Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Päivitetty 23.11.2022 Sisu 2.10
- asioinnissa näytetään opiskeluoikeuden koulutus
- opiskelijan vapsun perumisoikeus, silloin kun hakemus on tehty opiskelijan puolesta
Rooli: useita
Välilehti: Asiointi

Alasivut

Opettajan ohjeissa suoritusten Arviointi:

Sisällysluettelo

Hakemukset 

Asioinnin kautta pääsee tarkastelemaan ja hyväksymään eri hakemuksia, jos käyttöoikeudet riittävät. Oletuksena näytetään omat hakemukset, jotka ovat joko tilassa haettu tai käsittelyssä.

Hakemustyypit

Tässä on lueteltu Sisun hakemustyypit, niiden termi tietomallissa, lempinimet/lyhenteet sekä se, mille roolille hakemus näytetään omissa hakemuksissa.

  • ModuleAttainmentApplication
  • Omat hakemukset:
   • Henkilö on opintokokonaisuuden version vastuuhallintohenkilö

  • DegreeProgrammeAttainmentApplication
  • Omat hakemukset:
   • Henkilö on valmistumispyynnön kohteena olevan tutkinto-ohjelman version vastuuhallintohenkilö

  • PriorLearningInclusionApplication
  • Omat hakemukset:
   • Henkilö on sen tutkinto-ohjelman vastuuhallintohenkilö, johon sisällyttämistä haetaan
   • Henkilöllä on sisällyttämishakemuksen viittaaman tutkinto-ohjelman vastuuorganisaatioon käyttöoikeusrooli AHOT-käsittelijä (tai jonkun muun roolin kautta tekninen käyttöoikeus hyväksilukuhakemusten käsittelijä)

  • PriorLearningSubstitutionApplication
  • Omat hakemukset:
   • Henkilö on sen opintojakson version vastuuhallintohenkilö, jonka korvaavuutta haetaan
   • Henkilöllä on korvaavuushakemuksen viittaaman opintojakson vastuuorganisaatioon käyttöoikeusrooli AHOT-käsittelijä (tai jonkun muun roolin kautta tekninen käyttöoikeus hyväksilukuhakemusten käsittelijä)

 • Henkilökohtaisen suorituksen hakemus
  • CustomAttainmentApplication
  • Omat hakemukset:
   • Henkilö on sen tutkinto-ohjelman version vastuuhallintohenkilö, johon henkilökohtaista suoritusta haetaan


  • customModuleContentApplication
   • cMCA
   • vapsu (=vapaan suunnittelun tilassa tehty hakemus)
  • Omat hakemukset:
   • Henkilö on hakemuksen tehneen opiskelijan vastuuohjaaja ohjausryhmässä
   • Henkilö on opintokokonaisuuden version hallintohenkilö

  • requiredModuleContentApplication
   • rMCA
  • Omat hakemukset:
   • Henkilö on hakemuksen tehneen opiskelijan vastuuohjaaja ohjausryhmässä
  • Henkilö on opintokokonaisuuden version hallintohenkilö

  • StudyRightExtensionApplication
  • Omat hakemukset:
   • Ei toteutettu vielä

Lisäksi omissa hakemuksissa näytetään hakemukset, jotka henkilö on asettanut itselleen käsittelyyn sekä henkilön itsensä luomat kokonaisuuden sisällön hakemukset. Jos vastuurooleja tai käyttöoikeusrooleja muokkaa, omat hakemukset -näkymä päivittyy roolitusten mukaiseksi.

Ohjausryhmien vastuuohjaajat ja ohjaajat näkevät kaikkien ohjattaviensa kaikki hakemukset omissa ohjattavissa.

Henkilöllä ei välttämättä ole käyttöoikeuksia hakemuksen käsittelyyn (esim. valmistumishakemuksesta lähtee viesti tutkinto-ohjelman hallintohenkilölle, mutta tällä roolilla ei voi hakemusta käsitellä).

Käyttöoikeusroolit

Käsittelyä varten osassa hakemuksia tarvitaan lisäksi oikeus opiskelijan perustietoihin ja/tai suunnitelmaan; joko globaali käyttöoikeusrooli opiskelijan tietojen katselija (tekninen oikeus: opiskelijatiedon katselu) tai globaali opiskelijan ohjaaja (tekninen oikeus: ohjaustietojen katselu) tai henkilön pitää olla opiskelijan ohjausryhmän vastuuohjaaja tai ohjaaja.

Hakemusten käsittelyoikeudet löytyy käyttöohjeista tarkemmin.

Jos henkilöllä ei ole em. globaaleja oikeuksia, hän ei voi katsoa muiden opiskelijoiden hakemuksia.

Hakemusten rajaaminen

Hakemuksia voi rajata

 1. hakemuksen tilan (hyväksytty, hyväksytty ehdollisena, hylätty) ja
  1. haettu
  2. hylätty
  3. hyväksytty
  4. käsittelyssä
  5. peruttu
  6. hyväksytty ehdollisena
  7. hyväksynnästä luovuttu
  8. hyväksyntä peruttu
 2. hakemuksen tyypin mukaan:
  1. opintokokonaisuuden arviointipyyntö
  2. valmistumispyyntö
  3. sisällyttämishakemus
  4. korvaavuushakemus
  5. henkilökohtaisen suorituksen hakemus
  6. kokonaisuuden sisällön hakemus
  7. erillistä hyväksyntää vaativan kokonaisuuden sisällön hakemus
  8. lisäaikahakemus

Asiointi-näkymästä on poistettu hakemuksen tunniste ja lisätty opiskeluoikeuden koulutus. Tunnisteella voi edelleen hakea ja se näytetään hakemuksessa. Koulutuksella ei voi näkymää järjestää eikä hakua voi rajata koulutuksen perusteella.

Opiskelijan perumisoikeus (uusi)

Seuraavissa hakemustyypeissä näytetään hakemuksen tarkastelunäkymässä tieto siitä, voiko opiskelija perua hakemuksen:

 • sisällyttäminen
 • korvaavuus
 • henkilökohtainen suoritus
 • kokonaisuuden sisällön hakemus
 • erillistä hyväksyntää vaativa kokonaisuus
 • lisäaikahakemus

Oletuksena kaikissa hakemuksissa on arvona ”sallittu”.

(warning) Kokonaisuuden sisällön hakemus on ainoa, jossa valintaa voidaan käyttöliittymässä muokata silloin kun hallintohenkilö luo hakemuksen opiskelijan puolesta, ks. tarkemmin Ohjattavani#Opiskelijanperumisoikeus(uusi).

Hakemuksen ottaminen käsittelyyn

Asioinnissa hakemuksia voi merkitä itselleen käsittelyyn (aseta itsellesi), jos viesti on tilassa haettu. Silloin hakemuksen tilaksi muuttuu käsittelyssä. Asioinnissa myös näkee, jos joku muu on ottanut hakemuksen käsittelyyn. Toistaiseksi ei voi asettaa hakemuksia toiselle henkilölle käsittelyyn.

Hakemuksia voi myös merkitä itselleen (tai poistaa käsittelijän), kun hakemuksen avaa tarkastelunäkymään.

Hakemukselta voi poistaa käsittelijän (ruksi), myös silloin kun se on joku muu; tällöin näytetään varoitus. Käsittelijäksi merkitty toinen henkilö ei saa notifikaatiota asiasta. Kun hakemukselta poistetaan käsittelijä, eikä hakemusta ole käsitelty, se palaa haettu-tilaan.

HUOM. valmistumishakemuksen ja kokonaisuuden arviointihakemuksessa ei tarkastelunäkymässä näy käsittelijää eikä niitä siinä näkymässä voi tällä hetkellä asettaa itselleen; toiminnon voi kuitenkin tehdä hakemusten listauksessa.

Tutkintosuorituksen virhemerkintä muuttaa alkuperäisen hakemuksen tilaan hyväksyntä peruttu ja asettaa automaattisesti käsittelijäksi sen henkilön, joka tutkintosuorituksen virhemerkitsi. Muilla hakemuksilla ei ole tätä tilaa. Ks. tarkemmin Tutkinnon koostaminen → uuden hakemuksen luominen.

Jos kyseessä on ohjaajan opiskelijan puolesta luoma kokonaisuuden sisällön hakemus, näytetään infopallura ja hakemuksen tehneen henkilön nimi; tieto näytetään myös hakemuksen tarkastelunäkymässä ja samoin aiemmissa hakemuksissa. Opiskelijalle ei näytetä hakemuksen tehneen henkilön nimeä.

HUOM. jos hakemus on luotu testi- tai demoympäristöissä Sisu 2.8 RC1 ja Sisu 2.8 RC4 julkaisun välillä, ei nimi näy.

Hakemuksen tarkastelunäkymä:

Aiemmat hakemukset: • No labels