiskeluoikeuteen vahvistetut opintojaksot) + vähintään alkamispäivä voimassaoloajalle. Tämän jälkeen rajauslaki voidaan vaihtaa lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista.

Virheilmoitus, jos opiskeluoikeudelle yritetään muuttaa rajauslaiksi lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista, mutta opiskeluoikeudessa ei yhtään opintoa, jolla olisi vähintään alkamispäivä:

Jos opiskeluoikeuteen on vahvistettu opintoja, joilla ei ole päättymispäivää, ei opiskeluoikeudellakaan ole päättymispäivää.

Opiskeluoikeudesta ei saa pois viimeistä vahvistettua opintoa, jos rajauslakina on lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista. Jos on kuitenkin tarve muuttaa opiskeluoikeuden kestoa opintojakson suoritusoikeuden voimassaolon kautta, täytyy ensin muuttaa opiskeluoikeuden rajauslaiksi esim. ei automaattista laskentaa, poistaa opinto opiskeluoikeudesta, lisätä se takaisin uudella voimassaoloajalla ja palauttaa rajauslaiksi lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista.

Avoimen opiskeluoikeuksien attribuutti

Avoimen opiskeluoikeuksille voi rajapinnassa antaa määreeksi StudyRight.basedOnEnrolmentRights:true, jolloin opiskeluoikeus esitetään uudessa, suoritusoikeuksiin perustuvassa näkymässä. Tämä määre on tarkoitettu avoimen opiskeluoikeuksiin, joissa opiskeluoikeuden kesto määrittyy ostettujen tuotepakettien perusteella. Oletusarvo on false, jolloin opiskeluoikeus näytetään kuten ennenkin. 

Kun opiskelija ostaa suoritusoikeuden → opiskeluoikeuden tuotepaketin kautta, syntyy hänelle opiskeluoikeus, jolla on käytössä tämä attribuutti.

Tietoa ei voi antaa tai muokata käyttöliittymässä.

Jos opiskeluoikeudella on tämä attribuutti, niin opiskeluoikeuden laskentasääntönä (käyttöliittymässä kenttä: rajauslaki) voi olla ainoastaan lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista (urn:code:study-right-expiration-rules:based-on-study-selections). Active-tilaisella opiskeluoikeudella pitää lisäksi olla opiskeluoikeuteen vahvistettuja opintoja, joista opiskeluoikeuden kesto voidaan laskea. Opinnoilla tulee olla vähintään alkamispäivä.

Opiskeluoikeuden uusi näkymä

Uuden formaatin mukaisia opiskeluoikeuksia syntyy, kun opiskelija ostaa tuotepaketin tai hallintohenkilö aktivoi vahvistuskoodilla opiskelijalle suoritusoikeuden (mikäli koulutuksen tiedot ovat edellä mainitut).

Kun opiskelija ostaa tuotepaketin, syntyy hänelle opiskeluoikeus tuotepaketin koulutukseen. Opiskeluoikeus alkaa sinä päivänä, kun opiskelija ostaa tuotepaketin tai päivänä, jolloin palveluhenkilö aktivoi suoritusoikeuden. Jos tuotepaketille annettu suoritusaika alkaa tulevaisuudessa, on tuotepaketin suoritusoikeuden keston alkamispäivä opiskeluoikeuden alkamispäivä. Suoritusoikeuden keston päättymispäivä on tuotepaketin suoritusoikeuden päättymispäivä. Jos opiskelija ostaa useamman tuotepaketin samaan koulutukseen, päättyy opiskeluoikeuden voimassaoloaika viimeisimmän tuotepaketin mukaan. Esim. opiskelija ostaa 15.1.2023 tuotepaketin 1, jonka suoritusaika on 1.1.2023-31.3.2023  ja tuotepaketin 2, jonka suoritusaika on 1.3.2023-31.7.2023, on opiskelijan opiskeluoikeuden kesto 15.1.-31.7.2023. Kun kaikki suoritusoikeudet ovat päättyneet, on opiskeluoikeus päättynyt; ks. tarkemmin alempana.

Jos opiskelija myöhemmin ostaa samaan koulutukseen uuden tuotepaketin, aktivoidaan sama opiskeluoikeus ostamispäivästä tai ko. tuotepaketin suoritusoikeuden alkamispäivästä (jos alkamispäivä on tulevaisuudessa). Opiskeluoikeuteen voi siis jäädä jäädä passiivinen ajanjakso; tilahistoriaa voi tarkastella opiskeluoikeuden tilassa (ks. tarvittaessa Opiskeluoikeuksien ohje#Opiskeluoikeudentila.

HUOM. avoimen opiskeluoikeuksien muutoshistoriaa ei vielä voi tarkastella, sillä avoimen opiskeluoikeuksilta puuttuu kolmen pisteen valikko, jossa toiminnallisuus on, ks. tarvittaessa Opiskeluoikeuksien ohje#Opiskeluoikeudenhistoriatiedot(muutosversiot)Opiskeluoikeudenhistoriatiedot(muutosversiot).

Ne opiskeluoikeudet, joiden koulutuksen tyyppi on avoimen opinnot, ovat otsikon avoimen yliopiston koulutus alla. Tähän ei vaikuta se, että onko em. attribuutti käytössä vai ei. Kuvassa kahdessa ylemmässä avoimen yliopiston koulutuksessa on attribuutti käytössä, kahdessa alemmassa ei.


Opiskeluoikeuden haitarissa on koulutuksen nimi, opiskeluoikeuden organisaatio, koulutusala ja niiden alla voimassaoloaika. Oikealla on  opiskeluoikeuden nykyinen tila. Näytä kaikki aiemmat opiskeluoikeuden tilat avaa opiskeluoikeuden tilahistorian. 


Perustiedoissa on koulutusala, organisaatio, myöntämispäivä, voimassaoloaika, rajauslaki ja koulutus ja sen versio ja version alkamispäivä.

Lisäksi näytetään opiskeluoikeudelle rajapinnan kautta annetut lisätiedot; lisätietoja ei voi käyttöliittymässä muokata. 

Myöntämispäivänä on ilmoittautumisen vahvistamisen päivä tai se päivä, kun hallintohenkilö aktivoi suoritusoikeuden vahvistuskoodilla.

Rajauslakina on lasketaan opiskeluoikeuteen vahvistetuista opinnoista. Huom. tähän ei vaikuta koulutukselle annettu rajauslaki.

Voimassaoloaika on ostettujen suoritusoikeuksien mukainen.

Näistä tiedoista muokata voi vain koulutusalaa.


Oikealla on opiskeluoikeuden nykyinen tila. Näytä kaikki aiemmat opiskeluoikeuden tilat avaa opiskeluoikeuden tilahistorian. Jos suoritusoikeuksien välissä on aikaväli, jolloin mikään suoritusoikeuksista ei ole aktiivinen, on opiskeluoikeuden tila tämän ajan passiivinen. Kun viimeinen suoritusoikeus päättyy, on opiskeluoikeuden tila päättynyt.

Opiskeluoikeudelle voi antaa luokittelutekijöitä; ks. tarvittaessa pääkäyttäjäohjeesta Korkeakoulukohtaiset koodistot#Luokittelutekijät (vaatii kirjautumisen).

Opintojaksojen suoritusoikeuksissa on ne opintojaksojen suoritusoikeudet, jotka opiskelija on ostanut, ks. Avoimen tarjonta opiskelijalle.

Suoritusoikeuksissa näytetään:

otsikkona ostetun opintojakson (tuotepaketin) koodi ja nimi + tila (aktiivinen tai peruttu)

 • opintojakson koodi (samalla myös linkki opintojakson perustiedot -välilehdelle)
 • laajuus
 • suoritusoikeuden kesto 
  • loppumispäivä periytyy tuotepaketilta
  • alkamispäivä on se päivä, jolloin opiskelija ostaa tuotepaketin tai tuotepaketin suoritusajan voimassaolon alkamispäivä, jos suoritusaika alkaa tulevaisuudessa
 • myönnetty tuotepaketin kautta: (linkki tuotepaketin tietoihin)
 • arviointikohteen nimi
 • tieto siitä, että opiskelija saa suoritusoikeuden kaikkiin arviointikohteen toteutuksiin, jotka on käynnissä suoritusoikeuden aikana + toteutukset listattuna / ne toteutukset listattuna, joihin suoritusoikeus on tuotepaketin tiedoissa rajattu

Toistaiseksi opiskeluoikeudessa ei näytetä ollenkaan koulutuspolkua. Siksi kannattaa rakentaa koulutus, jonka koulutuspolussa on vain yksi opintokokonaisuus, ks. yllä koulutus.

Ostoputkesta syntyvä opiskeluoikeus

Henkilö voi kirjautumattomana käyttäjänä ostaa tuotepaketin/tuotepaketteja. Tuotepaketin voi vahvistaa olemassaolevilla Sisu-tunnuksilla tai Suomi.fi-tunnuksilla. Suomi.fi-tunnistautumisessa luodaan Sisuun kokonaan uusi henkilö, jos samalla henkilötunnuksella tai eidasID:llä ei löydy Sisussa jo olevaa henkilöä. Jos Sisusta henkilö jo löytyy, luodaan henkilölle uusi opiskeluoikeus suoritusoikeuksineen tai päivitetään olemassaolevan opiskeluoikeuden tiedot, jos se on samaan koulutukseen.

Kun tuotepaketin maksu on onnistunut, niin varataan opiskelijalle paikka siitä toteutuksesta, jonka hän ostoputkessa valitsi; ks. Ilmoittautuminen.

Kun ostaja vahvistaa ilmoittautumisen, voi hän kirjautua Sisuun olemassa olevilla tunnuksilla. Ilmoittautumisen vahvistamisen yhteydessä liitetään tuotepaketti (Sisussa olemassaolevaan) henkilöön, joten opiskeluoikeuden ja siihen liittyvän suoritusoikeuden tiedot näytetään myös käyttöliittymässä.

Kun opiskeluoikeus syntyy, niin vahvistetaan samalla koulutuspolku.

(warning) Jos koulutuspolussa on useita opintokokonaisuuksia, vahvistetaan opiskeluoikeuteen niistä satunnaisesti yksi, eikä käyttäjä voi vaikuttaa siihen, mikä vahvistetaan. Tämä on tarkoitus korjata niin, että tällaiset ei-yksiselitteiset opiskeluoikeudet jatkossa vahvistetaan pääkäyttäjän tiedonsiirrossa (ks. Tiedonsiirto, vaatii kirjautumisen). Toistaiseksi opiskelija voi suunnitelman kautta vaihtaa valintaa; toiminnallisuus on sama kuin tutkintoon johtavissa opiskeluoikeuksissa Opintosuunnitelma ja opintojen ohjaus#Valintojenvahvistaminen.

Opiskeluoikeus syntyy tuotepaketin koulutukseen. Jos opiskelijalla on jo opiskeluoikeus kyseiseen koulutukseen, liitetään tuotepaketin kautta ostettu suoritusoikeus siihen ja päivitetään tarvittaessa opiskeluoikeuden tila ja voimassaolo. Suoritusoikeuden tila on aktiivinen ja opiskeluoikeuden tila riippuu suoritusoikeuden/suoritusoikeuksien voimassaoloajasta, ks. alla.

Jos on kaksi tuotepakettia, joilla on sama koulutus, mutta eri organisaatio, syntyy kaksi opiskeluoikeutta.

HUOM. bugi: jos opiskelija ostaa samalla ostokerralla tuotepaketteja, joilla on sama koulutus ja sama organisaatio, syntyy kaksi eri opiskeluoikeutta. Tämä korjataan myöhemmin. Toimii oikein silloin, jos opiskelija ostaa eri sessioissa nämä tuotepaketit eli silloin syntyy vain yksi opiskeluoikeus.

Ks. opiskelijan ostoputki tarkemmin  Avoimen tarjonta opiskelijalle.

Opiskeluoikeuden tila

Jos suoritusoikeuksia on useampia, katsotaan opiskeluoikeuden tila kaikista suoritusoikeuksista:

 • jos yhdenkään suoritusoikeuden voimassaolo ei ole käynnissä tarkasteluhetkellä eikä tulevaisuudessa (=kaikki suoritusoikeudet ovat päättyneet), on opiskeluoikeuden tila päättynyt
 • jos yksikään suoritusoikeus ei ole alkanut, on opiskeluoikeuden tila ei alkanut
  • samoin, jos opiskeluoikeus on ehtinyt syntyä, mutta siitä perutaan kaikki suoritusoikeudet
   • tällöin opiskeluoikeudella ei myöskään ole voimassaoloaikaa
 • jos suoritusoikeuksien kestojen välissä on aukko, on opiskeluoikeus tämän aikavälin passiivinen
  • suoritusoikeus 1 on voimassa 1.8.2019-31.7.2022
  • suoritusoikeus 2 on voimassa 1.8.2023-31.7.2025
   • opiskeluoikeus on passiivinen 1.8.2022-31.7.2023

Suoritusoikeuden tila

Kullakin suoritusoikeudella on tila. Suoritusoikeuden tiloja ovat ei-alkanut, aktiivinen, peruttu ja päättynyt. Nämä tilat heijastuvat opiskeluoikeuden tilaan, ks. yllä.

Suoritusoikeuden aktivointi

Kirjautumattomana käyttäjänä voi ostaa tuotepaketin ja vahvistus voidaan tehdä hallintohenkilön käyttöliittymässä.

Vahvistuskoodi on ostoskorin neljännessä vaiheessa ohjetekstissä:


Lisäksi vahvistuskoodi on ilmoittautumisen vahvistamisen ensimmäisessä vaiheessa vahvista ilmoittautuminen sivun urlissa.


Lisäksi linkin vahvistussivulle samalla sivulla kohdasta opinnot suorittaa toinen henkilö. Myöhemmin

Opiskelijan opiskeluoikeuksissa valitaan aktivoi suoritusoikeus ja annetaan urlista kopioitu koodi ja vahvistetaan.

Opiskelijalle syntyy opiskeluoikeus ja suoritusoikeus kuten ostoputken kautta ostettuna. Myös ilmoittautumisissa vahvistamattoman oston tilalle tulee opiskelijan nimi, kun suoritusoikeus vahvistetaan.

Yliopiston asetuksissa (OpenUniversitySettings) voidaan määritellä se, kuinka kauan vahvistuskoodi on voimassa; oletusarvo on yksi vuosi (cartActivationCodeValidityPeriod). Ajan on oltava vähintään yksi tunti.

Suoritusoikeuden voi aktivoida hallinnon käyttöliittymässä, vaikka vahvistuskoodin voimassaoloaika olisi päättynyt.

Jos opiskelijalle yritetään vahvistaa päällekkäistä suoritustapaa (suoritusoikeudet ovat päällekkäisiä, jos ne liittyvät samaan opiskeluoikeuteen, samaan opintojaksoon, molempien tila on aktiivinen, ja suoritusoikeuksien voimassaoloajat ovat (edes osittain) päällekkäisiä), ei vahvistaminen onnistu eikä siitä tule mitään virheilmoitusta.

Suoritusoikeuksien muokkaaminen

Opiskelijakohtaisesti voi muokata tuotepaketilta periytyvää suoritusaikaa sekä opiskelijalle tarjolla olevia toteutuksia. Muokkaus ei vaikuta tuotepaketin tietoihin.

Jokaisella suoritusoikeudella on kolmen pisteen valikko, jossa valitaan muokkaa suoritusoikeutta.

Ensin näytetään toteutukset, joihin opiskelijalla on suoritusoikeus. Valittavissa on toteutuksia, jotka osuvat suoritusoikeuden voimassaoloajalle. Toteutuksen keston ei tarvitse kokonaisuudessaan mahtua suoritusaikaan.

Suoritusoikeuden kestossa voi muokata tuotepaketilta periytyvää suoritusaikaa. Valittavissa olevien toteutusten lista päivittyy sitä mukaa, kun suoritusoikeuden kestoa muutetaan. 

Jos suoritusoikeuden kestoa muokkaa, vaikutta se myös opiskeluoikeuden voimassaoloon; suoritusoikeuden muokkaamisen jälkeen näkymä pitää päivittää, jotta myös opiskeluoikeuden voimassaolo päivittyy.

Suoritusoikeuksissa ilmoittautumisrajoitusta ei voi vielä muokata (vrt. tuotepaketin tiedoissa voi). Ilmoittautumisen rajauksella voidaan rajata sitä, kuinka monta kertaa tuotepaketin ostanut voi uudelleen ilmoittautua (vaihtaa toteutusta, ilmoittautua uusintatenttiin).

Suoritusoikeuksissa näytetään vain julkaistut toteutukset. 

Toteutusten tietoja pääsee tarkastelemaan linkistä, joka aukeaa eri välilehteen. 

Muutoksille on pakko antaa lisätiedot ja perustelut.


Kuten tuotepaketin asetuksissa, on mahdollista valita kaikki suoritusoikeuden voimassaoloaikana olevat toteutukset tarjolle valitsemalla opiskelija saa suoritusoikeuden kaikkiin arviointikohteen toteutuksiin, jotka ovat käynnissä suoritusoikeuden aikana. Valinta valitsee kaikki toteutukset ja disabloi yksittäisen valinnan. Jos tämä valinta on käytössä tuotepaketilla, näytetään siitä label käytössä tuotepaketilla. Tällöin yksittäisissä toteutuksissa ei ole erikseen labelia tarjolla tuotepaketissa. Toteutuksia voi myös valita tai poistaa valinta yksitellen.

Jos tuotepakettiin on manuaalisesti asetettu tarjolle toteutuksia (eikä valittu opiskelija saa suoritusoikeuden kaikkiin arviointikohteen toteutuksiin, jotka ovat käynnissä suoritusoikeuden aikana), on tuotepakettiin valituissa toteutuksissa label tarjolla tuotepaketissa.

Onnistuneesta tallennuksesta näytetään vihreä alert.

Kun muutokset tallennetaan, näytetään muokatussa suoritusoikeudessa huomautus opiskelijan suoritusoikeutta on muokattu. Linkistä näytä tarkemmat tiedot muokkauksista aukeaa modaali lisätiedot ja perustelut muutoksille.

Modaalissa näytetään muutosajankohta, muutoksen tekijän nimi sekä annetut lisätiedot ja perustelut. Modaalissa ei näytetä alkuperäisiä tietoja.

(warning) HUOM. jos suoritusoikeuksista poistetaan toteutus, jolle opiskelijalla on jo ilmoittautuminen, pitää ilmoittautuminen poistaa käsin. Sisu ei varoita olemassa olevasta ilmoittautumisesta erikseen. Myöskään se, jos opiskelijan suoritusoikeuksissa muutetaan toteutuksia, joihin opiskelija voi ilmoittautua, ei vaikuta olemassa oleviin ilmoittautumisiin. Myös jos opiskelijan suoritusoikeuden voimassa oloa muokataan niin, että opiskelijan opiskeluoikeuden voimassaoloaika muuttuu, täytyy hyväksytyt ilmoittautumiset poistaa tai keskeyttää manuaalisesti.

Jos opiskelijan suoritusoikeus on peruttu, ei suoritusoikeuksia voi muokata.

Suoritusoikeuden peruminen

Opiskelijan suoritusoikeuksia voidaan perua esimierkiksi siinä tilanteessa, että opetusta ei järjestetäkään. Rahojen palauttamisen prosessia ei ole toteutettu Sisuun.

Peruminen tehdään suoritusoikeuden kolmen pisteen valikosta (peru suoritusoikeus).

Jos opiskelijan ainoa (tai viimeinen aktiivinen) suoritusoikeus perutaan, muuttuu samalla myös opiskeluoikeuden tila perutuksi (huom. vaatii sivun päivityksen, jotta opiskeluoikeuden tila päivittyy). Jos opiskelijalla on opiskeluoikeudessaan aktiivisia tuotepaketteja ja kyseisellä ajan hetkellä tuotepaketin kesto on käynnissä, pysyy myös opiskeluoikeus aktiivisena.

Jos opiskeluoikeudessa on useampi tuotepaketin suoritusoikeus, mutta jäljelle ei jää aktiivista suoritusoikeutta, joka olisi kyseisellä ajan hetkellä on käynnissä, on opiskeluoikeuden tila näiden voimassaoloajan mukaisesti joko ei alkanut, passiivinen tai päättynyt.

Jos suoritusoikeus on peruttu, on siinä peruttu-label ja huomautus mistä päivästä alkaen opiskeluoikeus on peruttu.

Linkistä näytä perustelut perumiselle aukeaa perustelut suoritusoikeuden perumiselle. Modaalissa näytetään perumispäivä ja kellonaika, muutoksen tekijän nimi sekä annetut perustelut.


Jos suoritusoikeus on peruttu, on siinä peruttu-label ja huomautus mistä päivästä alkaen opiskeluoikeus on peruttu. Lisäksi

Jos halutaan perua suoritusoikeus niin, että opiskeluoikeus ei koskaan alkanutkaan, pitää peruminen tehdä edelliselle päivälle, koska muuten opiskeluoikeuteen jää yksi aktiivinen päivä. Esimerkiksi, jos opiskeluoikeuden voimassaolo on 1.8.2022-31.12.2022 ja se halutaan perua niin, ettei sille jää yhtään aktiivista aikaväliä, pitää peruminen tehdä edelliselle päivälle eli 31.7.2022.

(warning) suoritusoikeuden peruminen ei peru opiskelijan ilmoittautumisia, vaan ne pitää käydä poistamassa manuaalisesti.

HUOM. suoritusoikeuden peruminen ei vaikuta suoritusten kirjaamiseen. Jos opiskelijalla on suorituspäivänä aktiivinen opiskeluoikeus, ei estetä suorituksen kirjaamista sellaiselle opintojaksolle, jonka suoritusoikeus on peruttu.


Ilmoittautuminen

Toteutuksien hallinnassa voidaan ilmoittautumiselle antaa kiintiöitä, ks. tarkemmin Ilmoittautuminen ja ilmoittautuneet.

Kun opiskelija ostaa tuotepaketin, ostaa hän samalla paikan yhdeltä toteutukselta. Toisin sanoen, kun opiskelija ostaa oikeuden suorittaa opintojakso, varataan hänelle paikka siitä toteutuksesta, jonka hän ostoputkessa valitsee. Opiskelija näytetään tässä vaiheessa toteutuksen hyväksytyissä ilmoittautuneissa (vahvistamaton osto). Toistaiseksi käyttöliittymässä ei voi selvittää tässä näkymässä, että kuka ko. henkilö on.  Kun opiskelija vahvistaa ilmoittautumisen tunnistautumalla Sisu-käyttäjäksi (eli hänelle saadaan identiteetti), näytetään hänet nimellä toteutuksen hyväksytyissä opiskelijoissa. Jos osto kuitenkin jääkin kesken, niin näkyy ilmoittautuneissa kuitenkin hetken aikaa (vahvistamaton osto), mutta nämä turhat ilmoittautumiset siivotaan 15-30 minuutin välein.

Avoimen opiskelijoille suositellaan luotavan omat kiintiöt, jotta he eivät vie paikkoja tutkinto- ja muilta opiskelijoilta, kun heidät hyväksytään suoraan toteutukselle ohi normaalin ilmoittautumislaskennan.

Jos tuotepaketissa sallitaan ilmoittautuminen arviointikohteen muille toteutuksille (esim. vaihtoehtoiseen opetukseen tai luentokuulusteluun tai rästitenttiin), ilmoittautuu avoimen opiskelija normaalisti kuten muutkin opiskelijat ja myös hänelle lasketaan sijoitus järjestävien kriteerien perusteella ja hänellä myös on arvottu numero. Joten jos avoimen opiskelijoille ei ole omaa kiintiötä, he todennäköisesti eivät täytä kaikkia järjestäviä kriteereitä (esim. tutkintoon suoritetut opintopisteet), vaan sijoittuvat huonommille paikoille. Jos taas avoimen opiskelijoille on kiintiö, ovat he kiintiön sisällä keskenään tasavertaisempia. Avoimen toiminnallisuuksien osalta uudelleen ilmoittautumisen tarkempi suunnittelu on kuitenkin vielä kesken.

HUOM. Sisu 2.10:ssa avoimen opiskelija ei vielä voi ilmoittautua uudestaan saman arviointikohteen toiselle toteutukselle (esim. uusintatenttiin). Jos arviointikohde kuuluu vain avoimen suoritustapaan, ei käyttöliittymässä ole vielä mitään tapaa, jolla opiskelija voisi ilmoittautua ostettuaan tuotepaketin.

Jos poistaa avoimen ostoputken kautta ostanutta opiskelijaa toteutukselta, näytetään asiasta huomautus. Huomautuksessa ei vielä eritellä sitä, ketkä ovat ne opiskelijat, jotka ovat ostaneet paikan.

Avoimen yliopiston asetuksissa (UniversitySettings.openUniversitySettings) on kenttä cartActivationCodeValidityPeriod, jonka avulla voidaan määritellä, miten pitkään maksetun ostoskorin vahvistuskoodi on voimassa ostohetkestä.

Jos ostoskorin sisältöä ei lunasteta (=vahvisteta ilmoittautumista) ennen voimassaoloajan päättymistä, ostokset erääntyvät. Voimassaoloajan oletusarvo on yksi vuosi.

Opintojaksoesite

Ks. Avoimen tarjonta opiskelijalle#Avoimentarjontaopintojaksoesitteessä.

Opintojaksoesitteen normaaleissa suoritustavoisa näytetään toteutukselle määritellyt kiintiöt. Kiintiöt kannattaakin nimetä niin, että opiskelija ymmärtää, mihin kiintiöön hän mahdollisesti kuuluu.

Jos toteutukselle ei ole määritelty kiintiötä, näytetään vain toteutuksen kokonaispaikkamäärä.


 • No labels