Page tree
Skip to end of metadata
Go to start of metadata

Ei muutoksia Sisu 2.10 (päivitetty 27.9.2022 Sisu 2.9)
Saavutettavuusparannuksia; mm. omat napit lisää oma merkintä ja poista ajoitukset
Käyttöliittymä: Opiskelija
Rooli: Opiskelija
Välilehti: Ajoitus

Ajoittaminen

Sisussa opiskelija voi suunnitella opintojaksot aikajanalle ja siten suunnitella tutkinnon tasolla opintojen suorittamisjärjestyksen. Aikajana auttaa hahmottamaan opintojen kuormitusta periodi-, lukukausi- ja lukuvuositasolla.

Opintojen ajoittamisessa kannattaa ensisijaisesti käyttää malliajoitusta, jos sellainen on olemassa. Omaa ajoitustaan voi sitten muokata, kun on ottanut malliajoituksen käyttöönsä.

Opintojaksojen ajoittaminen

Opintojen ajoitusnäytöllä voidaan sijoittaa kaikki tutkinnon opinnot tutkinnon suoritusajalle. Ajoituksessa näytetään oletuksena saman opintosuunnitelman opinnot kuin on valittuna opintojen rakenne -välilehdellä, mutta valinnan voi vaihtaa.

Ajoituksesta opintojaksot siirtyvät myös kalenteriin sijoitettavaksi vastaavassa aikajärjestyksessä. Ajoituksessa opinnot voidaan jakaa tasaisesti koko tutkinnon ajalle. Kalenterissa taas käsitellään varsinaisia opetuksen toteutuksia eli koska tarkalleen kunkin opintojakson opetus tapahtuu.

Ajoitus aloitetaan oikeasta alakulmasta klikkaamalla sijoita ajoittamattomia opintojaksoja aikajanalle.

Toiminto avaa näkymän, jossa opintojaksot on jaoteltu kokonaisuuksittain. Sijoittaminen aikajanalle aloitetaan painamalla nuolta opintojaksossa. Jos opintojaksolle on määritelty opetusajankohtia, niin näytetään ne aikajanalla (suunniteltu opetusajankohta), mutta opintojakson voi ajoittaa myös mihin tahansa ajankohtaan klikkaamalla ajoituksen yläreunan katkoviivalla merkittyä janaa.

Opintoluonnos voidaan ajoittaa kuten normaalit opintojaksot ja sen pisteet huomioidaan laskurissa (ylemmässä kuvassa syksy 2022, periodi II, on opintoluonnos)

Jos korkeakoululla on käytössä kesäperiodit, saa ne näkyviin täppäämällä näytä kesäperiodit vasemmassa kulmassa ajoituksen yläpuolella. Näiden vieressä on ruudun pienennys- ja suurennustoiminnot. Jos kesäperiodille ajoittaa opintojakson, ei kesäperiodeja saa poistettua näkyviltä.


Opintojakson ajoitusta voi siirtää tai sen kestoa voi muokata (laajentaa useammalle periodille) tai sen voi poistaa. Nämä toiminnot löytyvät, kun siirtää hiiren opintojakson päälle, jolloin tulee näkyviin kolmen pisteen valikko.

Jos halutaan jatkaa ajoitusta (seuraavalle) periodille, valitaan muokkaa kestoa ja sen jälkeen klikataan se periodi, mille opintojakso myös halutaan. Jos väliin jää periodeja, näytetään ne harmaalla katkoviivalla.

Jos halutaan poistaa joku lisätty periodi, avataan uudestaan muokkaa kestoa ja klikataan valitussa periodissa miinusta.

Oman merkinnän lisääminen

Ajoitukseen voi lisätä myös omia merkintöjä, jos haluaa esimerkiksi suunnitella aikajanalle mahdollisen vaihto-opiskelun. Omat merkinnät näkyvät ohjaajalle hänen tarkastellessaan opiskelijan opintosuunnitelman ajoitustietoja.

Oman merkinnän tekeminen onnistuu valitsemalla lisää oma merkintä oikeassa kulmassa ajoituksen yläpuolella.

Kuten opintojaksoille, valitaan omalle merkinnälle ensin periodi.

Pienellä (esim. puhelimen) näytöllä lisää oma merkintä ja ajoitus siirtyvät kolmen pisteen valikkoon:

 Opiskelijalle näytetään huomautus siitä, ettei arkaluoteisia tietoja pidä asettaa aikajanalle ja että merkintä näkyy ohjaajalle.


 

Omalle merkinnällä on samat toiminnot kuin opintojaksojen ajoituksessa (poista, muokkaa kestoa, siirrä ajoitusta) ja lisäksi tekstiä voi muokata.


Henkilökohtaiset suoritukset

Opiskelijan saadessa henkilökohtaisen suorituksen, jonka hän on sijoittanut opintosuunnitelmansa rakenteeseen asettaa Sisu suorituksen automaattisesti näkymään opiskelijan ajoitusnäytölle siihen periodiin, johon suorituksen suorituspäivä osuu.
Henkilökohtaiselle suoritukselle näytetään ajoitusnäytöllä suorituksen nimi, sille generoitu koodi sekä kun siirrytään hiirellä suorituksen päälle suorituksen laajuus ja lehvä (suoritusta kuvaava ikoni). Ilman hoverointia näytetään ainoastaan lehvä.

Henkilökohtaisen suorituksen laajuus lasketaan osaksi lukukauden/periodin yhteispistemäärää.

Malliajoitus

Malliajoituksen on tarkoitus auttaa opiskelijaa suorittamaan opinnot osaamisen kerryttämisen ja kuormituksen kannalta järkevimmässä järjestyksessä. Malliajoitus ei pakota opiskelijaa, mutta se auttaa hahmottamaan tutkinnon etenemistä kohti valmistumista.

Lähtökohtaisesti opiskelija ottaa ensimmäisenä opiskeluvuotenaan käyttöön hänen ryhmälleen (esim. pääaineen) tehdyn malliajoituksen. Opiskelija voi myös ottaa käyttöönsä aloittamisvuottaan myöhemmän malliajoituksen, jos tutkinto-ohjelma on useammalla ops-kaudella. Jos opiskelija tekee uuden suunnitelman uudemmalle tutkinto-ohjelman versiolle, saa hän näkyviin myös tuoreempien ops-kausien malliajoitukset.

Malliajoituksen ottaminen käyttöön

Malliajoitus avataan ajoituksen vasemmalta puolelta.

Malliajoitukset näytetään opintosuunnitelmaan valitun opetussuunnitelmakauden mukaisesti. Kun opiskelija klikkaa ota käyttöön, ajoitetaan kaikki ne opintojaksot, jotka opiskelijalla on valittuna suunnitelmaansa JA joille on perioditasoinen ajoitus. Jos esimerkiksi jollekin opintokokonaisuudelle on annettu aikaväli syyslukukausi 2018 – kevätlukukausi 2019, ei sen alla olevia opintojaksoja ajoiteta.

Jos opiskelija on jo ajoittanut tai suorittanut joitakin opintojaksoja, ei malliajoituksen käyttöönottaminen yliaja näitä valintoja. Suoritettu opintojakso näkyy automaattisesti sillä periodilla, jolle suorituspäivä osuu. Malliajoitettuja opintojaksoja käsitellään muutenkin kuten muita ajoitettuja opintojaksoja: ne voi poistaa ja niiden ajoitusta voi siirtää.

Jos opiskelija poistaa suunnitelmastaan opintojakson tai kokonaisuuden, poistuvat nämä myös malliajoituksesta. Jos hän lisää opintosuunnitelmaansa opintojakson tai kokonaisuuden, eivät nämä päivity ajoitukseen automaattisesti. Ne saa lisättyä malliajoitukseen valitsemalla uudestaan saman malliajoituksen ja ottamalla sen käyttöön uudestaan.

Jos opiskelija on ottanut malliajoituksen käyttöön ja sitä muokataan tutkintorakenteessa palveluhenkilön käyttöliittymässä sen jälkeen, ei opiskelijan käyttöönottama ajoitus muutu.

Ajoitusten poistaminen

Oikeassa kulmassa ajoituksen yläpuolelta löytyy toiminto poista ajoitukset.

Ajoitukset voi poistaa tutkinto-ohjelmakohtaisesti. Toiminto poistaa valitun tutkinto-ohjelman suorittamattomat opintojaksot. Toiminto ei poista omia merkintöjä eikä suoritettuja opintojaksoja. Opintojaksoja voi poistaa ajoituksesta myös yksitellen.

HUOM. toiminto poistaa kaikkien suorittamattomien opintojaksojen (sekä käsin että malliajoituksella tehdyt) ajoitukset.

Myös malliajoituksen paneelista voi poistaa kaikki ajoitukset. Toiminto on sama kuin oikean yläkulman poista ajoitukset.


  • No labels